woensdag 30 september 2009

MONTESSORIPUBLICATIE-REL IN DAGBLAD vh NOORDEN

Het eenzijdig gekleurd verhaal in de wijkrant over de Montessoriplannen heeft ook het Dagblad van het Noorden bereikt. De schrijfster van het artikel is van mening dat ze haar positie bij de krant best mag ge(mis)bruiken om haar eigen mening en emotie als 'waarheid van heel Beijum' te poneren. Ze maakt er zelfs een zij-ik verhaal van.( 'ik ben gepikeerd en daarom mag ik best mijn functie van hoofdredacteur, secretaris en omwonende door elkaar heen gebruiken') Gemakshalve is alleen het eigen oor te luisteren gelegd bij medestanders, er is geen hoor en geen wederhoor toegepast. Er wordt terecht gebaald door een tiental omwonenden, een rij huizen voor je huis krijgen moet geen pretje zijn. Maar er zijn ook mensen in de wijk die de omgevingsplannen in orde vinden.
Een lel van een artikel op de voorpagina van de Beijumkrant is de directie van de Montessorischool in Beijum danig in het verkeerde keelgat geschoten. "Het is heel tendentieus", zegt schooldirecteur Han van de Vlist. "Er staan dingen in die niet waar zijn en degene die het geschreven heeft is belanghebbende." In het artikel doet Anna Riemersma verslag van een informatieavond voor omwonenden van de Montessorischool over het plein bij de school. Op dit moment verrijst de nieuwbouw van de school aan de Wibenaheerd. Het plein is zowel voor de school als voor omwonenden bedoeld. Anna Riemersma heeft, zo blijkt uit het artikel, nogal wat bedenkingen tegen de plannen rond de school. Ze rept van 'knullige ad hoc-oplossingen' en ingrepen 'waar niemand op zit te wachten' en over een 'school die zich maar niet wil voegen naar zijn omgeving'. Niet verwonderlijk, meent Van der Vlist. "Ik kijk uit mijn raam zo bij haar naar binnen. Ze woont hier pal tegenover." Riemersma stelt dat ze slechts de stemming op de informatieavond heeft weer willen geven. "Ik heb geen mensen gehoord die blij zijn met de plannen." Dat de schooldirectie gepikeerd is, vindt ze prima. "Zij hebben een mening, maar ik heb ook een mening. Mag ik ook een beetje gepikeerd zijn? Wij zitten al tijden in de rotzooi en bij de bouw van de school is niet gekeken naar de omgeving."

MORGEN MEER IN DAGBLAD VAN HET NOORDEN
Wat vindt Beijum? Beijumnieuws@online.nl

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van het artikel in het DvhN on line van heden:

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article5206343.ece/School+boos+op+Beijumkrant

Dit is de kernzin van Anna R. Citaat:

"Zij hebben een mening, maar ik heb ook een mening. Mag ik ook een beetje gepikeerd zijn? Wij zitten al tijden in de rotzooi en bij de bouw van de school is niet gekeken naar de omgeving."

Anna R. heeft een eigen mening. Ik in wijvoud!!! Bescheidenheid is haar vreemd. Maar als hoofdredacteur zet ze haar persoonlijke grieven in felle bewoordingen wel op de voorpagina. Ze spant de Beijumkrant vóór haar persoonlijk karretje. Geheel transparant! Uit bovenstaand DvhN-citaat blijkt gans duidelijk dat ze blijk geeft van de zichtbare belangenverstrengeling tussen haar eigen privédomein en het publieke domein van de Beijumkrant. Er is niet de mogelijke schijn van aanvechtbare belangenverstrengeling, maar de kenbare en aantoonbare bewijsvoering hiervan. Als objectiveerbaar feit. Waarvan akte.

Ze had op de achterpagina een kort ingezonden bericht kunnen plaatsen. Als bewoner van de Froukemaheerd. Wat doet ze echter? Anna geeft zichzelf als hoofdredacteur enorm veel ruimte, waarbij andere geluiden uit de wijk niet worden genoemd. Deze worden miskend.

Dit DvhN-citaat is een prachtig voorbeeld van ontzettend onprofessionele journalistiek. Geen nuance; haar eigen geluid en gelijk breeduit aantonen. Geen hoor en wederhoor, maar een eenkennig en absoluut verhaal.

Anna R. kan als naburige nimmer een objectief artikel over haar eigen woonomgeving schrijven. Als er een goed ingewerkte redactie van de wijkkrant zou zijn geweest, had een ander lid van de redactie deze informatieavond van 10 september 2009 moeten verslaan. Delegeren aan een ander redactielid (een kwestie van vertrouwen, nietwaar?), maar de Beijumkrant/BOB-krant heeft helaas geen redactie. Maar "medewerkers". Ook geen Redactiestatuut. Zodoende, al werkende weg, wordt het ziekelijk klimaat geschapen voor journalistieke willekeur en dito eenzijdigheid.

