donderdag 19 december 2013

KERSTVIERING OP DE HEERDSTEE
Op basisschool De Heerdstee werd gistermiddag het traditionele kerstfeest gevierd. Er was een engelenkoor, de wijzen uit het oosten waren aanwezig evenals de andere hoofdrolspelers, Jezus, Maria en Jozef. Ondergetekende kon zelf niet aanwezig zijn maar aan de toegezonden foto's af te lezen is het een geslaagd feest geweest. Kerstmis (veelal zo aangeduid door katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.
Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in BethlehemWikiKerst.


Geen opmerkingen: