woensdag 30 december 2015

TINE MARCUSSCHOOL IN VOORAL VISUELE KERSTSFEER


De Tine Marcusschool in de Jaltadaheerd is momenteel zonder twijfel de meest bonte in kerstsferen versierde school van heel Beijum. En misschien wel van de hele stad.

De school voor slechthorende basisschoolleerlingen heeft alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk visueel midden in de school af te beelden. In de centrale hal is zo'n beetje een heel dorp nagebouwd. 

Vanzelfsprekend staat er een kerstboom, maar daarnaast ook een kraam waar denkbeeldig Hollandse gebak wordt verkocht, een kerk, een kroeg, een arrenslee, een vitrine met een afbeelding van de grondlegster van de school Tine Marcus..., bekijk de foto's, het lijkt wel een museum.

Een medewerker van de school vlak voor de kerstvakantie: "We hebben er dit jaar weer wat nieuws bijgebouwd. We doen dit om de leerlingen die minder goed tot niet kunnen horen tegemoet te komen en ze veel aan te bieden wat ze met hun ogen kunnen waarnemen. De hele eerste week van januari staat het 'dorp' nog in de school."

De onderwijssoort

De Tine Marcusschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

De Tine Marcusschool is er voor kinderen, die door hun handicap zoveel zorg en specialistische hulp nodig hebben, dat ze zich in het reguliere basisonderwijs niet goed kunnen ontwikkelen. Als gevolg van de hoorproblemen hebben de leerlingen grote moeite om het gesproken woord te verstaan. Daarnaast ervaren zij moeilijkheden bij het begrijpen en het omgaan met de taal. Kinderen met ernstige spraak-/ taalmoeilijkheden hebben grote moeite met het vormen van woorden en zinnen en met het begrijpen en verwerken van gesproken taal. We maken in de eerste plaats gebruik van de gesproken taal als communicatiemiddel. Waar nodig geven we ondersteuning door middel van 'totale communicatie.
  
De identiteit
De Tine Marcusschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat we in opvoeding en onderwijs rekening houden met ieders levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, zonder daar waardeoordelen aan te verbinden.
  
De naam van onze school: T I N E M A R C U S.
In 1952 werd de Tine Marcusschool te Groningen gesticht, genoemd naar Tine Marcus, een vrouw die veel voor slechthorenden heeft gedaan en betekend. De school werd opgericht om slechthorende kinderen in het Noorden van het land aangepast onderwijs te bieden. In 1977 werd aan de Tine Marcusschool een afdeling zeer jeugdigen (vanaf 3 jaar) en een afdeling voor kinderen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden verbonden. Tine- Marcusschool/informatie.
Zie ook een blogbericht uit maart dit jaar: 
"Deze hoek van de school is ingericht om te kunnen communiceren met slechthorende leerlingen die een spraak- of taalprobleem hebben."

Geen opmerkingen: