woensdag 11 mei 2016

"KANJERS" OP SAMENLOOPVOORHOOP-AVOND BEIJUM

Links Carla Veldhuis, rechts Josje Hamel
Kanjers zijn ex patiënten die kanker hebben overwonnen."
Staat te lezen op sites die aan SamenLoop voor Hoop zijn gelinkt.

In Beijum kwamen vanavond kanjers, ook wel survivers genoemd, samen in het Trefpunt. Ideeën en ervaringen uitwisselen. Samen een film bekijken. Overleggen, hoe gaan we onze rol tijdens het toekomstige grootste evenement ooit in Beijum gehouden vormgeven?

Update 0.30 uur, vergeten te vermelden...Lady's..
Op bovenste afbeelding zitten voor het overgrote gedeelte Kanjers cq survivers. Tweede van rechts vooraan zien we Josje Hamel van het Hamelhuis. Toen Josje Hamel kanker kreeg dacht ze: ''waarom is er geen inloophuis in Groningen"? Ze dacht het niet alleen, maar kwam ook meteen in actie. En zie hier... Hamelhuys is nu een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Naast haar zit Carla Veldhuis. Mijn naam is Carla Veldhuis. Ik ben vereerd om de rol als voorzitter voor de SamenLoopvoorHoopGroningen op me te mogen nemen. En dat we daarvoor een pracht locatie(in wording) hebben in Beijum.
Medeorganisator Saskia Hohe zat ook in de zaal: Saskia is de creatieve geest van de commissie Ceremonies en is verantwoordelijk voor de drie ceremonies die bij elke Samenloop weer terug komen.
https://www.samenloopvoorhoop.nl/samenlopen-per-provincie/groningen/groningen/organisatie/

Maar die kanjers. De huidige kankerpatienten. De toekomstige....daar draait het 11 en 12 juni allemaal om. 

Geen opmerkingen: