woensdag 6 juli 2016

WAAROVER SPRAKEN ZIJ?


"Kom je even naar Plein Oost? Daar kwam ik net een groepje mensen tegen met schrijfblokken. Ze hadden het over 'dan kunnen die parkeerplekken wel weg, en dat stukje plein misschien ook wel.' Er waren twee figuren in roze kleding bij."

Een verontruste lezeres aan de telefoon. Gistermiddag was dat. Lezeres woont aan Plein Oost en ze heeft de afgelopen twee decennia de ene na de andere 'renovatie' van Plein Oost voorbij zien komen.

De blogger ging een kwartier later die kant op. Hij maakte de foto die we zien en hij liep naar het groepje toe. Dame en heren hadden bloknootje en schrijf-dinges bij de hand en zaten ogenschijnlijk ontspannen te praten. Twee ervan hadden iets roze aan.
Dame en heren, zijn jullie over een nieuwe indeling van het plein aan het praten? "Nee hoor mijnheer, helemaal niet." De blogger balanceerde tussen naïviteit en z'n ingebakken Veenkoloniaalse achterdocht. Ja, het zal. Hij houdt niet van achterbaksheid, liever een kloten-opmerking recht veur de kop dan oneerlijkheid.
Ok dame en heren, een plezierige dag toegewenst. Terwijl de blogger wegliep, hoorde hij iemand zeggen: 'je hoeft toch ook niet alles te zeggen?

Nee, dat hoeft zeker niet. Zie de fonteintjes spuiten. Geen kip aanwezig, ook geen ouders of kinderen.
Innersdijk gaat herbouwd worden. Ondergetekende kan niet op de geruchten afgaan.
Maar waar rook is kan vuur zijn. Zal met de naderende komt van Innersdijk (in 2018) de zoveelste 'renovatie' van Plein Oost gaan plaatsvinden? En waren dit vooruitgeschoven tekentafel-ambtenaren die weer eens een ontwerp.....

De Beijumblogger belooft de lezers de ontwikkelingen rond dit veelgeplaagde plein in Beijum scherp in de gaten te houden.
Update 12.21 uur
De Zorggroep Groningen is er niet over te spreken dat een locatie van de organisatie voorkomt op de lijst van zwakke verpleeghuizen. Er waren volgens de organisatie eerder wel problemen, maar die zijn al aangepakt. De instelling overweegt juridische stappen. AD.nl

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Wie weet is het eurokwartje wel gevallen bij de gemeente en heeft men eindelijk ontdekt dat lijken opwarmen een zinloze bezigheid is. Het gebied Plein Oost kan nu eindelijk een normale woonfunctie krijgen. Iedereen happy behalve de beleidssukkels uit het verleden.

Anoniem zei

https://www.oogtv.nl/2016/07/nieuwbouw-op-komst-op-locatie-innersdijk/

Kees Huizenga zei

Wat betreft de Zorggroep Groningen, die ook hoofdverantwoordelijk is voor het nieuwe Innersdijk op Plein Oost:

http://www.dvhn.nl/binnenland/Zorggroep-Groningen-in-lijst-slechtste-verpleeghuizen-21480102.html

Kees Huizenga zei

Dit is de reactie van de Zorggroep Groningen:

https://www.zorggroepgroningen.nl/over-zorggroep-groningen/nieuws/rapport-inspectie-voor-de-gezondheidszorg

Citaat:

“Rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg

05 jul 2016

Gisteren heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het rapport gepubliceerd inzake de 150 hoog-risico organisaties. In deze publicatie zijn de resultaten van onderzoeken gedurende de periode 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016 bij 150 verschillende verpleeghuizen verwerkt.

In dit rapport wordt ook Zorggroep Groningen genoemd. Dit komt voort uit inspectiebezoeken in januari (2015, KBH) en november 2015 aan de Lindenhof, verpleegafdeling van Bloemhof. De Inspectie was hierover niet tevreden. Bloemhof heeft echter tijdens het hertoetsbezoek van 7 juni jl. sterke verbeteringen laten zien. De resultaten van deze recente hertoetsing zijn door de Inspectie nog niet verwerkt in het gisteren gepubliceerde rapport. Wij betreuren dit ten zeerste, omdat hiermee een incompleet beeld ontstaat, en Zorggroep Groningen onterecht negatief in het nieuws komt.

