zondag 29 december 2013

HOE ZIJN DE KADEMUREN IN BEIJUM?

Na het nemen van de vuurwerkboys-foto, zie gisteren, overzag ondergetekende de kademuren rond een sloot langs de Kremers/Mudaheerd. Jongens jongens toch, kijk uit, staat het hier op instorten? Zie bovenste foto.

 Veel historische kademuren verkeren in een slechte staat. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD onder dertien Nederlandse gemeenten. De kademuren moeten worden aangepakt, maar gemeenten hebben er geen geld voor. De krant heeft inzage gekregen in verscheidene rapporten van onder meer Amsterdam, Leiden, Groningen, Delft en Utrecht. Zeker 117 kademuren in het land zijn slecht, van honderden andere is de staat matig. Nos.nl

Gelukkig, meer richting de wijkring, ter hoogte van de Beijumkorf, ziet e.e.a.er nog onberispelijk uit. Zie foto rechts.
Je moet altijd op de qui five blijven op dit gebied. In tijden van aardbevingen in Groningen die ook Beijum zouden kunnen raken, blijft het belangrijk dat we een goede dijkbewaking houden.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Wat betreft het onderhoud van kades van sloten bij particuliere woningen verwijs ik naar deze links van het Waterschap Noorderzijlvest:

http://www.noorderzijlvest.nl/taken/slotenschouw

Belangrijk citaat:

"Onderhoudsverplichting

Een sloot is een watergang die belangrijk is om water af te voeren naar hoofdwatergangen of kanalen.

• Als u eigenaar bent van grond langs een sloot moet u zorgen voor het onderhoud aan uw eigen kant tot het midden van de sloot. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor goed onderhoud als u afspraken heeft gemaakt met bijvoorbeeld buren of pachters.
• Het waterschap onderhoudt de hoofdwatergangen. Dit is het stelsel van kanalen, maren en tochten."

Einde citaat.

Bij de Mudaheerd/Kremersheerd en bij de Beijumkorf e.o. is sprake van een schouwsloot. Geen enkele twijfel.

De vraag is of de Zuidwending een schouwsloot is of een hoofdwatergang. De Zuidwending is volgens mij niet erg diep. Dus toch een schouwsloot?

http://www.noorderzijlvest.nl/taken/kadeschouw

De Zuidwending wordt volgens mij gebaggerd door Noorderzijlvest. Hieruit concludeer ik dat de Zuidwending een “hoofdwatergang” is. Dus geen “schouwsloot”. De uitloper van de Zuidwending (een sloot) bij het Heerdenpad, in de buurt van de Framaheerd, wordt eveneens onderhouden door Noorderzijlvest. Ik weet dit vanwege contacten met Stadsbeheer Noorddijk.

Zie: http://www.noorderzijlvest.nl/taken/baggeren

Citaat:

"• Hoofdwatergangen
Deze zorgen ervoor dat er binnen een vaak groot gebied het water aan- en afgevoerd kan worden. In de meeste gevallen is het waterschap eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

• Schouwsloten
Deze zorgen voor de aan- en afvoer van het water tussen percelen. De eigenaren van aangrenzende percelen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van deze sloten. Dat betekent dat zij zelf hun watergangen moeten baggeren. Waterschap Noorderzijlvest houdt hierop toezicht via de bekende jaarlijkse schouw." Einde citaat.

De Zuidwending loopt tussen “aangrenzende percelen”, maar blijft mijns inziens een hoofdwatergang. Toch twijfel ik. Moeten de eigenaren van particuliere woningen de kades langs de Zuidwending zelf onderhouden? Worden deze kades geschouwd door Noorderzijlvest? Wie weet de antwoorden uit de barre praktijk? Zijn er bijzondere afspraken?