zaterdag 5 september 2009

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Onder het artikel over de mogelijke bomenkap aan de Boelemaheerd staan reacties van mensen die voorstander zijn van de kap van de bomen, zie het Dvhn-artikel van gisteren.( stond gisteren trouwens in de papieren versie en niet vandaag)
Beijumnieuws is niet bedoeld om conflicten in de wijk eenzijdig te belichten en daarom worden ook deze Boelemaheerdbewoners uitgenodigd om hier hun visie en mening kenbaar te maken. Voor- en tegenstanders kunnen gebruik maken van dit podium, stuur uw mening op en die zal hier worden gepubliceerd, een interview is mogelijk.

Over het verloop van deze regenachtige beachpartydag in de loop van de dag meer.

Ik wacht nog steeds op een reactie van Karin Dekker over de afgelopen trampoll.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Goed nieuws van de BOB op de website van OOG TV:

"BOB wil geen kamerverhuur in Beijum

GRONINGEN - Bewoners Organisatie Beijum (BOB) is tegen het omzetten van een huis aan de Framaheerd tot kamerverhuurbedrijf.

Het wijkcomité tekent bezwaar bij de gemeente aan, omdat die wil meewerken aan het aanpassen van eengezinshuizen in de wijk tot woningen met meerdere huurders.

BOB is tegen de plannen, omdat er zo minder goedkope gezinswoningen gaan overblijven. Bovendien is het niet goed voor de leefbaarheid in Beijum. Het comité wil over de plannen praten met de gemeente en woningcorporaties.

08 Sep 2009 15:03"
Einde citaat.

Op dit moment worden er op onder meer de Isebrandtsheerd, Framaheerd en Sibrandaheerd standaardbezwaarschriften in de brievenbussen gedeponeerd. Met het verzoek om te tekenen.
Het betreft vergunningverlening door het college van B&W aan een nieuw kamerverhuurdrijf om vrijstelling te krijgen van de voorwaarden van het huidige bestemmingsplan.

Ik zal dit bezwaarschrift zeker gaan ondertekenen. Het is verstandig dat de bewoners van de betrokken heerden eens met elkaar gaan vergaderen. Ook over de verdwenen brievenbus aan de Isebrandtsheerd.

T/m 11 september 2009 kan bezwaar aangetekend worden bij B&W, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.