woensdag 9 december 2015

LYSANNE PIKT HET NIET: "EXPEDITIE MOET OPEN BLIJVEN!"

Expeditie half in de zon, vandaag 15:45 uur

De 11 jarige leerling Lysanne van basisschool de Expeditie wil haar school redden van sluiting.
Het plan is om eind van dit schooljaar de deuren van de Expeditie te sluiten. Dit vanwege het afnemende leerlingaantal en de verwachting dat dit nog verder zal dalen. Lysanne wil dit ontzettend graag voorkomen en heeft daarom een brief geschreven aan de burgemeester van Groningen. Wethouder Ton Schroor nam deze brief dinsdag in ontvangst. In de brief pleit Lysanne voor extra tijd om het leerlingenaantal op te krikken.
De kans dat de school toch open blijft is miniem. Wethouder Ton Schroor gaf aan dat de prognoses voor het leerlingenaantal op de expeditie nog moeten worden onderbouwd door 02G2. De verwachting is dat in maart 2016 definitief uitsluitsel zal worden gegeven."
(Bron: OOG. ook een video op deze site)

9 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wat is de mening van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Expeditie?

Minister Bussemaker van Onderwijs steunt basisscholen van ± 100 leerlingen op het platteland (krimpende regio’s). Waarom niet in Beijum?

O2G2 is de oorzaak van alle ellende. Het openbaar basisonderwijs moet weer rechtstreeks onder de bevoegdheid van de wethouder van Onderwijs vallen.

Een publieke school is toch geen particulier bedrijf?

michel zei

De opheffingsnorm voor de gemeente Groningen is 164. Op het platteland ligt die lager omdat de dichtstbijzijnde school vaak op verre afstand ligt. In Beijum zijn meerdere scholen op korte afstand.
Blijft dat het vervelend is voor kinderen om te switchen.
Maar een school in stand houden tot er nog 50, 40, 30,....5 leerlingen zijn is ook geen optie.

michel zei

Toen onderwijs nog onder de bevoegdheid van de gemeente viel, zijn er ook heel wat scholen gesloten. Er valt niet aan te ontkomen.

Anoniem zei

Wat een fantastische actie van deze 2 jonge meiden. Het ontroerd me.
We laten het ook eigenlijk te gemakkelijk over onze kant gaan.

Ik vond de berichtgeving omtrent de sluiting van de Expeditie in de media dan ook zeer summier.

Er speelt nogal wat. We hebben ten tijde van de fusie tussen de Doefmat de de Dijk geluisterd naar alle mooie praatjes en beloftes van 02g2 en zij hebben er een hele grote puinhoop van gemaakt. 2 scholen hebben een fusie "door de strot gedrukt" gekregen. Er zijn zoveel problemen geweest waardoor er in het 1e jaar 70 leerlingen van school zijn gegaan. Dat is alleen door toedoen van 02g2 geweest. Ons is gevraagd het vertrouwen te houden in de Expeditie en niet,zoals anderen wel deden, te vertrekken. Dat hebben we gedaan en ze hebben er met een nieuw team iets heel moois van gemaakt. Maar je kan niet in alle redelijkheid verwachten dat een verlies van 70 leerlingen in 2 jaar wordt goedgemaakt. Dat is gewoonweg niet haalbaar. En dan trekken ze zomaar,zonder enige vooraankondiging, de stekker er uit. En wij moeten het maar slikken. Wij hebben als ouders vierkant achter de Expeditie gestaan en nu krijgen we een schop na. Terwijl 02g2 ons zelf om het vertrouwen heeft gevraagd. Hoe krom en oneerlijk is dit. De Expeditie krijgt gewoon geen eerlijke kans.

En nu wordt ons allemaal een plek beloofd binnen 02g2 en wel op de Zwerm,een dependance van de Beijumkorf. Maar onze kinderen zijn geen opvulling voor de leegtes van 02g2!

En weer moeten we ons aanpassen aan een nieuwe school,nieuwe schooltijden (dus nieuwe werktijden)

Onze kinderen zijn allemaal beschadigd door o2g2. Maar we krijgen nergens gehoor.


En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de ouders van de Dom Helder Camara school en de Beijumkorf helemaal niet op de komst van onze kinderen zitten te wachten. Wij krijgen van meerdere kanten te horen dat ze bang zijn voor de gevolgen voor hun eigen kind. bv. extreem grote klassen, minder aandacht enz.

Veel van deze ouders hebben hun kind zelf van de expeditie afgehaald.

O2g2 zou door het stof moeten, hun fouten ruiterlijk toegeven. En niet in de laatste plaats moeten ze zorgen dat onze kinderen overal een warm welkom krijgen,niet alleen binnen o2g2. En dat ze het stempel: "expeditiekind" kwijt raken. Want laten we voorop stellen dat geen enkel kind iets aan dit falen van o2g2 kan doen en dat zij er ook nooit de dupe van mogen zijn.

De mooiste oplossing zou zijn dat deze hele sluiting niet door zou gaan en we de kans zouden krijgen om ons te bewijzen maar dat is een illusie.


marijke zei

Wat een goede reactie van de schrijver hierboven: helemaal mee eens! En wat een top actie van Lysanne! Op 6 januari wordt de wethouder in de raadsvergadering aan de tand gevoeld over de hele kwestie. Ouders: komen! Er mag iemand 3 minuten 'inspreken', als we met meer zijn krijgen we wellicht meer tijd. Ik ben van plan dat te gaan doen. Ik heb de SP geinformeerd over de gang van zaken en zij zijn er mee bezig, zo ook de Stadspartij. Ben je lid van een politieke partij; leg de situatie dan voor aan de woordvoerder voor onderwijs. Hoe meer kritische vragen van verschillende kanten, hoe beter. We laten het wat mij betreft ook wat te makkelijk over ons heen komen.

Anoniem zei

een winkel zonder klanten gaat ook sluiten,linksom of rechtsom. een school is vergelijkbaar dunkt me

Anoniem zei

In het eerste jaar van de expeditie zijn kinderen beschadigd geraakt. Ernstig soms. De directeur die braaf luisterde naar klachten en ons gelijk gaf deed vervolgens niets met die klachten. Hij zit er nog. Een juf waar veel klachten over waren zit er ook nog. Alle 'lastige' kinderen weggetreiterd. Wie geeft ouders de garantie dat ze het aankunnen als de school wel zou groeien? Lag niet alleen aan o2g2, ook aan personeel.

ouder zei

Dit laatste bericht mag van mij wel geschrapt worden. We zouden geen personen noemen.
En ik ben het er ook niet mee eens.
Ouders moeten ook hand in eigen boezem
Steken. Er waren velen aan het stoken.
Laat de school met rust.

Anoniem zei

Er zit geen leerkracht waar klachten over waren.
Ouders moeten maar eens hand in eigen boezem steken. Dat gestookt en gezeur.
Laat de school eens met rust.
De fusie is mislukt. Jammer maar waar.
Laat de school en met name het team met rust.