zaterdag 21 mei 2016

LEWENBORG IS OOK BEST LEUK HOOR....Ze hebben in Lewenborg twee rotondes op hun wijkring...
 "In Beijum is ja niks. Hier is een Kruidvat, een Action, en je kunt er tenminste fatsoenlijk een kop koffie drinken."

Sinds de 'Column uit Lewenborg' op Beijumnieuws verschijnt, elke maandag om 18.00 uur, houdt de blogger de zuidelijk liggende wijk onder de leukste en écht groenste wijk van Groningen extra in de gaten. Krijgen ze daar verbeelding? Kapsones? Proberen ze de beste, mooiste  en gezelligste wijk aan de oostkant van Groningen soms
naar de kroon te steken?

Dit ontbreekt in Winkelcentrum Beijum...koffie drinken...
Er dreigt natuurlijk geen gevaar, Beijum heeft een echte Sociale Long (héél erg verbindend), een Plein Oost en een Plein West, station Beijum Noord en station Beijum Zuid, een Trefpunt, we hebben Beijum West en Beijum Oost, en veel meer.

Hebben jullie ook een Gezondheidscentrum Lewenborgjes? Wanneer gaat Radio Lewenborg de lucht in? Wij hebben vier wijkmedia, Lijn6, Beijumnieuws, de Regiokrant en Radio Beijum. Jullie? Hebben jullie ook een Stadsboerderij zoals de Wiershoeck? Een kruidenvrouwtje?

Hoogmoed en arrogantie komen altijd voor de val. Woensdagmiddag voor de ingang van het Winkelcentrum Lewenborg. Twee dames uit de Amkemaflat, Beijum. Zie afbeelding boven. Wat doen jullie hier nou? "Boodschappen doen natuurlijk." Lees verder de vetgedrukte openingsquote van dit blogbericht. "In Beijum is ja niks."

Tja. In Beijum hebben we een DA, een Primera en een AH en een Lidl. In Lewenborg moeten ze deze winkels ontberen.
Maar de Beijumse dames kwamen voor de Action, het Kruitvat. En, mmmm, ze hebben ook een Hema in Lewenborg. Hoe zijn jullie hier gekomen dames, elk met de rollator?
"Nee mijnheer, met een deeltaxi."

De Beijumblogger zweeg en reed terug naar Beijum. Bedrukt sloeg hij ter hoogte van de oostelijke ringweg, in- en uitgang van Lewenborg, af richting noorden. Even daarvoor realiseerde hij zich, voetbalvelden passerend: er is een voetbalvereniging Lewenborg, maar geen vv Beijum. Beijum is wel weer kampioen bestuurlijk onvermogen en ruziewijk nummer een op dit dit gebied. Maar moet je daar trots op zijn?

Voor het naar huis gaan deed hij een boodschap bij de Appie in Winkelcentrum Beijum. Hij vroeg zich af, zouden senioren-dames uit Lewenborg ook geneigd zijn om een deeltaxi naar Winkelcentrum Beijum te nemen? En zo ja, waar kunnen ze dan even zitten om koffie te drinken? Hier soms? Foto linksonder, open de link....

De Beijumblogger moet schoorvoetend toegeven, Lewenborg is ergens heel ver weg ook best leuk...

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. De vraag is of de Sociale Long Beijum wel zo verbindend is. Een solerende dame van Facebook "Ontmoetend verbinden" heeft mij op Eerste Pinksterdag geroyeerd als Facebookvriend van de SLB. Zonder enig overleg met het beheerdersteam van Facebook Sociale Long en het kernteam van de Sociale Long Beijum. Deze dame kan kenbaar niet tegen kritiek.
De vraag is of de SLB na twaalf maanden dromen en brainstormen reeds een voorlopig bestuur heeft. Maar de SDC Oost en Wij Beijum zijn enorm tevreden over de SLB. Zelfs de kinderen van de Sociale Longers mogen mee-eten met Wij Beijum en de SDC Oost. Dat bleek deze week. Het privédomein wordt werkendeweg verbonden met het publieke domein. Is dit in lijn met de Gedragscode Integriteit van de gemeente Groningen? Moet je als ambtenaar niet meer gepaste afstand in acht nemen? Dit geldt eveneens voor de medewerkers van Wij Beijum. Anders komen er wederom verkokerde toestanden.

Sinds zeker november 2015 zijn er reguliere sessies van de SLB met Wij Beijum en de SDC Oost. Dit heet het Kleihornberaad. Aangezien (1) de gemeente Groningen bij deze sessies aanwezig is en (2) Wij Beijum fors door de gemeente Groningen wordt gesubsidieerd, vallen de verslagen van het Kleihornberaad onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Maar deze verslagen krijg ik niet, ondanks het feit dat ik hier om verzocht heb. Vanwaar deze geheimhouding en deze opmerkelijke gerichtheid naar binnen? Valt er iets te verbergen? Zo ja, waarom?


2. De Sociale Long Beijum weigert te onderzoeken hoeveel Facebookvrienden feitelijk in de wijk Beijum woonachtig zijn. Bron: Bianca Marulanda op Facebook Sociale Long d.d. 6 mei 2016.

Citaat:

"Bianca Marulanda: Kees Huizenga, nee wij weten niet hoeveel mensen van onze groep in Beijum wonen en dat zal door ons ook niet worden uitgezocht. Dit zal veel te veel tijd kosten. Maar als jij dat graag uit wilt zoeken, ben je daar uiteraard vrij in. Waarschijnlijk woont het grootste deel gewoon in Beijum, maar we hebben niet de illusie dat alle ruim 700 leden in Beijum wonen."

Het "Visiedocument" van de Sociale Long Beijum, op 7 april 2016 aan stadsdeelwethouder Mattias Gijsbertsen uitgereikt, pronkt evenwel met meer dan 700 digitale Facebookvrienden. Zonder te beseffen dat de digitale wereld veel oppervlakkiger en minder nabij is dan de tastbare en fysieke wereld. Waarom kan de SLB haar Facebookvrienden niet per e-mail of via Facebook SLB vragen waar ze wonen? Is dit zo moeilijk? Waarom extern de indruk wekken dat de SLB meer dan 700 vrienden heeft en op Facebook SLB erkennen dat het erg minder dan 700 zijn? Is de stadsdeelwethouder op 7 april 2016 wel goed voorgelicht? Is er sprake van window dressing?

Kees Huizenga zei

Een paar jaar geleden had de Beijumer drogisterij van de heer Jacob Kamst een DA-keurmerk. Dit is niet meer het geval. Een DA-drogist is minder zelfstandig. Drogisterij Parfumerie Jacob Kamst heeft haar eigen reclamekranten.

In Winsum en Zuidlaren staan eveneens drogisterijen van Jacob Kamst.

Zie:

http://www.drogisterij-jacobkamst.nl/

https://www.telefoonboek.nl/bedrijven/t2038416/zuidlaren/d.i.o-drogist-jacob-kamst/


In Lewenborg was vroeger, voor de forse renovatie van het WC Lewenborg, DA Drogisterij De Vries. Ik weet niet waarom deze zaak niet in Lewenborg is voortgezet. De zoon van deze drogist studeerde wel om zich het drogisterijvak eigen te maken. Omstreeks de eeuwwisseling.

Kees Huizenga zei

Over de opheffing van DA Drogisterij en Parfumerie Fred de Vries in Lewenborg per 1 juli 2009 verwijs ik naar dit bericht in de Garmer en Thesinger Express van juli 2009:

http://www.garmerwolde.net/html/gentexpress/archief/2009/200907.pdf

Citaat van pagina 6:

'In de plannen van de projectontwikkelaar voor het vernieuwde winkelcentrum is de mogelijkheid om te bestaan voor dit gespecialiseerd bedrijf onvoldoende. Er bleek minder ruimte dan beloofd beschikbaar te zijn voor de zaak en bovendien komt er een vestiging van een concurrerende winkel van een grote keten. Na een periode van twee jaar procederen is de beslissing gevallen. "We stoppen per 1 juli (2009, KBH) en na alle drukte van de opheffingsuitverkoop gaan we de toekomst voor de zoon onderzoeken." ’ Einde citaat.Tot mijn verbazing lees ik in deze krant op pagina 5 tevens een in memoriam over de heer Ebel Vaatstra, die nog geen vijftig jaar is geworden. Van het installatiebedrijf Vaatstra B.V. in Bedum. Voorheen in Zuidwolde (daarvan kende ik hem).


Zie: http://vaatstra.nl/historie/

Kees Huizenga zei

De winkelketen Kruidvat wordt met een d geschreven (vergelijking: het woord kruiden). Niet met een t.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidvat


Buskruit wordt met een t geschreven. Maar dit explosief strijdmiddel hebben we in Lewenborg en Beijum niet nodig...