zaterdag 9 januari 2016

DE WEGWIJSBUS RIJDT NOG STEEDS DOOR BEIJUM

Wat een vrolijke en actieve mensen wonen er toch in Beijum....

Het is een relikwie uit de tijd dat Beijum maandelijks op pagina drie van de wijkkrant naar boven moest worden geschreven. Vanuit het idee; Beijum is helemaal geen achterstandswijk, we zijn hier heel goed bezig, hier wonen zoveel vrijwilligers, zoveel creatieve mensen, die er zoveel aan doen om Beijum tot een leuke en leefbare wijk te maken...De Wegwijsbus. De naam al..., wij wijzen u de morele weg in Beijum....

Het was een jaar of tien geleden af en toe om er niet goed van te worden. Wat een gezeur over de leefbaarheid van Beijum en de wijk geforceerd en overdreven positief voor het voetlicht moeten brengen/schrijven. Alsof Beijum, net als elke wijk, geen zonnige én donkere kant zou kennen.

Terzijde, het doet in de verte wat denken aan de opkomst van Sociale Long Beijum. Deze club mensen wil ook alleen maar 'positieve energie', alleen maar verbinden, en  alleen maar leuk, aardig en opbouwend bezig zijn. Dat werkt op de lange duur natuurlijk niet, zelfs een liefdevolle liefdesrelatie en een harmonieus gezin kent conflicten en onenigheid. We leven in een wereld van polariteiten, geachte dames van Sociale Long, haat hoort bij liefde, dood bij leven en negatief bij positief. Alleen maar positieve energie is een illusie. En hoezo verkondigen dat jullie een a-politieke beweging in Beijum zijn terwijl er bijna wekelijks wordt overlegd met iemand van SDC-Noorddijk?
Niks ten nadele van de geslaagde kerstpakkettenacie van de Long, maar een kritische noot moet kunnen (kan ook heel verbindend zijn...).

Even voor de jaarwisseling spotte de blogger de Wegwijsbus in de Godekenheerd.. Zie foto's. Jaren geleden werd de bus overgedragen aan kringloopwinkel Fair back van waaruit ze er tegenwoordig op uit trekken om spullen op te halen of te bezorgen.

De bus is een museumstuk uit vervlogen tijden.
Goede wijn behoeft geen krans. Quasi opbouwende clubjes en bewegingen in Beijum willen alleen maar een achterhaald spookbeeld van Beijum Achterstandswijk compenseren. Dat hoeft niet, want zoals gezegd kent de wijk zonnige en donkere kanten. We zitten in een overwegend prima leefbare wijk.

Om nog verder even als wegwijzer te fungeren: positieve energie bestaat bij de gratie van negatieve energie. Vrede en oorlog, liefde en haat. En ga zo maar even door. Mooi, elkaars handen vasthouden en verbinden. Maar het leven bestaat ook uit loslaten. En uit realiteitszin.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

NLA geld?

Kees Huizenga zei

Ja, NLA-geld.

De eerste drie jaren kostte deze Wegwijsbus bijna € 150.000 (per jaar dus bijna € 50.000; per maand bijna € 4.000). Met dank aan het NLA-wijkteam Beijum, de toenmalige SDC Noorddijk en de BOB. Het betrof een superduur leasecontract. Geldsmijterij, mede betaald door de grote stedelijke woningbouwcorporaties.

TW van de BOB zat met JV van de BOB namens de BOB in dit NLA-wijkteam Beijum. Theo Smit en Menno Fritsma, tevens BOB-leden, zaten op persoonlijke titel in dit NLA-wijkteam Beijum.

TW van de BOB reed in deze Wegwijsbus. Ons kent ons. Ons bedruipt ons. Verkokering op wijkniveau. Met uiteraard een bepaalde vergoeding voor zijn werkzaamheden (en hulpkrachten). Deze bus stond regelmatig geparkeerd aan de Atensheerd. Deze bus staat nu bij FairBack aan de Ulgersmaweg. Het is mij niet bekend of FairBack de eigenaar van deze bus is geworden. Waarschijnlijk wel.


Aan het NLA-wijkteam Beijum hebben we ook die NLA-hekken zonder hekdeuren te danken. Achter de meeste NLA-hekken staan nog de houten schuttingen. Eveneens weggegooid geld.

Conclusie: het is goed dat de NLA-wijkteams niet meer bestaan.

Noot: ik heb nog nooit een evaluatie van het NLA-beleid gezien! Eveneens geen financieel verslag van een externe registeraccountant.

Kees Huizenga zei

Ik weet vanuit het verleden dat de Wegwijsbus ook een aanhanger had. Indien noodzakelijk voor het vervoer van de NLA-spullen. Waar is die aanhanger gebleven?

Deze aanhanger staat niet bij FairBack aan de Ulgersmaweg. Wie weet hier meer over? Is deze aanhanger doorverkocht?