Wij zijn het er niet mee eens dat Zorggroep Groningen geschaard is onder de 11 organisaties in de categorie ‘intensief vervolgtoezicht'. Het bericht om op deze wijze in het nieuws te komen komt voor ons hard aan, zeker na de zeer intensieve inspanningen om onze kwaliteit te verbeteren. Wij zijn al geruime tijd bezig om verbeteringen door te voeren in de organisatie en goed op weg om samen met onze medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliëntenraden de zorg duurzaam te verbeteren. We zijn blij om te zien dat de ingezette kwaliteitsverbetering positieve effecten heeft en dat deze ook door externe toezichthouders worden gezien!


Met vriendelijke groet,


Raad van Bestuur

Margriet Hommes en Peter Drenth”

Einde citaat.


Zie verder:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165176/Zorggroep-Groningen-bij-elf-slechtste-verpleeghuizen

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165204/Bloemhof-voldeed-niet-aan-derde-van-criteria

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165187/Inspectie-Beoordeling-Bloemhof-is-momentopname

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165181/Zorggroep-Groningen-beraadt-zich-op-juridische-stappen-Wij-overwegen-dat-nog


Vraag: waarom overweegt de Zorggroep Groningen mogelijke juridische stappen tegen de “momentopname” van 15 maart 2016? Er komt vanzelf weer een nieuwe IGZ-momentopname op een peildatum in juni, juli of een andere maand van 2016. Of van 2017.

Karin p zei

Ik wil geen nw Innersdijk laten ze het stuk maar bij de groene long trekken. En veel buren zullen protest aantekenen. Er is vast ook nog wel een natuur vereniging die bijzondere dieren vind daar.

Anoniem zei

Op de balans van Zorggroep Groningen is (de grond van) nieuw Innersdijk voor miljoenen geactiveerd; omvorming naar een groenstrook zal dus door mevrouw Karin bijgepast moeten worden, minus de prijs die bouwer Patrimonium betaald voor haar te bebouwen grondperceel. Ook jammer van de banen in de wijk als Innersdijk wegblijft.

Kees Huizenga zei

Uiteraard kan ik mij de woede van de Zorggroep Groningen over mogelijk onjuiste beeldvorming voorstellen. Het punt is dat de Tweede Kamer om dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft verzocht. Daarom moest dit rapport nu in de openbaarheid komen. Bovendien vallen IGZ-rapporten onder het beslag van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Indien de Zorggroep Groningen een verbeterslag heeft gemaakt in juni 2016, zal dit te zijner tijd blijken.

De Zorggroep Groningen kan de IGZ geen onrechtmatige daad verwijten (privaatrechtelijk), laat staan smaad of laster (strafrechtelijk). Een juridische actie lijkt mij derhalve niet legitiem. Strategisch niet slim.


Heel belangrijk voor Plein Oost en omgeving: wat doet de Klankbordgroep Nieuw Innersdijk? Kan deze Klankbordgroep zich nader aan de wijk verantwoorden? Mede omdat in deze Klankbordgroep de gemeente Groningen is vertegenwoordigd (de WOB is wederom van toepassing).

De bekende heer Theo Smit zit ook in deze Klankbordgroep Nieuw Innersdijk. Theo Smit is onder anderen secretaris van de stichting Buurtcentra in Beijum, lid van de werkgroep Groene Long, oud-lid van de opgeheven Klankbordgroep Groene Long, gemeentelijk wijkschouwer van Beijum en lid van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB.

Het gaat om Public Relations en de buurt serieus nemen. Om respect voor de wijk Beijum. Om het oude NLA-credo "Vertrouwen in de buurt".

Mijn advies aan de Zorggroep Groningen, de SDC Oost en de Klankbordgroep Nieuw Innersdijk is: wees transparant en stel de wijk goed op de hoogte! Maak goede persberichten en organiseer een buurtbijeenkomst over Nieuw Innersdijk en het Voorzieningengebouw! Betrek de Beijumers bij Plein Oost! Denk inclusief!

Anoniem zei

Geachte Hommes en Drenth, zie hier de maatschappelijke realiteit >>
http://stopdebankiers.eu/deze-brief-van-hugo-borst-over-de-zorg-in-verpleeghuizen-gaat-het-hele-internet-over/
dus ga maar gewoon wieberen met jullie juridische dreigementen.

Anoniem zei

De mensen van Zorggroep Groningen zijn voor het merendeel draaideurmanagers.