Anna R. kan als machtige hoofdredacteur/eindredacteur/BOB-secretaris de Beijumkrant naar haar eigen hand zetten. De publieke Beijumkrant als privaat middel voor de persoonlijke machtspolitiek van Annar. Terwijl de Beijumkrant een publiek medium moet zijn voor de wijk. Met onafhankelijke berichtgeving. Zonder onderscheid des persoons. Geen selectieve informatie in een verheven en tevens zielige slachtofferrol.

Anna R. dient als hoofdredacteur, oud-raadslid en als academicus te weten dat ze haar eigen belang ondergeschikt moet maken aan het publiek belang van de Beijumkrant. Zonder BOB-ondersteuning van haar langdurige en persoonlijke strijd tegen de plannen m.b.t. haar directe woonomgeving. Ze doet er daarom zeer verstandig aan af te treden als hoofdredacteur/eindredacteur van de Beijumkrant. Aan voortdurende buurtdestructie - met dubbele petten op - heeft niemand behoefte.

Geen dictatoriale praktijken in Beijum a.u.b.!!!
Geen absolutisme!!!
Geen enge tunnelvisie!
Geen wijkkrant MISbruiken voor privédoeleinden!

Maar: een wijkkrantredactie die vooral luistert naar de buurt. Die de wijk wil dienen. Redactieleden, die streven naar objectieve journalistiek. Een redactie, die op meerzijdige wijze (vol)doet aan informatieverstrekking en voorlichting.
Voor vrije en onafhankelijke nieuwsgaring! Een redactie die kan “communiceren” en “activeren”, gegeven art. 30 lid 2 van de Alg. Subsidieverordening van de gemeente Groningen.

Anoniem zei

Er worden nogal wat quotes gedaan die ik niet direct in het artikel kan terug vinden?

Of komen deze uitspraken ergens anders vandaan?

Ze heeft wel gelijk wat betreft die zogenaamde tijdelijke oplossingen. Als het er éénmaal ligt wordt er niet meer naar om gekeken. Dat is wel iets waar uitgekeken voor moet worden.

En nu een tip aan o.a. de lezers. Het is niet netjes op de persoon te spelen. Zo voer je geen discussies. Verder twijfel ik er sterk aan of ik deze site nog wel wil bezoeken. Het is een soort kinderachtige wij vs zij geworden. Van elke mug wordt een olifant gemaakt en elke "foute" zin wordt aangegrepen om te zeggen van "zie je wel dat ik/wij gelijk heb(ben)".

Donald Duck zei

Er worden nogal wat quotes gedaan die ik niet direct in het artikel kan terug vinden?

Of komen deze uitspraken ergens anders vandaan?

Ze heeft wel gelijk wat betreft die zogenaamde tijdelijke oplossingen. Als het er éénmaal ligt wordt er niet meer naar om gekeken. Dat is wel iets waar uitgekeken voor moet worden.

En nu een tip aan o.a. de lezers. Het is niet netjes op de persoon te spelen. Zo voer je geen discussies. Verder twijfel ik er sterk aan of ik deze site nog wel wil bezoeken. Het is een soort kinderachtige wij vs zij geworden. Van elke mug wordt een olifant gemaakt en elke "foute" zin wordt aangegrepen om te zeggen van "zie je wel dat ik/wij gelijk heb(ben)".

Anoniem zei

Wat een flauwekulreactie hierboven over op de persoon spelen. Die dame herhaalt zich steeds wat betreft het promoten van haar eigenbelang en schrijft zo'n lullig stuk. Op wie moet je dan spelen, op haar buurman? Idioot hoe ze haar handelswijze verdedigd en zegt dat ze gepikeerd is. Dat ie iedereen wel eens je kunt niet altijd kinderachtig de eigen zin krijgen. Aanpakken die handel!

;Liesbeth zei

Tja Kees...ooit was er een goede redactie...die wel luisterde naar de buurt....Maar als ik alles zo lees en hoor...Wat ben ik BLIJ dat ik daar ben opgestapt!!en ik denk meerdere met mij

Kees Huizenga zei

Het artikel in het DvhN over Beijumkrant-Annargate staat ook op:

http://www.beijum.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=0

Zeer vreemd en opmerkelijk dat Jaap van Leeuwen van Leander Media niet doorlinkt naar de stukken op Beijumnieuws.

Jouw foto neemt hij zomaar over! Kan dit ongevraagd geschieden, Johan? Wederom een onrechtmatige daad! Op grond van de Auteurswet.

Leander Media neemt de tekst van het DvhN on line over en plaatst jouw foto. Maar geen digitale link naar Beijumnieuws!!! Dat is geen stijl!