vrijdag 3 januari 2014

VOEDSELBANK-VIDEO DE HEERDSTEE

Twee meiden uit groep acht van de Heerdstee, Dagmar uit Beijum en Marleen uit de Hunze, hebben voor de kerstvakantie een actie voor de Stadse Voedselbank op touw gezet.
De school heeft er een video over gemaakt en op You Tube gezet, zie onder. Op de laatste dag voor de vakantie brachten de meiden de verzamelde houdbare producten naar de vestiging aan de Oosterhamrikkade. In de Stadse Voedselbank kregen ze een rondleiding van voorzitter Ulfert Molenhuis. Zie foto. 

Geen opmerkingen: