zondag 29 mei 2016

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (278)


Geblokte knotswants

Vorig jaar kwam ik de geblokte knotswants (een glasvleugelwantsen) voor het eerst tegen op De Wiershoeck. Een paar weken geleden zag ik hem weer en onlangs nog een keer. Op andere plekken heb ik hem nog niet gezien. Maar dat is niet zo vreemd, want ondanks dat deze wants een heel groot verspreidingsgebied heeft (geheel Europa, met uitzondering van Noordelijk Scandinavië en Noord-Schotland, Azië en Noord-Amerika) komt hij in Nederland vooral voor op de lichtere zandgronden. Op kleigrond is hij veel zeldzamer.

De geblokte knotswants is een kleine, maar kleurrijke en opvallende wants. Kop, pootjes en borststuk zijn oranje bruin. Het schildje en de punten van de voorvleugels zijn rood. Het voorste gedeelte van de voorvleugels is wit, maar transparant. De achtervleugels zijn geheel transparant en laten het wit gestreepte zwarte achterlijf zien. Het beestje is ongeveer 7,5 mm lang. De antennes zijn ongeveer 4 mm lang, bruin en het laatste lidje is enigszins verdikt. De gehele wants is tamelijk zwaar behaard.

Hij leeft in veel soorten gebieden. Van droog tot half vochtig, begroeid met struiken en kruidachtige planten. Hij is dan vaak te vinden in de lage vegetatie. De geblokte knotswants leeft fytofaag (plantaardig voedsel) op een groot aantal verschillende soorten voedselplanten en zuigt vooral op de vruchten, zaden. Hij heeft een voorkeur voor planten uit de ooievaarsbekfamilie en lipbloemenfamilie. De volwassen wants overwintert en leeft vrij lang. Volwassen dieren en de larven kunnen daarom gelijktijdig worden gezien. Paringen zijn er dan in mei en juni, waarna de nieuwe volwassen generatie verschijnt van juli tot en met september. Er is één generatie per jaar.

Er zijn nog een paar wantsen uit hetzelfde genus (geslacht) die veel lijken op de geblokte knotswants: bruinrode knotswants en de gestippelde knotswants. Ook deze wantsen schijnen vrij algemeen voor te komen maar ik heb ze nog nooit gezien.


Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: