vrijdag 15 januari 2016

OVER DE BOMENKAP LANGS DE ZUIDWENDING

"Ik heb mensen van de gemeente Groningen aan de deur gehad die me min of meer intimideerden om akkoord te gaan met de geplande bomenkap langs de Zuidwending."
De bomen langs de Zuidwending, archieffoto

Aldus, een bewoner uit de wijk die afgelopen maanden bezwaar had aangetekend tegen de geplande kap van oude bomen langs ons aller kanaal.
Het onderwerp leeft tot nu toe niet echt in de wijk, in tegenstelling tot begin deze eeuw, toen Beijum regelmatig op de achterste poten stond als er bomen dreigden te worden gekapt.

In november ontving ondergetekende deze mail: Is het bij jullie bekend dat de gemeente 157 gezonde bomen wil kappen aan de Zuidwending in Beijum, van de Sibrandaheerd tot de brug Emingaheerd? Een aantal bewoners hebben bezwaar gemaakt, waaronder ikzelf. De communicatie met de gemeente verloopt erg moeizaam en niet volgens de regels. Misschien kunnen jullie nog iets voor ons betekenen?
De blogger vroeg om meer informatie, maar die kwam niet. Of dat vanuit angst en intimidatie is, is dan ook niet bekend. Wel gaf een Beijumer nog aan dat ongeveer een jaar geleden een hoorzitting heeft plaatsgevonden over de kap van de bomen: "Die avond was redelijk tumultueus verlopen, maar dit werd niet als zodanig naar buiten gebracht, alles werd gladgestreken door de gemeente en de bewonersclub die aan het handje van de gemeente meeliep."

 Het is een onderwerp waar ondergetekende zich niet zo mee bezig heeft gehouden. Tips zijn derhalve welkom. Hij weet van een bewoonster uit de Sibrandaheerd dat ze fel tegen de aanstaande kap van de bomen is. "Schrijf maar gerust op dat ik tegen ben, ik ben gek op het ruisen van de bomen en ik vind het een mooi uitzicht."

Enkele bewoners die op de dijk langs de Zuidwending in de Froukemaheerd wonen gaven bij de blogger aan blij te zijn met de bomenkap: "Als het stormt is het hier levensgevaarlijk, er vallen grote stukken tak naar beneden en de geparkeerde auto's zitten regelmatig onder de vogelstrond." Een bewoner uit de Holmsterheerd had ook bezwaar aangetekend: "Maar dat werd niet ontvankelijk verklaard omdat ik te ver van de Zuidwending vandaan woon." Hij gaf aan dat niet alle bomen plat zouden gaan, het gedeelte tussen Winkelcentrum Beijum en de nabij gelegen brug, stukje Sibrandaheerd zou wel,  het stuk tussen de twee bruggen die ook voor autoverkeer bestemd zijn zou weer intact blijven, en het stuk langs de dijk zou ook plat gaan. Er zijn alvast nesten uit bomen gehaald, op Lijn6.com staat hier:

Foto ook van Lijn6, we zien de oprit naar de dijk aan de Froukemaheerd
De gemeente Groningen heeft onlangs brieven verstuurd over de kap van bomen langs de Froukemaheerd. Omwoners konden kiezen welke bomen er voor de gekapte bomen in de plaats komen. De ecologische opbouw van de kap is door de gemeente in kaart gebracht. Intussen zijn de nesten van tientallen roeken uit de bomen gehaald met de nodige hoogwerkers en kettingzagen en verhuisd naar Kardinge omdat het om een beschermde soort gaat. Ondergetekende kon afgelopen zomer nog genieten van een verstoten jonge roek die niet kon vliegen en inmiddels is ondergebracht in een boerderij met andere vogelsoorten. Er wordt dan bekeken of hij tijdens de rui nog gezonde veren krijgt en of hij daarmee alsnog kan leren vliegen. 

Over de bomen aan de Froukemaheerd is het laatste woord nog niet gesproken, bewoners vinden hoge bomen soms mooi en weer anderen hebben last van de pluis of de bladeren of het licht dat ze wegnemen. Bomen zorgen voor sfeer in Groningen, men spreekt ook wel van Beijum als de groenste wijk van Groningen. Groen trekt ook vogels aan het insecten wat het wonen een natuurlijke aanblik geeft. Er zijn nu veel hoge bomen aan de Froukemaheerd en dat heeft alles te maken met de aanplant van het groen in een relatief jonge wijk. Er werden bij de aanplant rond 1980 voornamelijk populieren en wilgen geplant vanwege de snelle groei van de bomen. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het kappen en uitfrezen van bomen volgens het bomenplan. Een belangrijke reden voor de kap is de veiligheid van de omwoners omdat de bomen nogal hoog zijn geworden, ook zijn er een aantal ziek en te oud geworden. Er zullen andere bomen voor in de plaats komen.


Zie ook Gevaarlijke situatie na zomerstorm
Kom niet aan het groen in de wijk, 2004...
Tips en informatie :Beijumnieuws@ziggo.nl

4 opmerkingen:

Han zei

Bomenkap is altijd een zaak waarover emoties hoog op kunnen laaien. Laat me twee voorbeelden noemen waarom ik denk dat kap op zijn plaats is.
Wij woonden zo'n dertig jaar geleden aan de Stadhouderslaan (tweede stuk, richting Reitdiep), en het ruisen van de populieren aan de overkant van onze straat vormde altijd een prachtig concert als we 's avonds met open ramen gingen slapen. Op een dag meldde de geemeente dat deze populieren gekapt zouden gaan worden, en we grepen gelijk naar de pen om protest aan te tekenen: niemand mocht aan 'onze' bomen komen, laat staan dat ze gekapt zouden mogen worden. De gemeente gaf als argument dat de bomen na zo'n dertig jaar aan het eind van hun cyclus waren gekomen, en een gevaar zouden kunnen vormen voor passanten bij wind en bij ijzel.
Aan het eind van de zomer in dat jaar kregen we de eerste herfststorm over ons heen, waarbij ook enkele dakpannen sneuvelden. Maar erger was: er lagen de volgende dag takken met een doorsnee van zeker dertig centimeter op de straat en op de parkeerplaatsen tegenover onze huizen. Gelukkig (nog) zonder schade aan te richten, maar het bleek dus ├ęcht om een levensgevaarlijke situatie te gaan. We trokken ons protest snel in., en de gemeente kapte de populieren.
Een veel treuriger situatie vond enkele jaren geleden in de stad Groningen plaats. Een kennis van me fietste aan het eind van de middag van zijn werk in het UMCG terug naar huis, in de buurt van de Peizerweg. Tijdens een stevige hagelbui reed hij onder de kastanjebomen aan de Heresingel door, en werd daar geraakt door een afbrekende tak van zo'n gigant. Deze klap heeft hij helaas niet overleefd, en sindsdien ben ik er hoe dan ook van overtuigd dat bomen prachtige vormen van natuur zijn, maar dat ze in en om de stad ook wel degelijk goed in de gaten moeten worden gehouden. Een tak op je kop kan fataal zijn......
Ik meen dat de bomen langs de Zuidwending snelgroeiende watzuipende bomen zijn. Populieren? Zo ja, dan is kap dus echt op zijn plaats, en vervanging door minder kwetsbare boomsoorten is dringend aan te raden. In en om mijn eigen heerd staan er ook nog heel wat, en hoewel ik het geluid van ruisend blad nog steeds prachtig vind kijk ik er ook met argusogen naar: zet er maar liever wat andere bomen neer, ook al betekent dat dat het een paar jaar wat 'kaler' zal worden.

Anoniem zei

Ik woon aan de Sibrandaheerd en ben blij dat deze bomen weg gaan. Levensgevaarlijk als ik daar wandel. Met een beetje harde wind vliegen de takken je om de oren(en dat zijn geen kleine takjes) Ik snap best wel dat mensen het niet leuk vinden maar er komen nieuwe bomen voor terug , dat dit tijd nodig heeft om te groeien is logisch maar dat was in 1981 ook zo toen deze nog kleine bomen waren.

mvg ,
Jan

Unknown zei

Hallo blogger van Beijumnieuws.

Gaan de bomen ook weg tussen de Godekenheerd en de Isebrandtheerd?
Zomers kon je er wel heerlijk onder die bomen lopen met die warmte.

Groetjes van Gert Wiegman. ( bewoner aan de Godekenheerd tegenover de calvijnschoon).

Johan Fehrmann zei

Goeie vraag Gert.
Afgelopen zomer hoorde i dat het middelste gedeelte intact zou blijven. Maar toen werd me ook verteld dat goede bomen zouden blijven staan en slechte weg moesten. Wat je nu ziet is dat aan de uiteinden alles weg is (gaat). Ik ben ook benieuwd naar het middelste gedeelte en heb de vraag neergelegd bij degenen die daar over gaat.
Als ik antwoord heb, kom ik erop terug.