woensdag 23 september 2009

BUREN EN CULTUREN (+ Iftarmaaltijd)

De Islamitische vastenmaand Ramadan is het afgelopen weekend beëindigd met het traditionele Suikerfeest. In Beijum werd in de laatste week van de Ramadan een gemeenschappelijke Iftar (breek het vasten) maaltijd georganiseerd in buurtcentrum het Heerdenhoes. De avond werd gekoppeld aan een gemeenschappelijke pilotproject van Stichting Stiel en en Vrouwencentrum Jasmijn: Buren en Culturen. De bedoeling van dit project is om mensen vanuit verschillende culturen met elkaar in contact te brengen. Voorafgaande aan de avond werd deze oproep rondgestuurd:'Als je mensen die je niet begrijpt, ontwijkt, hoe kun je dan iets leren?'
Beijum is naast een groene wijk met veel natuur óók een wijk waar veel culturen samen leven. Afrikaanse, Antilliaanse, Nederlandse, Arabische, Aziatische culturen komen allemaal samen in één wijk, Beijum! Toch weten maar weinig mensen écht hoe hun buren en wijkgenoten leven en denken. Lijkt dat veel op hoe je zelf leeft, of is het allemaal erg anders? Wat betekent bepaalde kleding? Is het echt waar dat 'de' Nederlanders zo ongastvrij zijn? En zuinig? Wat is dat eigenlijk, de Ramadan? Hoe denkt 'de' Afrikaanse cultuur over samenwonen voor het huwelijk waar de andere culturen waar ze mee samen leven, om draaien. En zo zijn er nog veel meer vragen die wellicht bestaan over de verschillende culturen. Om de ontmoeting met elkaar te stimuleren gaan we in Beijum vanaf september starten met het "Bezoekproject". Verschillende Beijumers worden aan elkaar gekoppeld en gaan gezellig bij elkaar op bezoek. Je krijgt wel een opdracht mee ...
Kijk naar een video-impressie van de avond. Magda Bootsma van Jasmijn en Joyce van de Waal voerden het woord over het project.Op de avond kwamen enkele vrouwen van Vrouwengroep Orchidee af, voor een verslag van de avond zie ook de nieuwste Regiokrant. Twee vrouwen van Orchidee vertellen kort wat over de Ramadan op de video.

Geen opmerkingen: