donderdag 17 december 2015

AARDBEVINGSSCHADE IN BEIJUM (2)

Gerepareerde schade aan de voorgevel

"Ik snap het niet, mijn schoonvader woont in Ten Boer en die krijgt een bedrag van 4000 euro i.v.m. aardbevingsschade. Wij wonen in Beijum, waar toch ook de nodige schade is, maar omdat we buiten het aardbevingsgebied vallen, lopen we dat bedrag mis. Dat is toch onrechtvaardig?" 

Op grootschalig gebied is Beijumer Arjan de Rooij niet zo te spreken over de politiek die in Groningen op het gebied van aardbevingen (schade) wordt gevoerd. Daarover zo meer. Op persoonlijk gebied is hij zeer tevreden over de afhandeling van schade aan z'n eigen huis. "Ik ben keurig behandeld door de NAM,  ze zijn langs gekomen en vertelden dat ze de schade zouden gaan repareren."

Twee verticale scheuren in de zijmuur
Ongeveer anderhalf jaar geleden liep een buurvrouw om z'n huis in de Hiddemaheerd. "Ze vertelde dat ze schade aan haar huis had, nadat ze haar rondje had gelopen belde ze aan met de vraag of ik de scheuren in mijn huis al had gezien."

Die had de Rooij nog niet gezien: "Ik denk dat er redelijk wat mensen in Beijum wonen die zich er niet van bewust zijn dat ze schade aan hun huis hebben."
Hij belde met de NAM en er kwam iemand langs om de schade te inspecteren: "De man liep om het huis heen en wees me erop dat er nog een paar scheuren waren die mij nog niet waren opgevallen. Hij maakte foto's en zei 'dat gaan we repareren.'  Dat vond ik zeer netjes, het hele contact was uitermate vriendelijk."

Herstelde schade aan de andere zijmuur
Een paar maanden geleden kwam een aannemersbedrijf langs om alle scheuren te repareren. "Ze hebben toen nog een vrij forse scheur ontdekt, die moest vervolgens op zichzelf weer aangemeld worden bij het Centrum Veilig Wonen om ook toestemming te krijgen voor reparatie."

Na drie volle dagen werken waren de scheuren weer dicht en de schade hersteld. Wel zijn er nog steeds 'littekens' op de muren te zien, zie de afbeeldingen. "Ik ben zeer tevreden, ik heb geen cent gezien maar daar gaat het me ook niet om. Voor 8000 euro is alles gerepareerd. Wat erger is, is dat het probleem in Beijum schromelijk wordt onderschat, binnen een straal van zo'n honderd meter om m'n huis hebben zes woningen aardbevingsschade."

Wist jij dat er op 29 september een aardbevingsavond in de Bron werd gehouden? "Nee, daar wist ik niks van, en hoogstwaarschijnlijk meer mensen met mij niet."

De laatste opmerking past in het beeld dat Jan Fré Boven middels zijn vele foto's van gehavende muren in de wijk laat zien. Zie nog eens het overzichtsplaatje bij deel 1 van vorige week. Een overzichtsplaatje van schade in Beijum dat nog niet af is....(Met een slag om de arm, Boven en ondergetekende zijn geen experts, maar naar alle waarschijnlijkheid hebben meer dan 500 (!) huizen in Beijum schade door aardbevingen).

Arjan de Rooij gaat met een stel Beijumers een brief richting gemeentebestuur sturen om de aardbevingsproblematiek in Beijum op de agenda te krijgen. Want hoezo buiten het aardbevingsgebied vallen terwijl er zoveel schade in de wijk door de gasboringen is en wellicht nog meer komt?

(Deel drie of vier komt uit de Scheltemaheerd. Bewoner had schade en meer dan tien (!!) huizen binnen een straal van honderd meter om z'n huis heen met hem. "Ik vind het belachelijk, hier vlakbij over de sloot ligt Zuidwolde en dat dorp ligt wel in het aardbevingsgebied. Ik zie er steeds meer daken met zonnepanelen omdat de mensen daar in geval van schade wél 4000 euro krijgen in verband met waardevermindering van hun huizen. Waarom wij niet?") 

Als Beijumers mee willen participeren in de brief die naar het gemeentebestuur zal worden gestuurd, mail dan naar Beijumnieuws@ziggo.nl

Het vraagteken achter de koptekst is weggehaald omdat in deze serie vooraleerst concrete aardbevingsschade in Beijum aan bod komt. Zie ook http://sociaalplanbureaugroningen.nl/page/210/aardbevingen/woongenot.htm
http://bevinggevoeld.nl/portaal/5 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed bezig, zie mail. Hoop dat meer mensen meedoen!

Anoniem zei

Alders heeft in zijn rapport geadviseerd tot 1 januari 2016 de waardevermeerderingsregeling -dat is de 4000 euro energiebesparingsregeling- voor alle Grunnegers (los van welke contouren-tekeningen dan ook) met meer dan 1000 euro vastgestelde bevingsschade open te stellen. Dus ook voor Arjan de Rooij en overige Beijumers met vastgestelde schade. Dus melden die handel, dan bent u nog op tijd voor die 4000 euri en voor erkenning van Beijum als bevings-probleemwijk in stad, met bijbehorende voordelen om de nadelen te compenseren.

Kees Huizenga zei

Zie in dit verband het jaarverslag van De Huismeesters over het jaar 2014:

https://mijn.dehuismeesters.nl/uploads/files/1/2014%20Jaarverslag%20internet.pdf

Citaat van het voorwoord op pagina 4:

“Op 30 september 2014 vond er even ten noorden van de stad Groningen een aardbeving ten gevolge van de gaswinning plaats. Eerder had De Huismeesters door kleinere aardbevingen beperkte schade aan woningen. De beving van eind september maakte ons echter duidelijk dat de stad Groningen ook risicogebied is. De Huismeesters heeft ongeveer 1850 woningen in het meest risicovolle gebied van de stad. Reden voor ons om maatregelen in gang te zetten voor het, voor zover dit mogelijk is, beheersen van deze risico’s. Ook is in de jaarrekening 2014 een voorbehoud gemaakt in verband met het aardbevingsrisico.” Einde citaat.

De Huismeesters doelt op Beijum. In de wijk Lewenborg heeft De Huismeesters geen sociale huurwoningen. Ik heb dit zojuist nagevraagd.


Het gaat de heer Arjan de Rooij c.s. om schadeherstel van particuliere woningen. Uiteraard hebben woningbouwcorporaties dezelfde zorgen. De oproep vanuit Beijum lijkt me zeer terecht.

Jan Fré Boven zei

Over Beijum en Zuidwolde gesproken: tot 1969 was, wat nu de wijk Beijum is, een onderdeel van de gemeente Bedum. Alleen al om die reden is het uitermate vreemd dat voor beide plaatsen verschillende regelingen zijn.

Wat schade betreft: huizen met een ruwe rode baksteen zijn op de een of andere manier gevoeliger voor aardbevingsschade dan huizen met andere stenen. Maar het kan ook zijn dat het meer opvalt. Aan de Mudaheerd is betrekkelijk weinig te zien. Dat geldt ook voor de Frouwkemaheerd.
De rode steen is volgens mij een betrekkelijk brosse, niet al te zware steen. De huizen aan de Frouwkemaheerd zijn gemaakt van een veel zwaardere, sterkere steen (denk ik).

Het gaat ogenschijnlijk ook vaker mis bij rijtjeshuizen al of niet voorzien van bovenwoningen.

Overigens zijn er ook te veel vrijstaande woonhuizen die schade hebben.

Kees Huizenga zei

Hierbij het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat vandaag verscheen:

http://nos.nl/artikel/2076119-staatstoezicht-kritisch-over-risico-analyse-aardbevingsschade.html

Citaat:

“Het Staatstoezicht vreest dat het aantal te versterken huizen veel hoger zal uitvallen. Bij winning van 33 miljard kuub gas neemt de kans op meer en sterkere bevingen gestaag toe. Maar volgens het Staatstoezicht is de bebouwing onvoldoende in kaart gebracht. Er is wel een beeld van het aantal en het soort gebouwen dat moet worden versterkt, maar niet waar die precies staan.”

Heel concreet: is Beijum-Oost meer kwetsbaar dan Beijum-West? Hoe is de situatie ondergronds? Zijn er bepaalde breuklijnen? Hoe is het gesteld met de samenstelling van de grond in de grondlagen? Is de aanwezigheid van dikke klei minder gevaarlijk of juist gevaarlijker?