zondag 17 juli 2016

OVERAL SPEEL- EN ONTMOETINGSPLEKJES IN BEIJUM (4)


De droom van Sociale Long om een grote centrale speel- en ontmoetingsplek in de wijk te willen realiseren, inspireert de Beijumblogger. Hij fiets zich een slag in de ronde in 'zijn wijk.' Is er soms een tekort aan speel-ontmoetingsplekken voor jong en oud in Beijum?

Het mooiste speelveldje van heel Beijum staat misschien wel aan de Fossemaheerd. Kinderen kunnen er van de hoogste glijbaan afglijden, het is een beetje heuvelachtig, er staat een schommel....maar dan dat zitje. Wat heerlijk om daar 's avonds met een borrel te zitten terwijl de kinderen spelen.
Verbindend ontmoetend in de Fossemaheerd. Met een beetje fantasie, zie foto, zie je hier zo de groene sociale long van Beijum.

Willen we een grote centrale speelveld midden in de wijk of zijn we tevreden met de tientallen kleine speelveldjes her en der in de wijk (die ook onderhoudskosten met zich meebrengen)?

Ondertussen gaat het verhaal door de wijk dat Sociale Long 20.000 euro van de gemeente heeft gekregen om de droom te realiseren.
Mocht dat zo zijn, en dat komt dan altijd een keer bovendrijven, dan heeft Sociale Long een mooi stukje politiek bedreven om haar doel te realiseren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. De Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen geeft aan dat alleen subsidie mag worden gegeven aan stichtingen en verenigingen (niet aan platforms, comités, etc.).

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan men oprichten d.m.v. een onderhandse (niet-notariële) akte. Voor stichtingen geldt dit echter niet. Een notariële akte met de namen van de oprichters/bestuursleden is een constitutief vereiste. In te dienen bij de Kamer van Koophandel door de betrokken notaris.

Zie: https://www.notaris.nl/een-stichting-of-vereniging-oprichten

En: https://www.notaris.nl/geldmiddelen-van-een-stichting


2. Op 14 juli heb ik aan de Sociale Long Beijum gevraagd of deze club reeds een stichting is geworden, mede gegeven de bekendmaking van dit beleidsvoornemen in het “Visiedocument” van begin april 2016 (aangeboden aan de stadsdeelwethouder). Helaas heb ik nog geen antwoord ontvangen.

Citaat pagina 5 van het “Visiedocument” van de SLB:

“Structuur

Inmiddels zijn de activiteiten en de samenwerking dusdanig gegroeid dat we van plan zijn een stichting op te richten, waarbij we de structuur als volgt voor ons zien. De structuur van de Stichting Sociale Long Beijum zal er als volgt uit komen te zien:

Het bestuur

Een stichtingsbestuur op afstand. Het bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter, penningmeester en secretaris. We willen graag een bestuur op afstand zodat wij als initiatiefnemers ons kunnen bezighouden met onze droom en deel kunnen nemen in de kopgroep.

Een kopgroep

Een kopgroep coördineert en overziet de breedte van de activiteiten. Faciliteert en coördineert al naar gelang de situatie zich voordoet. Het is een soort knooppunt, het midden van een spinnenweb.
De draden daarvan zijn de kleine groepen die ontstaan: de speeltuin, restaurant, jongerenactiviteiten, overleg met gemeente, vastgoed in de wijk, wijkactiviteiten en verder welke onderwerpen en initiatieven er vanuit de wijk opborrelen.” Einde citaat.


3. Op 6 april 2016 werd aan wethouder Mattias Gijsbertsen een “schets” van een centrale speelplaats bij de Boerderijum en het Trefpunt aangeboden. Totaal in strijd met het Bestemmingsplan Beijum 2013 (na elf maanden “dromen” binnen het Kleihornberaad; samen met de SDC Oost, de BOB, Theo Smit en Wij Beijum). Van een plan was nog geen sprake, laat staan een uitgewerkt plan. Op de website van de BOB werd dit door Rein van der Velde toegegeven. Hoe is het mogelijk dat de SLB nu opeens een bedrag krijgt toegekend door de gemeente Groningen?

Zelfs indien het een projectsubsidie betreft, moet de subsidie uitgekeerd worden aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met een bestuur, statuten en een bankrekening.


Ter vergelijking: hoe heeft de gemeente Groningen met Buitenfitness Beijum gehandeld? Wordt met verschillende maten gemeten? Is er sprake van rechtsongelijkheid? Is er sprake van vriendjespolitiek? Ons kent ons? Mag het openbaar bestuur bevooroordeeld zijn? Mag dit van de “Gedragscode voor Ambtenaren”, § 1? Nee, dit mag niet!

Anoniem zei

Als hier binnen een week geen openheid van zaken over wordt gegeven en het is daadwerkelijk waar van dat geld dan zijn zowel BOB, Sociale Long en WIj Beijum ongeloofwaardig geworden. Geen achterkamertjespolitiek maar transparantie!

Anoniem zei

Wat weer een gruwelijk tokkie-ambtelijk en bureaucratisch gekonkel en gereformeerd geneuzel. Wie slim is gaat gewoon emigreren. Prachtig weer om alvast de dozen in te pakken.

Kees Huizenga zei

Ik ga nog onderzoeken of het sociaal wijkteam Wij Beijum reeds een stichting is. De stichting MJD bestaat nog steeds. MJD staat voor Maatschappelijk Juridische Dienstverlening.

Wij Beijum twittert met:

https://twitter.com/STBeijum050

Stichting Beijum 050. Is dit juiste beeldvorming? Bij wie zijn de niet-MJD'ers van Wij Beijum in dienst of gedetacheerd? Bij de gemeente Groningen?

Indien Wij Beijum geen officiële stichting is, mag Wij Beijum dan wel publiek geld beheren of subsidies geven?