dinsdag 3 mei 2016

GRATIS ZAKKEN GRIND AF TE HALEN


Voor de liefhebber, een vijftiental zakken grind. Gratis op te halen. Voor in de tuin, op het platdak. waar dan ook maar voor.

Zie foto's links en rechts. Daar liggen de zakken en zo ziet het grind eruit.

Afbeelding rechts, zo kan grind onder meer ook worden gebruikt, locatie Froukemaheerd.

De zakken grind zijn op te halen aan de Scheltemaheerd nummer 50!

Wat is grind eigenlijk?
Het geluid van knarsend grind onder je voeten wanneer je door het park loopt, is waarschijnlijk voor iedereen bekend. Maar wat is het verhaal achter deze kiezels? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze zo mooi rond en waarom hebben ze zo'n verscheidenheid aan kleuren? 
Het grind in het park is waarschijnlijk afkomstig uit een ontginning van rivierafzettingen. 

Deze afzettingen zijn ontstaan door erosie en transport van gesteenten in het stroomgebied van de rivier. Omdat rivieren vaak gesteentelagen van verschillende ouderdom doorsnijden, vertegenwoordigen kiezels op het grindpad bijna alle perioden uit de aardgeschiedenis.
Lees hier.


Geen opmerkingen: