vrijdag 20 mei 2016

BUURTZORGTEAM VOOR BEIJUM EN DE HUNZE


Buurtzorg Groningen Beijum – de Hunze van start!

Vanwege de toegenomen zorgvraag in team Groningen Oost (Lewenborg, Ulgersmaborg, Beijum en de Hunze) hebben wij als team de keus gemaakt om te gaan splitsen.
Sinds 2 mei j.l. zijn wij met een aantal betrokken en enthousiaste collega's gestart onder de naam Buurtzorg Groningen Beijum – de Hunze. Een hele mondvol, maar wat zijn we hier trots op!

Momenteel hebben we nog geen eigen kantoorruimte in de wijk maar daar zijn we druk mee bezig. We werken nu nog vanuit ons 'oude' pand in Ulgersmaborg. Wordt dus vervolgd!

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. We zijn een zelfsturend team en hebben geen leidinggevende. We plannen ons eigen werk en bespreken met elkaar welke aanpak het beste is voor ons team.

Buurtzorg biedt ondersteuning bij verpleging en persoonlijke verzorging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Wij helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.
We leveren ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Tevens hebben we een collega die als casemanager dementie de zorg rond een cliënt met dementie kan coördineren. Zij kent de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

Van Buurtzorg Nederland
We gaan uit van uw eigen mogelijkheden. Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen waarbij we (zo veel als mogelijk) uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren).

Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen we ook uw familie en/of mantelzorgers.
Uw persoonlijk begeleider heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist).

We hebben ruimte voor nieuwe cliënten!
Voor meer informatie kunt ons 24 uur per dag bereiken via telefoonnummer:
06 – 8204 5756

Met vriendelijke groet,

Jamie, Joyce, Jeannet, Hilda, Jorine, Chantal en Saboora
Team Groningen Beijum – de Hunze

JF; Bericht is geschreven door medewerkster Hilda. Op verzoek komt dit bericht op internet via Beijumnieuws, maar ook in de komende (wijk)krant.
Het team zoekt een locatie in Beijum. Als ze die gevonden hebben volgt een update.

Geen opmerkingen: