zondag 10 juli 2016

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (284)


Er zijn verschillende soorten klokjesbloemen. Op de tuin van De Wiershoeck staat een hoge soort en die staat momenteel volop in bloei. Prachtig om te zien en zeer gewaardeerd door de klokjesbij. Het hoeft je niet te verbazen dat er meerdere soorten klokjesbijen zijn: kleine klokjesbij, zuidelijke klokjesbij, ranonkelbij en grote klokjesbij.

Klokjesbijen nestelen over het algemeen in hout of rietstengels, maar aangeboden nestblokken worden ook geaccepteerd. De ranonkelbij houdt van boterbloemen en komt algemeen voor in de vrije natuur. De drie andere klokjesbijen zijn gespecialiseerd op de planten uit de klokjesfamilie. Klokjes komen in de vrije natuur nog maar spaarzaam voor, maar maken vaak deel uit van borders in tuinen. Klokjesbijen doen het dan ook goed in tuinen en parken. Op de tuinen van De Wiershoeck kom ik regelmatig klokjesbijen tegen. Ze zitten vaak diep weggedoken in de klokjes. Mannetjes klokjesbijen willen nog wel eens slapend in of aan de bloemen worden aangetroffen, ook overdag bij bewolkt weer. Ze klemmen zich aan de plant vast met hun kaken.

De grote klokjesbij heeft een smalle lichaamsbouw en is ongeveer 10 mm groot. De vrouwtjes hebben smalle witte haarbandjes op het achterlijf, verder zijn ze slechts zwak behaard. De buikschuier is geel-wit. Bijen met een buikschuier verzamelen het stuifmeel niet aan de achterpoten, maar aan de onderkant van het achterlijf. Aan de onderkant (buikzijde) van het achterlijf zitten rijen naar achter wijzende stevige haren (borstels), waarmee de pollen (stuifmeel) van de meeldraden worden geschept en naar het nest worden gebracht. Het nest bestaat uit cellen die gescheiden zijn door lemige wandjes. 

De voorste wand bestaat uit leem/zand vermengd met steentjes. Cel per cel wordt er stuifmeel aangevoerd en per cel wordt één ei gelegd, zoals bij alle bijen vindt er een volledige metamorfose plaats (de cyclus ei-larve-pop-adult). Het nest wordt pas het volgende jaar verlaten, nadat de bij als larve heeft overwinterd, laat in het voorjaar is verpopt en uiteindelijk het adulte stadium heeft bereikt. Er is één generatie per jaar. De grote klokjesbij heeft niet alleen last van parasitaire bijen en wespen, maar o.a. ook van vliegen, bronswespen, sluipwespen, mijten en kevers.
De vliegperiode ligt voornamelijk tussen mei en augustus.

Wikipedia en Wildebijen.nl

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: