dinsdag 12 januari 2016

ONDERTUSSEN IN HET KARDINGERPARK


Het lijkt erop dat er onlangs een waterpeil-stok in een sloot langs het Koerspad, vlakbij de klimtoren is geplaatst. Zie foto boven.

Linksachter zien we de Kardingerbult, als we naar de voorgrond kijken weten we weer waarom Beijum (Beuym) begin jaren tachtig van de vorige eeuw Kleijum werd genoemd. Mensen kinderen, wat een smurrie. Geen wonder dat het water zo hoog staat in de sloten in het park dat tussen \Beijum en Lewenborg in ligt.

Toen de fotograaf naar rechts zwaaide kwam hij bij de afbeelding die links is te zien. De blogger vroeg zich ruim een maand geleden in een Maandagochtend af wat ze daar toch wel niet aan het doen waren. Een hekwerk, Werkzaamheden.
Lezer Henk Lankamp reageerde attent: Bij de schaftkeet komt een klein pompgemaal. Vandaar wordt straks water onder het Koerspad door naar het helofytenveld gepompt.

Een pompgemaal en een soort van pijlstok, zie nogmaals bovenstaande foto en wat er midden in de sloot staat.

Dat riekt naar iets wat met waterbeheersing te maken heeft. Dat mag ook wel, mensen kinderen wat een drassigheid. Het Beijumerbos, zie bericht gisteren, en het Kardingerpark hebben momenteel wel wat weg van een moeras.

Geen opmerkingen: