woensdag 9 december 2015

GROTE OPKOMST INFORMATIEAVOND AZC ULGERSMAWEG


Er kwamen gisteravond verrassend veel belangstellenden op de door de gemeente Groningen georganiseerde informatieavond over de komst van een asielzoekerscentrum op het Simmerenterrein aan de Ulgersmaweg 32 in Sportcentrum Kardinge af.
Politie beantwoordt een vraag over (on)veiligheid

De eerste helft van de avond kenmerkte zich door rust. De zaal luisterde kalm naar wat wethouder van der Schaaf, burgemeester Peter den Oudsten en iemand van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) te vertellen hadden.
De burgemeester spreekt de zaal toe
Bij de locatiekeuze heeft de gemeente gekeken naar een aantal zaken. Ten eerste de spreiding over stad, maar zeker ook praktische zaken zoals de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in buurt en de bereikbaarheid van de locatie. Daarnaast moet op de locatie plek zijn voor minimaal 400 personen. Uiteindelijk zijn de locaties aan de Energieweg en de Ulgersmaweg als meest geschikt aangewezen.
Teveel om allemaal op te noemen. Lees voor meer achtergrondinformatie over de locatie, het bestemmingsplan, de procedure, veiligheid, etc.  op de site van de gemeente Groningen.  https://gemeente.groningen.nl/vluchtelingen Of op https://www.coa.nl/

De avond werd spannender en emotioneler vanaf het moment dat de interactie met de zaal begon. Aanwezigen konden via een 'wandelende microfoon' vragen stellen aan het drietal voor in de zaal (zie foto rechts en linksonder).
Informatie-stand COA: Mensen Centraal
Tevoren werd gesteld dat het niet de bedoeling was dat journalisten de aanwezigen pontificaal in beeld zouden brengen, zorgen en emoties moesten vrijelijk geuit kunnen worden.

Een jonge vrouw woonachtig aan de Korreweg ("Nee, ik kijk wel uit dat ik niet mijn naam noem") beet het spits af met vragen rond veiligheid en de afkomst van de toekomstige Azc-ers: "Ik woon vlakbij de bushalte aan de Korreweg, daar gaat het als het Azc er eenmaal is erg druk worden. Hoe gaan jullie dat oplossen? Wat ik de laatste tijd ook erg vervelend vind, is dat de mannen uit die andere culturen heel anders tegen vrouwen aankijken. Ik word door bezoekers van de moskee aan de Korreweg af en toe voor hoer uitgemaakt."

De burgemeester reageerde geraakt op vooral de laatste opmerking: "Ik neem uw vragen uiterst serieus, maar je kunt niet iedereen over één kam scheren. Er zijn goede afspraken met het bestuur van de moskee te maken." Zie ook de foto rechtsboven, de politieman gaf de klager antwoord. "Maak een foto van degene die dit zegt, dien een klacht in."

De thema's veiligheid en beheersbaarheid liepen
als een rode draad door de avond. De locatie komt vlakbij een drukke busbaan te liggen, wat vindt u daar van? Er loopt een gevaarlijke waterweg vlakbij langs, er komen schepen met gevaarlijke lading voorbij, hebt u daar rekening mee gehouden? Weet u wel dat de Korrewegbrug een der drukste kruispunten van Groningen is, hoe gaat u dat oplossen als er opeens honderden nieuwe passanten bijkomen? Krijgen die asielzoekers op hun terrein een eigen speelveldje, of gaan ze die bij ons in Ulgersmaborg opzoeken? We hebben maar één school in Ulgersmaborg, waar moeten die asiel-kinderen straks heen?

Praktisch alle vragen werden door tegenstanders van het te komen Azc met applaus begroet. De blogger zat bij een groep die de komst van het Azg totaal niet ziet zitten. Elk antwoord van de heren voor in de zaal werd door het groepje met gehoon en gemopper beantwoord.

Woede was er omtrent de economische kant van het asiel-verhaal: Hoe kan het dat de asielzoekers aan werk en bezigheden worden geholpen, terwijl er zo'n werkloosheid onder de Groningers heerst? Waarom wordt er niks voor ons gedaan? En waarom kunnen er nu opeens wel aanpassingen bij de Ulgersmaweg komen, terwijl wij Groningers ook vaak tevergeefs om voorzieningen en aanpassingen vragen?
Een aanwezige kraam van Vluchtelingenwerk Nederland
Komt hier een referendum over? Aldus een boze aanwezige. Den Oudsten: "Een duidelijke vraag. Het duidelijke antwoord is: Nee." De boze man: "Dus jullie hebben al besloten."

De blogger verliet tegen kwart over negen de ruimte. Een stille bezoeker klampte hem aan. "Het is zo'n dom volk, die egoïstische PVV-ers kijken niet langer dan hun neus lang is. Die tokkie's zijn alleen maar gericht op wat er fout en verkeerd kan gaan met vluchtelingen, en ze lopen maar verdwaasd achter hun Führer Wilders aan. Als zij het maar goed hebben, wat kan hen het schelen dat andere mensen in nood verkeren. Die mensen zijn van zichzelf tot op het bot ontevreden. Ze zijn alleen maar bezig om vluchtelingen en moslims in een kwaad daglicht te stellen. Kijken ze wel naar zichzelf?"

Ondergetekende maakte even later z'n fiets los. Een boze vrouw kwam aangelopen."Dit is een schijnvertoning, alles is al beslist, we zijn hier voor Jan Lul naar toegekomen. Wil je dat wel even opschrijven?"

