dinsdag 8 september 2009

INSPRAAKAVOND OMGEVINGSPLANNEN DE DIJK

De bouw van de nieuwe Montessorischool de Dijk vordert gestaag. Niemand misgunt de kinderen, schoolleiding en ouders een nieuwe school. Wel zijn de meningen verdeelt over de herinrichting van de ruimte rondom de nieuwe de Dijk. Overmorgen is er 's avonds de mogelijkheid om over de herinrichtingsplannen te praten en te discusseren.

Donderdag 10 september worden de voorlopige ontwerpen voor de open ruimte bij de nieuwbouw van montessorischool De Dijk gepresenteerd en toegelicht.
Op deze avond is er ruimte om mee te denken over de open ruimte en om ideeën te ventileren.

Pak deze gelegenheid om mee te praten over de invulling van de ruimte rond De Dijk en kom om 20.00 uur naar de school.

Geen opmerkingen: