dinsdag 24 december 2013

RUSTIG AAN OP DE OOSTELIJKE RING!


 De doorgang over de Beneluxweg is deels krap omdat er wordt gewerkt aan het kruispunt Kardinge. Op het gedeelte van de weg dat op de bovenste en linker foto is te zien geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur, wegwerkers willen er graag veilig hun werk kunnen doen. De politie deelde gisteren bekeuringen uit i.v.m. te hard rijden.
De foto's zijn vanmiddag omstreeks drie uur gemaakt. Het spoelde werkelijk van de regen. Er waren weliswaar geen wegwerkers bezig, maar het blijft uitkijken, een nat wegdek kan in combinatie met een smalle doorgang gevaarlijk zijn. 
De politie heeft maandag extra gecontroleerd op snelheid op de Oostelijke Ringweg in Groningen, na klachten van wegwerkers. Op de ring bij Sportcentrum Kardinge zijn vanwege werkzaamheden rijstroken versmald en is de maximale snelheid verlaagd naar vijftig kilometer per uur. Volgens de wegwerkers wordt er desondanks te hard gereden. Bij de controle gisteren, reden negentien mensen te snel. Vijf bestuurders reden zo hard, dat ze een gedragscursus moeten volgen. RtvNoord.
Op de rechter foto was de kust weer relatief veilig. De wegversmalling was voorbij en er kon weer zeventig worden gereden. De Beijumer/Stadjer herkent wellicht de brug over het Eemskanaal, ter hoogte van Driebond. In de regel blijft het hier ook uitkijken, maar dan voor een flitsauto die regelmatig in het midden van de brug tussen de rijrichtingen staat opgesteld. Stadjers spelen meestal een thuiswedstrijd tegen de lokale flitsers, het is bekend waar de palen staan en iedereen weet dat als er een auto stilstaat langs de ringweg om de stad, je op je qui five moet zijn. Iemand uit pakweg Eindhoven zou er zo met negentig voorbij scheuren. Het is wel zo prettig om de stad goed te kennen en te weten waar je gemakkelijk bekeurd kunt worden (Los daarvan: rijd verantwoord!).

Geen opmerkingen: