dinsdag 19 januari 2016

SLUITING BASISSCHOOL EXPEDITIE IN GEMEENTERAAD


De sluiting van basisschool De Expeditie, het bestemmingsplan voor het Hoofdstation, de nieuwe sportplannen van het college en de nieuwe adviesstructuur voor het zogeheten sociaal domein. Dat zijn een aantal onderwerpen die woensdag 20 januari aan de orde komen in commissies van de gemeenteraad van Groningen. 

 De nieuwe sportplannen en de nieuwe adviesstructuur sociaal domein staan op de agenda van de commissie Onderwijs en Welzijn die om 14.00 uur begint. Dat is de uitgestelde vergadering die vanwege de ijzel op 6 januari niet door ging. De sluiting van De Expeditie in Beijum komt om 16.30 uur aan de orde in de commissie Werk en Inkomen. 

’s Avonds om 20.00 uur is de commissie Beheer en Verkeer over onder meer het bestemmingsplan voor het Hoofdstation. Deze vergaderingen zijn openbaar en ook thuis online live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.
Gemeente Groningen.nl

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De cijfers liegen niet. In het lopende schooljaar 2015-16 waren er 4 nieuwe leerlingen; in 2014-15 6. Daar kun je niet mee vooruit.
Aantal leerlingen van de Expeditie:
2013 242 kinderen gerealiseerd
2014 149 "
2015 118 "
2016 107 " verwacht
2017 86 "
2018 79 "
Omdat er vooral nog bovenbouw kinderen op school zitten moeten de onderbouwkinderen de eerste drie jaar samen een groep vormen. De kleintjes krijgen zo geen gegarandeerde onderwijskwaliteit meer. O2g2 heeft ook de laatste jaren veel extra geld in de Expeditie gestopt, geld dat weggehaald moest worden bij andere openbare scholen, bijv. de Beijumkorf. Overigens is in 2013-14 reeds besloten de Zwerm als dependance van de Beijumkof open te houden, mede gelet op negatieve ontwikkelingen op de Expeditie.
Over de toekomst van het nieuwe gebouw schrijft de gemeente dat eerst naar een alternatieve onderwijsbestemming zal worden gekeken; daarna kan ook een bredere benutting van het gebouw aan de orde zijn. WIJ komt niet naar het gebouw; na de tijdelijke huisvesting dichtbij concentratiepunt de Doornbosheerd is en blijft Plein Oost the place to be. De Samenwerkingsovereenkomst met Patrimonium wordt binnenkort getekend, waarna de bouw van het Voorzieningengebouw bij de nieuwbouw van Innersdijk kan beginnen.
De gemeente zegt niets over de ruim 1 miljoen Wijkvernieuwingsgeld die extra in de Expeditie nieuwbouw is geinvesteerd om het leven in Beijum Oost leefbaar te houden, en die nu weggegooid geld blijkt. Ook de mis-investering in het openbare speelplein van een dikke ton door het Lokaal Akkoord Wijkteam wordt weggemoffeld.

Anoniem zei

Geen redding Expeditie door gemeente
De gemeente gaat openbare basisschool de Expeditie aan de Wibenaheerd niet redden, zo werd woensdagavond 20-01 duidelijk tijdens de commissievergadering W&I van de gemeenteraad. Ondanks dat het kindertal in Beijum niet echt daalt volgens bureuau Informatie & Statistiek van de gemeente, keldert het aantal kinderen op de Expeditie dramatisch en komen er bijna geen nieuwe kinderen binnen. Ouders kiezen massaal voor andere basisscholen in de wijk. O2g2 heeft als schoolbestuur geen verklarende analyse gegeven waarom de fusieschool de Expeditie van 2 zwakke scholen geen leerlingen trekt. Een nieuw gebouw, andere leerkrachten en leiding, andere leermiddelen niks heeft de aantrekkelijkheid van de school verbeterd. Ouders kiezen voor de andere openbare basisschool, De Beijumkorf met 2 locaties, of een van de 3 bijzondere scholen met hun eigen identiteit in de wijk. Wethouder Schroor benadrukte dat er voldoende, ook openbaar, onderwijs in de wijk is; kwaliteit, ligging, gebouw & omgeving zijn belangrijker voor de kiezende ouders dan richting. Desgevraagd gaf hij aan 17 november door O2g2 telefonisch geinformeerd te zijn over voorgenomen sluiting van de mislukte Expeditie; dit voornemen heeft hij een dag later vertrouwelijk gedeeld met de raad. Toen was reeds de nieuwbouw van een Voorzieningengebouw aan Plein Oost het "Point of no return" gepasseerd; WIJ Beijum komt dus niet in de binnenkort leegkomende school. Kinderopvang Pinokkio hoeft geen haast te maken te verhuizen tijdens de zoektocht naar een nieuwe bestemming. Of de kinderopvang een toekomst heeft zonder gekoppelde school is onzeker. Volgende week geeft de plenaire gemeenteraad er nog een klap op, waarna schoolbestuur O2g2 de zaak zo netjes mogelijk mag afhandelen.