vrijdag 18 oktober 2013

GEDEELTE KARDINGERPARK IN DE VERKOOP

De natuurwaarden van het door Natuurmonumenten beheerde Kardingerpark zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. De natuurbeleving van Beijumers en Stadjers in dit gebied is groot. Tientallen mensen uit de aangrenzende wijken zijn er vrijwilliger of natuurgids. Ga eens op een zondagmiddag kijken, inwoners van de Groenste Stad van Nederland die er nog nooit zijn geweest. Weidevogels, reeën, het Zilvermeer, uitgebreide fiets- en wandelmogelijkheden. Willen we dat zo houden? Of staan we toe dat er kapers op de kust verschijnen die er gedeeltelijk mee aan de haal willen gaan?

Binnen het rood omcirkelde gedeelte die in op de af beelding is te zien liggen weilanden van Bouwfonds die in de verkoop gaan. Grondgebied in het Kardingerpark dat via het marktmechanisme van vraag en antwoord aan de hoogste bieder kan worden verkocht, zoiets roept op tot waakzaamheid en actie. De gemeente Groningen kan in deze tijd wel wat extra geld gebruiken. Stel dat het gebied, zie nogmaals de kaart, wordt verkocht aan de een of andere veehouder die daar een bedrijf wil beginnen?
Is het niet beter dat de gemeente Groningen het gebied aan Natuurmonumenten gaat verpachten? Volgens Groen Links en Beijumers die het groen in en rond hun wijk aan het hart hebben liggen, moet dit vitale gedeelte van Kardinge voor de Groenste Stad van Nederland behouden blijven.
Vanaf 1 januari 2014 wordt de melkquota opgeheven. Veeboeren zijn op zoek naar land. Om mais voor veevoer te verbouwen, om gier uit te rijden..In Kardinge?

Komt er een strijd tussen geld en groen? Groen Links Stad stuurde vanochtend onderstaand persbericht.
GroenLinks wil behoud weidevogelgebied Kardinge
Het weidevogelgebied tussen Drielanden en Beijum in het recreatiegebied Kardinge is te koop. GroenLinks wil dat de stad het gebied behoudt. Op die manier kan worden voorkomen dat door verkoop het gebied in handen komt van gebruikers die minder of geen zorg hebben voor de ecologische waarde van het gebied. Zo leven er weidevogels als de grutto en de tureluur, met wie het in Groningen sinds dit voorjaar een stuk beter lijkt te gaan.

Een groot deel van het recreatiegebied Kardinge is in beheer bij Natuurmonumenten. Volgens de fractie van GroenLinks ligt het voor de hand om samen met de natuurvereniging het gebied aan te kopen. Hoewel de aanschaf kosten met zich meebrengt, kunnen er inkomsten uit pacht tegenover staan. Daarnaast is in 2003, bij het opstellen van het ‘Ontwikkelingsplan Kardinge’, afgesproken dat het college hiervoor geld zou reserveren. GroenLinks wil dat het college de gemaakte afspraken nakomt, om zo het waardevolle weidevogelgebied te behouden.

1 opmerking:

michel zei

Een paar weilanden met koeien, dat staat ook wel leuk in dat landelijke gebied. En een paar dagen gierlucht? Jij bent toch wel luchtjes gewend? Je bent opgegroeid in de stank van de aardappelmeelfabrieken!
Geen paniek zaaien voor er echt iets aan de hand is.
Heb je wat last van de herfst? Eerst dat Heerdenpad waar alles (voor jou misschien te) rustig is, dan dat vergif wat er niet ligt en nu weer dit!
Weer eens een poosje positief graag!