Update 10/12; 17.00 uur. Er komen berichten binnen die aangeven dat na het vertrek van ondergetekende ook de nodige positieve geluiden tijdens de avond te berde zijn gebracht. "Hoe kunnen we helpen?" Aldus een aanwezige. Lezeres: "Die persoon kreeg het grootste applaus van de hele avond en ook stonden mensen op die zich wilden aanmelden als vrijwilliger in het Azc."
Tevens merkte ze op: "Als er heel veel asielkinderen komen, geeft dat geen nieuwe kansen voor de Expeditie? Ik heb die suggestie aan wethouder van der Schaaf medegedeeld."

(In de nieuwste Regiokrant komt ook een verslag van de avond)


9 opmerkingen:

Anoniem zei

ik vind de reactie van de burgermeester op de opmerking van de dame die 'voor hoer wordt uitgemaakt' erg triest.

'afspraken met het bestuur van de moskee'? Moet niet bij inschrijving en/of inburgering al heel erg duidelijk worden gemaakt dat we hier naast elkaar moeten leven? Respect voor elkaars leven, elkaars geloof, elkaars visie enz.enz.? Ze weten toch hoe het werkelijk gaat? Het lijkt me zo stug dat dit niet bekend is! Politiek, kop, zand enz.

Overigens wordt het maken van een foto om daarmee een klacht in te dienen wel een spannend avontuur want de meeste zijn hier niet van gediend!

Anoniem zei

Van "incidenten" heeft de burgemeester geen cijfers.

Anoniem zei

Vind het wel een beetje kort door de bocht om een negatieve ervaring met een bezoeker van een moskee en de komst van asielzoekers met elkaar te vergelijken. Het is nog niet zolang geleden dat een journalist van het dagblad van het noorden vol in haar kruis is gegrepen in een café in de binnen stad. Ze had erg veel moeite om aangifte te doen. Doordat ze het in de publiciteit bracht kwamen veel vrouwen met soortgelijke verhalen. Dit ongewenste gedrag van mannen blijkt een groot probleem te zijn in Nederland.

Anoniem zei

De luxueuze, architectonische nieuwbouw van de Dijkschool werd 5 jaar geleden gepresenteerd als een stimulans, "boost" ja voor de probleembuurt Wibenaheerd en Plein Oost. Om het nu, slechts enkele jaren later, om te keren en juist nog een extra probleem de buurt binnen te halen, is van de gekke. Nog meer achterstands- en integratieproblemen concentreren achterin Beijum door asielzoekerskinderen van de Simmerenlocatie Ulgersmaweg naar de mislukte basisschool de Expeditie te transporteren, versterkt het probleem. Geen enkele voorziening heeft een toekomst op die plek als niet eerst de buurt (en dan bedoel ik niet de stenen) wordt verbeterd. WIJ Beijum vlucht ja niet voor niks van Plein Oost naar de Doefmat in Beijum West.

Anoniem zei

Positieve geluiden over AZC uit de Hunze? De bijeenkomst was voor omwonenden !
Met reden werd gevraagd om de straat / wijk.

Anoniem zei

Beijum staat bekend als een van de armste en onveiligste wijken van Groningen. Gelukkig zorgt de komst van 500 azielzoekers aan de Ulgersmaweg ervoor dat het Winkelcentrum in Beijum-Oost ongetwijfeld weer helemaal zal opleven en de gemeente nu eindelijk iets gaat doen aan de verkeersonveilige situaties. En ook andere vormen van onveiligheid worden nu godzijdank aangepakt, aangezien de twee te sluiten politiebureaus Kardinge en Beijum door één speciale wijkagent wordt vervangen. Eentje die zelfs gespecialiseerd is in azielzoekers, wat dat ook moge betekenen.

Dus, weest u voor onveiligheid dus vooral niet bang. Azielzoekers zijn normale mensen en rondhangende azielzoekers is slechts een beeld van vroeger, aldus Henk Wolthof van het Centraal Orgaan Opvang Azielzoekers (COA). Echter, mocht u onverhoopt toch lastig worden gevallen door een groep azielzoekers, dan kunt u altijd een foto maken.

Anoniem zei

De burgemeester dient een plan in (met COA) maar beoordeelt dit plan als voorzitter Veiligheidsregio ook...??
Niet zo gek dat omwonenden menen dat hun stem er niet toe doet. Voor "Jan Lul" naar de informatieavond
gekomen zoals een mevrouw heel treffend zei, het besluit is al lang genomen, of er draagvlak is voor dit plan is niet
onderzocht. Uit een referendum over deze kwestie zou een "Nee" volgen dus dat doet de gemeente niet.
Applaudiserende mensen vóór de opvang van asielzoekers kwamen niet uit de wijk. Met bussen of in colonne naar deze
bijeenkomst in Ulgersmaborg gekomen om voor de "goede zaak" te strijden?

Anoniem zei

Het applaus past niet in het straatje van Anoniem 19dec. Hij weet weet best dat er geen bussen naar Kardinge kwamen. Ulgersmaborg is geen losstaande wijk en als er mensen applaudisseren voor de komst van vluchtelingen, dan kan dat Anoniem niet goed passen maar dat is Anoniem zijn probleem.

Anoniem zei

Ulgersmaborg is gewoon een wijk hoor, net zoals Beijum en Lewenborg. En Kardinge is het transferium waar bussen af en aanrijden.
Het bord "Ulgersmaweg Vitaal" wel graag weghalen. Door plaatsing van vele woonunits met beperkte ruimte voor de 500 asielzoekers
bied je geen humane opvang voor 5-10 jaar. Integratie in wijk kan alleen als gezin met kinderen in normaal huis wordt geplaatst, ook veel beter voor kind volgens onderzoek Unicef. Stress tussen asielzoekers onderling is dan ook minder.