zondag 20 september 2009

FOTO'S UIT DE SCHOOL- EN WIERSHOECKTUIN (5)

Veel insectensoorten vinden we vaak lastig en ze worden daarom nogal eens als ongedierte gezien. Vlinders zijn daarop een uitzondering. Vlinders vinden we over het algemeen mooi en maken ons blij. De rups is echter veel minder populair, maar zonder rupsen geen vlinders.

In Nederland komen ongeveer 65 dagvlindersoorten voor, het aantal soorten nachtvlinders is vele malen groter: ruim 2000. De meeste van deze nachtvlinders zien we nooit, of in ieder geval niet bewust. Veel nachtvlinders zijn ’s nachts actief en rusten overdag, vaak goed verscholen. Maar er zijn ook dagactieve nachtvlinders. Een nachtvlinder heeft geen knopjes op het uiteinde van de voelsprieten (antennen). Soms zijn de voelsprieten prachtig “geveerd”.
De agaatvlinder is een algemeen (veel in tuinen) voorkomende nachtvlinder, die ’s nachts actief is en overdag rust. De vlinder vliegt in twee generaties per jaar van april tot en met oktober, maar ook in de winter wordt de agaatvlinder nog wel eens gezien. De vlinder overwintert als rups of pop.
In tegenstelling tot veel andere nachtvlinders rust de agaatvlinder overdag vaak op onbeschutte plaatsen. De vlinder op de foto zat op de lage begroeiing tussen de boerderij en het ernaast gelegen smalle voetpad. De voelsprieten liggen tegen het lichaam, onder de vleugels. Het is een gemakkelijk herkenbare vlinder met een duidelijke tekening en vooral in rust met een opvallende vorm. Schijnbaar stoorde ze zich niet aan de voorbijgangers en zelfs niet aan de fotograaf. Ze bleef zitten waar ze zat.

Tekst+foto: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: