zondag 13 september 2009

FOTO'S UIT DE SCHOOL- EN WIERSHOECKTUIN (4)

Het muntvlindertje is een zogenaamde microvlinder. Het is inderdaad een kleine vlinder met een spanwijdte van slechts 10 tot 18 millimeter. Het muntvlindertje vliegt, in twee overlappende generaties, in de periode van eind april tot eind september. De muntvlinders van de eerste generatie zijn de nakomelingen van de vlinders van het vorige jaar. Deze eerste generatie zet eitjes af, uit die eitjes komen de rupsen. De rupsen verpoppen en uit de pop komt een vlinder van de tweede generatie. Ook deze tweede generatie zet eitjes af, maar de daaruit gekomen rupsen overwinteren op o.a. wild kattenkruid en citroenmelisse. Na de winter verpoppen de rupsen in een spinsel in de grond en eind april komen dan de eerste vlinders weer tevoorschijn. Ruim een eeuw geleden was het nog een vrij zeldzame verschijning, maar het is nu een in Nederland veel voorkomende vlinder.
Ook bij De Wiershoeck kun je op een mooie dag tientallen muntvlindertjes zien. Vooral in de geurentuin kun je deze vlinder aantreffen en niet alleen op de munt (de waardplant).
Een waardplant is een plant waarop een vlindersoort haar eitjes afzet. En het is meestal ook de plant waarvan de rups leeft, nadat die uit het ei is gekropen.

Tekst+ foto: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: