zondag 20 december 2015

EEN BOOMSTOMPJE MIDDEN IN DE SCHELTEMAHEERDHet is wat met de al of niet bomenkap in de wijk. In sommige heerden wordt er door omwonenden gesteggeld over bomen die door de een weg moeten in verband met overlast en uitzicht, een ander vindt dat ze moeten blijven want natuur, vogels in de bomen, zuurstof, etc. En iedereen heeft gelijk. Of niet.

In de Scheltemaheerd lijken mensen een soort van compromis te hebben gevonden. Zie foto. Groen weg? Dan graag een stompje boom laten staan die we extra groen gaan verven. En mooi dat er op deze plek geen milieuverontreinigende auto geparkeerd kan staan.

De linker foto is onlangs door iemand uit de Holmsterheerd opgestuurd. Boomgesteggel. En het eigen gelijk breed uitmeten. Emoties.

Beijumers en bomen. Flauw gezegd, je zou er een boom over kunnen opzetten.

5 opmerkingen:

Anne zei

Wat een kinderachtig spandoek

Han zei

Ja, het komt wat kinderachtig over, zo'n spandoek, maar als het nu eens een boom betreft die gevaar heeft opgeleverd voor de omgeving? Mij is een geval bekend van iemand die door een - tijdens een stormwind afgebroken - tak helaas dodelijk getroffen is.....en dan ben je maar wát blij dat bomen op tijd worden gekapt. En in alle eerlijkheid: ik heb me zelfs in onze eigen wijk wel eens 'wederrechtelijk' tot bomenkap gezet, vanwege het feit dat ik door een slecht onderhouden donker naaldbomenbos in ons huizenblok (bij een al heel lang onbewoonde woning) werkelijk geen zon meer zag. De reprimande die ik daarvoor achteraf van een politieagent op het bureau kreeg had ik daar graag voor over....

Kees Huizenga zei

Ik heb begrepen dat de bewoners van Holmsterheerd 48 door de kap van deze twee bomen verantwoordelijk zijn voor de vlucht van minstens vijf uilen uit hun beschermde leefomgeving.

Deze uilen worden beschermd door de Flora- en Faunawet (met strafbepalingen). Het lijkt me verstandig toe om de stadsecoloog van de gemeente Groningen te benaderen. De heer Klaas van Nierop. De Vogelbescherming kan eveneens benaderd worden.

Intimidatie aan de Holmsterheerd kan niet getolereerd worden!

Bestaan er foto's van vluchtende uilen uit de Holmsterheerd?

Chris zei

Ik heb er moeite mee als iemand , ook al geeft de wet de ruimte hiertoe, zich mengt in de tuininrichting van een buurtbewoner.
Is er geen verdraagzaamheid meer?
Bovendien is de aangehaalde uilenvlucht hoogst waarschijnlijk niet van toepassing op deze bomenkap; het betrof hier een boomsoort (els en es) waar de uil zich niet nestelt.
De uilen die in de betreffende heerden aan de zuidrand zitten kwamen hoogst waarschijnlijk van de bomenkap langs de ringweg en de Kardingerbult.
Is tegen die kap ook bezwaar gemaakt?
Hebben de uilenliefhebbers zelf een boomsoort, die geschikt is voor de uil, in hun tuin gepland ?
Betalen deze ook mee aan de OZB en schade door wortelopdruk van het betreffende perceel?
Welk belang is groter; de aanwezigheid van een vogelsoort of de veiligheid en het woongenoot van een buurtgenoot?

Wat ook opmerkelijk is: tegen de komende bomenkap langs de Zuidwending (karakteristiek en in de openbare ruimte) is nauwelijks bezwaar gemaakt. Is dit de bomen/vogelliefhebbers ontgaan?

Kees Huizenga zei

Met dit laken, getooid met een narcistische tekst, zit John Veldman uiteraard wel te provoceren.

Deze twee bomen zijn vorige week zaterdag of zondag gekapt, terwijl de bezwaarschriftencommissie op donderdag 17 december 2015 een zitting over deze zaak had.

Het is dieptriest!

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking van de door B&W verleende omgevingsvergunning om deze twee bomen te mogen kappen. Het op 12 of 13 december 2015 kappen van deze bomen bewerkt wel dat de buurt enorm gepolariseerd wordt. Dat is kenbaar ook de bedoeling van John Veldman.

De indieners van het bezwaarschrift hadden met het indienen van het bezwaarschrift tegelijkertijd een Voorlopige Voorziening moeten aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen.


Veel aanhangers van GroenLinks hebben iets met de natuur, de flora, de fauna en met bomen. Maar als het je eigen erf betreft, wijken principes erg gemakkelijk. Nietwaar, John?