donderdag 28 januari 2016

AARDBEVINGSSCHADE IN BEIJUM (5)


Uit het schaderapport
"Ik hoorde op 30 september 2014 's middags een knal en vanuit paniek belde ik direct 112. Ik vroeg degene die ik aan de lijn kreeg of er misschien een aardbeving had plaatsgevonden. Ik kreeg een agent aan de lijn die van niks wist. Een half uur later werd ik teruggebeld, 'ja mevrouw, het was inderdaad een aardbeving.' Ik vond het enorm attent dat ik werd teruggebeld."

Beijumse Claudia woont in een der huizen die langs langs de wijkring en aansluitend aan de linker kant van de Isebrandtsheerd loopt als je de heerd inrijdt. Zie foto, de huizen staan zoals gezegd voor en ter linker kant van de weg. Het zijn allemaal koopwoningen.

Per toeval ontdekte Claudia een tijdje na de beving schade achter haar huis en in een gemeenschappelijke trappenhal.

Omdat de in totaal 31 woningen (nogmaals, die we op de foto zien) zijn ondergebracht bij een Vereniging voor Eigenaren (VVE), werd de schade gemeld door de beheerder van de VVE, te weten Pand Garant.

In het door een bouwadviseur gemaakt schaderapport staat dat het schadebedrag 3.457, 12 euro bedraagt. Zie ook de pagina links uit het rapport.
Dat is ruim voldoende om het waardevermeerderingsbedrag van 4000 euro te claimen. Zou je denken (Beijumers, weet erbij, nog drie dagen tijd om dit te claimen, controleer uw huis!).

Maar dan komt er iets om de hoek kijken wat verbazing oproept, en waar de blogger dieper in moet duiken om er over te kunnen oordelen. Omdat de huizen in een VVE-verband zitten, kunnen huiseigenaren geen 4000 euro claimen indien ze meer dan 1000 euro schade aan hun huis hebben. Mocht de blogger niet goed geïnformeerd zijn, of de bewoners van de panden van deze VVE (foto) laat het dan zsm weten via Beijumnieuws@ziggo.nl

"Ga ook nog maar een paar huizen verderop, daar hebben ze ook schade." De blogger liep met Jan Fré Boven naar een huis iets verderop in dezelfde VVE. Ja, daar is duidelijke schade. Even aanbellen. De bewoonster: "Ja hier was ook schade, zal ik een paar foto's mailen"? Graag. Zie foto's rechts en beneden. Klik de foto rechts groter om de verticale scheur te bekijken.

Zal het echt zo zijn dat huiseigenaren die in een VVE wonen en meer dan 1000 euro schade hebben, niet in aanmerking komen voor de 4000 euro-regeling? Kees Huizenga is juridisch geschoold en gelooft het niet. "Als mensen eigenaar van een woning zijn, kunnen ze gegeven wat er op de website van SNN staat altijd particulier een claim indienen. De beheerder van een VVE moet mensen niet verkeerd voorlichten."

Wordt verder uitgeplozen. Het interview met de gedupeerde Beijumse vond gisteren plaats, de komende dagen duikt de blogger dieper in deze materie om te onderzoeken wat waar en niet waar is.

In herhaling vallend, de schade aan woonhuizen in Beijum kon wel eens veel groter en veelvuldiger zijn dat wordt verondersteld. In de buurt van deze huizen in de Isebrandtsheerd is veel meer schade gemeld. Evenals in het tegenoverliggende Sibrandaheerd.

Update 18:45 uur, Huizenga mailde onderstaande afbeelding en hij schreef erbij:

Wanneer kom ik in aanmerking?

  • U bent huiseigenaar van een woning en heeft bevingsschade van minimaal 1000 euro.
  • U zit op dit moment in het proces van schade erkenning, of de schade is reeds door de NAM of CVW erkend.
  • Na het melden van de schade bij het CVW kunt u meteen uw aanvraag voor de regeling Waardevermeerdering pro forma indienen.


2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik kopieerde de woorden van deze website:

http://www.snn.eu/waardevermeerdering/


Volgende week neemt de Tweede Kamer een VVD-motie aan om de waardevermeerderingsregeling te verlengen. Naar verwachting wordt deze motie kamerbreed gesteund, ondanks het feit dat minister Henk Kamp deze motie heeft ontraden. Minister Kamp moet deze motie uitvoeren. Anders kan hij beter aftreden.

Zie:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/158853/Regeling-waardevermeerdering-is-gered

Een radio-interview met Max van den Berg (bijna 70 jaar).

Goed nieuws voor Jan Fré Boven en Arjan de Rooij.

Zie ook:

http://www.dvhn.nl/groningen/Kamer-wil-energiepremie-handhaven-21123006.html


Eigenaren van particuliere woningen kunnen dit formulier invullen:

http://www.snn.eu/waardevermeerdering/aanvragen/

Noot: een collectieve aanvraag is eveneens mogelijk. U kunt dan bellen naar:

T:(050) 522 49 24

Of per e-mail:

E: waardevermeerdering@snn.eu

Anoniem zei

Schade aan gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis/hal)in het woongebouw, aan wie wil dhr Huizenga deze toerekenen? Een Individuele appartementsrechteigenaar-bewoner lijkt mij niet voor de bonus van 4000 in aanmerking te komen. Wellicht is dan toch de VVE als vertegenwoordiger van de diverse deeleigenaren van het flatgebouw (alle appartementsrechteigenaren tezamen) schadeclaimer, en daarmee rechthebbende op de bonus. Blijft een lastige als volgende maal er individueel toerekenbare schade is aan een flatappartement; ontstaat er dan individueel opnieuw bonusrecht voor zonnecollector bovenop schadeherstel voor deze appartementsrecht zakelijk gerechtigde? Nu de aardbevingseffecten ook in stedelijk gebied met hoogbouw beginnen na te donderen lijkt complexe juridificering te dagen; het platteland kent andere problemen. Benieuw wat CVW, centrum veilig wonen in Daam zegt. En cie. Alders in de Zwarte Doos.