vrijdag 18 december 2015

BEIJUMERS MET AARDBEVINGSSCHADE, MELDT U! (4000 euro??)


Er zijn nieuwe ontwikkelingen binnen aardbevingsgebied Beijum te bespeuren. Komt er gerechtigheid voor inwoners uit de grootste wijk van Groningen die schade aan hun huizen hebben ten gevolge van aardbevingen?

Er vanuit gaande dat er meer dan 500 concrete aardbevingsmeldingen uit Beijum komen, en dat is niet onwaarschijnlijk, dan zou dat kunnen inhouden, natte vingerwerk, dat er om en nabij de twee miljoen (500 x 4000) euro* naar gedupeerden in Beijum gaat (kan gaan).


Uitbreiding hele provincie Groningen

De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015 en wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht open gesteld voor erkende schadegevallen van meer dan 1000 euro buiten de huidige elf gemeenten. 
Om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke regeling waardevermeerdering dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij het CVW op uiterlijk 1 februari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen een maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
* De exacte rekensom is ondergetekende niet helemaal duidelijk. Er zijn immers particuliere huizenbezitters en huurders die in een woning van een woningcorporatie verblijven.

MET TERUGWERKENDE KRACHT!
4000 EUR regeling bevingsschade met terugwerkende kracht ook voor inwoners 050. Tot 1 februari tijd voor aanvraag:

1 opmerking:

Anoniem zei

Wordt de ongelijkheid tussen huurders en eigenaar-bewoners met deze subsidie vergroot? Eigen woningbezitters kunnen gratis 4000 euro investeren in energiebesparende maatregelen (zonnestroom op het dak), huurders hebben het nakijken in Beijum en krijgen niks bij schade en overlast en onveiligheid. Valt niet uit te leggen door PvdA-wethouder vd Schaaf en partijgenoot Alders. Puur slecht voor de leefbaarheid in meest grote stadswijk in aardbevingsgebied, waar achterstanden zich concentreren bij lagere inkomensgroep die huurt van corporatie.