woensdag 5 november 2014

"ZE HEBBEN ME KLEM GEZET EN ONBESCHOFT BEHANDELD""Ik heb me onbeschoft behandeld gevoeld. Als je door drie BOA's klem gezet wordt, dan gebeurt er iets met je in je hoofd. Je wordt een ander mens. Ik heb ze meer dan twintig keer gezegd me af te blijven, daarna heb ik m'n recht op noodweer toegepast. Jammer, ik had het graag anders gewild, als ze me netjes en fatsoenlijk hadden benaderd, had ik gewoon meegewerkt. Ik heb geen strafblad en ben nooit voor agressie veroordeeld geweest. Het gaat me niet in de koude kleren zitten wat er gebeurde toen ik gewoon net als altijd m'n hond uitliet."

De 65 jarige Beijumer zit behoorlijk met het voorval in de maag. Doodgemoedereerd liet hij op 30 april z'n hond (foto) uit. Wat volgde was een aanvaring met de BOA's (Buitengewone OpspringsAmbtenaar) en een gezeul van politiecel naar politiecel. Lees nog eens z'n in mei geschreven relaas.

Hij ziet er tegen op om vrijdag voor te komen: "Ik hoop dat de rechter me vrijspreekt, ik deed een beroep op noodweer, ik heb steeds gezegd dat ze me af moesten blijven maar toch gingen ze me met z'n drieën klemzetten. Ze waren alleen maar confronterend bezig, een legitimatiebewijs heb ik niet gezien. Als ze me vriendelijk en respectabel hadden bejegend, had ik gewoon meegewerkt. "
Hoe kijkt hij er nu tegen aan? "Als ik alles tevoren had geweten, had ik het natuurlijk anders aangepakt. Maar ik werd zo onbeschoft bejegend dat er iets in me knapte. Omgaan met publiek is deze BOA's niet vergeven, ze staan onder aan de ladder en ze willen zichzelf bewijzen. Deze mensen zouden zich veel vriendelijker kunnen opstellen, en ik denk dat in dat geval dit handhavingsbeleid meer draagvlak in Groningen en Beijum zou krijgen."

Zijn voorval staat niet op zichzelf. Eveneens in het voorjaar kregen twee andere Beijumers het met (steeds dezelfde) BOA aan de stok. Om vergelijkbare redenen, ze voelden zich verre van respectabel behandeld. Zie nog even de berichtgeving over Margie en Joffrey. De beiden wisten niet wat hun overkwam: "Wat een verschrikkelijke onbeschofte bejegening."

Archieffoto
De jonge Beijumse Margie diende een klacht in tegen het in haar ogen grensoverschrijdende optreden van de BOA. Want hoezo tussen twee BOA's in naar huis terug moeten lopen en een voet tussen de deur? Halverwege maart ontving ze een brief met excuses van het hoofd Stadstoezicht. Enkele citaten:
U hebt aangegeven dat u de confrontatie met onze handhaver niet plezierig vond. U voelde zich crimineel en wenst niet zo behandeld te worden. Wij begrijpen dat deze situatie bij u een vervelende indruk heeft achtergelaten; dit betreuren wij. Wij zullen uw casus geanonimiseerd meenemen in het trainings- en opleidingstraject van onze toezichthouders en handhavers zodat zij lering kunnen trekken uit de beleving van betrokkenen.

Margie klapte in tijdens de bejegening van de BOA, maar de evenzo zo jonge Joffrey pikte de in zijn ogen agressie niet en trachtte zich tijdens de confrontatie lichamelijk te verweren. Met gillende sirenes vlogen de politieauto's die dag door Beijum om hem aan te houden. De toenmalige wethouder Visscher, in het voorjaar nog hoofd van de BOA's, was in alle staten: "Burgers moeten van BOA's afblijven, die doen gewoon hun werk zoals we hebben afgesproken."
De licht verstandelijk gehandicapte Joffrey kwam voor de rechter en die sprak de memorabele woorden: "Deze BOA heeft een communicatieprobleem." De jongen kreeg een taakstraf van 20 uur.

Tot op de dag van vandaag heeft hij geen oproep gehad om deze straf uit te moeten voeren en de verwachting is niet dat hij alsnog aan moet treden.

Commentaar Johan Fehrmann:
Er moet gehandhaafd worden, wet is wet, maar de toon en muziek spelen zoals altijd een rol mee. Het is al weer een tijdje rustig op BOA-gebied in Beijum. Maar mocht de bovenbenoemde bejegening (direct op de macht zitten, dreigen met politie en aan een verdachte zitten) zich voortzetten, dan is het wachten op een nieuw incident. Echte gezag zit hem niet in botheid en laten zien wie de baas is. Met een vriendelijk benadering, het uitdelen van een waarschuwing en het betrachten van een professionele benadering, is er meer winst te halen. De BOA's zijn niet gebaat met hatelijkheid en vijandigheid. De Beijumers die hun hond uitlaten niet met een vervelende aanvaring, een boete en een strafblad.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Voor wie het nog niet had begrepen : wij leven al meerdere jaren in een politiestaat. Echter de politie zelf zit hetzij achter een beeldscherm in een stoffig gebouw, dan wel maakt eens per 3 etmalen een gezellig wijktochtje in een behaaglijk verwarmde limo wanneer de stad op 1 oor ligt. Gevolg: het volk moet overdag in het gareel worden geschopt door een aantal landwachten dat mede wegens afwezigheid van EQ, zich moet behelpen met een IQ waarop menig tewerkgestelde bij een doorsnee sociale werkplaats beslist niet jaloers zou zijn. De landwachten hebben niet zo veel keus. Ze worden middels dwangarbeid door de sociale dienst gechanteerd. Zouden ze weigeren de bevolking nog langer te terroriseren, dan raken ze hun uitkering kwijt. Zo werkt dat in een democratie. De belangen van de rijken worden het best behartigd door de ene helft armen de andere helft armen de nek om te draaien.

Anoniem zei

Kom op mijnheer strijd voor uw mening tegen deze boa-zeurders

Anoniem zei

Tsja...... Boa's. IQ en EQ van een pantoffeldiertje.

Anoniem zei

BOa is Bewust Onaangename Ambtenaar

Anoniem zei

Bijzonder Onnozele Aarsmade

Anoniem zei


Gaat er hier echt iemand reageren na deze 5 commentaren?

(Volgens mij is het 1 en dezelfde x 5, trouwens).

Anoniem zei

Gaat er hier echt iemand reageren na deze 5 commentaren?

(Volgens mij is het 1 en dezelfde x 5, trouwens).

Anoniem zei

Gaat er hier echt iemand reageren na deze 5 commentaren?

(Volgens mij is het 1 en dezelfde x 5, trouwens).

Anoniem zei

Bovengemiddeld Onderontwikkelde Asfaltrat

Kees Huizenga zei

Ik vraag me af of BOA’s voldoende goed zijn opgeleid. Hebben zij tentamens afgelegd inzake communicatie en persoonlijkheidspsychologie? In relatie met sociale vaardigheden, emotionele intelligentie (EQ) en inlevingsvermogen (empathie). Hebben zij een goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)?

Eerst de definitie van een BOA:

“Buitengewoon opsporingsambtenaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA of boa) is in Nederland een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn jachtopzieners, parkeercontroleurs, milieuambtenaren, conducteurs, viscontroleurs en sociaal rechercheurs. Dit in tegenstelling tot algemene opsporingsambtenaren, die bevoegd zijn tot opsporing van alle strafbare feiten.

In veel gevallen hebben buitengewoon opsporingsambtenaren een functie die mede de handhaving van openbare rust en orde omvat.” Einde citaat.

Bron:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitengewoon_opsporingsambtenaar


Nog een citaat uit Wikipedia:

“Bekwaamheid en betrouwbaarheid

Elke buitengewoon opsporingsambtenaar moet voor de aanvraag van een akte van opsporingsbevoegdheid een examen afleggen met theorievragen over strafrecht, strafprocesrecht en staatsrecht en daarnaast moet de kandidaat een examen afleggen met theorievragen over het proces-verbaal. Een buitengewoon opsporingsambtenaar die in het openbaar vervoer werkzaam is, moet een proces-verbaal schrijven. Dit examen moet om de vijf jaar herhaald worden. Daarnaast kan er uiteraard een functiespecifieke opleiding vereist zijn. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden voor hun benoeming gescreend, waarbij met name naar de eventuele aanwezigheid van een strafblad gekeken wordt. De betrouwbaarheid van de betrokken persoon is één van de vereisten voor de beëdiging (artikel 2 Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar BBO). Op grond van de circulaire van het Ministerie van Justitie van 14 mei 2007 moet sindsdien ook bij de verlengingsaanvraag een verklaring omtrent het gedrag worden overgelegd. Naast deze verklaring wordt soms ook gebruikgemaakt van informatie afkomstig uit de registers van de justitiële documentatie en andere informatie van de politie. In het algemeen geldt de regel dat in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag de betrokken persoon niet strafrechtelijk mag zijn veroordeeld en hij mag ook geen transactie hebben betaald voor een feit, dat als een misdrijf strafbaar is gesteld.” Einde citaat.

Anoniem zei

Tegenwoordig worden er door de overheid speciale ambtenaren aangesteld om alles wat er op forums onder het volk leeft in de kiem te smoren. Kijk maar naar 3-voudige Anon 08:17
Gelukkig komen de mensen nu in honderden West-Europese steden in opstand tegen de frauduleuze en corrupte overheid. Hier merken de meeste suffige lezers natuurlijk niets van omdat de main stream media waaronder beijumnieuws.blogspot dit doodzwijgen.

Jan zei

Anoniem kritiek geven is ook zo van deze tijd