woensdag 24 september 2014

EEN REDELIJK BEZOCHTE WIJKVERGADERING....

DE ALV VAN DE BOB

Door Willem Pauwelussen


De bijeenkomst in het Heerdenhoes, op 22 september om 20.00 telt 12 belangstellenden. Inclusief de 4 bestuurders, voorin achter hun tafels, is de kamer redelijk gevuld. Ons wordt meegedeeld dat zich nog vier hebben afgemeld. We zijn voorzien van een lijvig pakje stencils, toch zo’n 12 volgetypte en samengeniete A4tjes. De procedure is dat we de bladzijden langslopen om te zien of daar op- dan wel aanmerkingen bij zijn. 

Verkeer(d)

Zo vorderen we tot bladzijde 5 waar wordt meegedeeld dat het BOB-bestuur samen met de BHS Bewonersorganisatie Hunze Starkenborgh) en de wethouder om tafel wil om nog weer de Korrebrug(gen) te bespreken. Dit zal de 2e week van oktober plaatsvinden. Het gaat nog even duren voordat er nieuwbouw komt, en tot dan moet in ieder geval het vrachtverkeer de brug af. Er gebeuren teveel bijna-ongelukken en ondanks wat gedoe met drempeltjes en stoplichten is de situatie niet wezenlijk veranderd. “Er moet gewoon een oplossing komen.” Het verkeersprobleem buiten de wijk mag nijpend zijn, binnen de wijk is eigenlijk alles wel okay, zodat de werkgroep verkeer aankondigt in winterslaap te gaan totdat zich iets voordoet, dan staan ze zeker weer paraat.

Plein niet alleen voor jullie

Op dezelfde bladzijde wordt een gesprek met O2G2, de schooldirectie en buurtbewoners aangekondigd. Het gaat over de ‘Expeditie’.  Men noemt de ontwikkelingen aldaar ‘desastreus’.  Voor de BOB is belangrijk dat het speelplein is aangelegd met NLA-geld en voor de gehele buurt bestemd is. Niet alleen voor de school(kinderen). Daar staan nu noodlokalen op, maar die situatie mag hooguit twee jaar voortduren, zoals afgesproken en dan moeten ze echt weg zijn. Welke gevolgen de terugloop van leerlingen heeft voor de nieuwbouw is trouwens een open vraag.

Zou die er komen?

Hiermee hebben we ook meteen een flink stuk van agendapunt 6: het werkplan voor 2015, behandeld. Wel moeten we het even over de communicatie hebben, dwz hoe en in welke vorm wil de  BOB 3 à 4x per jaar van informatie voorzien? Daar is inmiddels de werkgroep communicatie voor opgericht. De website zal in ieder geval de hoogste prioriteit hebben, maar een aantal keren per jaar, in samenwerking met andere al of niet commerciële clubs (zoals buurthuizen) een magazine uitbrengen, daar is al een mailing voor rondgestuurd. Waar nog maar weinig reacties op binnen zijn trouwens. De periodiek is in principe reclamevrij.  Met een oplage van 500 (5000;JF) stuks reclame-vrij en met een oplage van 500 stuks en minimaal 24 pagina’s denkt men  de bladzijden te verkopen à € 100. Dat ligt nog niet vast, ook is reclame mogelijk waardoor de paginaprijs lager zal zijn.

Financieel verslag

De penningmeester is er wel content mee dat de begroting nu veel kleiner kan wegens een ander format dat de gemeente ervoor gebruikt. Met een paar dagen kan de subsidieaanvraag de deur uit, dat is ook wel eens anders geweest. Wat de inhoud van het verslag betreft merkt hij op dat de huurkosten in Wegwijzer onzeker zijn doordat het op termijn niet duidelijk is wie er blijft, vertrekt of bij zullen komen en in welke ruimten. Er waren verder geen op- of aanmerkingen dus de begroting is goedgekeurd.

Laten we het beleefd houden!

Zo komen we aan het laatste reguliere agendapunt en dat is de status van de werkgroepen. Of eigenlijk meer de relatie tussen bestuur en werkgroepen. Daar mag wel wat meer smering in. Dat is gebleken in de toestanden rondom de buitenfitness, dat blijkt ook bij het lidlkarretjesprobleem. Het bestuur wil duidelijk de onderlinge lijnen vast stellen, “zodat je bij conflicten een handvat hebt.” Dat kan wel wezen, reageert iemand, “maar als niemand een boodschap aan die richtlijn heeft” heb je er helemaal niks aan. Je moet zorgen dat je een bestuurslid in de werkgroep hebt, zodat je directe infolijnen houdt. Er ontspint zich een vinnige discussie die diverse keren heen en weer stuitert totdat vanuit de zaal “ik waarschuw jullie dat (…)” wordt gezegd, zodat de BOB-voorzitter de discussie afkapt want zo wenst het bestuur niet te worden aangesproken.

Afglijden naar Oost

De rondvraag leert ons dat in de feuilleton rondom het wijkbedrijf de ergernissen van de BOB door een aantal politieke partijen worden gedeeld en dat de bussen in Beijum Oost worden beschoten met projectielen. De overlast van Beijum west ‘glijdt af’ naar oost. Er is duidelijk een toenemende samenscholing van jeugd aan de Nijesteinheerd. Tenslotte is de herverkiezing van Ranomi voor iemand aanleiding om een lans te breken voor die vrijwilligers die die ‘hondenbaan’ toch maar op zich willen nemen. En zo hebben we kort na negenen alweer de hele exercitie achter de rug.

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

WP schrijft hierboven:

"Met een oplage van 500 stuks reclamevrij en met een oplage van 500 stuks en minimaal 24 pagina’s denkt men de bladzijden te verkopen à € 100." Deze zin heeft het twee keer over "500 stuks".

Bedoelt WP 5000 exemplaren? Beijum heeft meer dan 13.000 inwoners en telt bijna 6000 woningen.

De BOB denkt primair aan een oplage van 6000 Beijummagazines. Ik verwijs naar de bijlage van de rondzend-/bedel-/noodkreet-e-mail van 15 september 2014 naar de mogelijke adverterende instellingen en organisaties. Deze e-mail is de wijk doorgevlogen!

Citaat uit deze bijlage inzake het Beijummagazine:

"Oplage.

Het is natuurlijk altijd het mooist als iedereen zo’n blad in de brievenbus krijgt. Dan hebben we het over een oplage van 6000 stuks. Beijum kent net geen 6000 brievenbussen, een kleine 1000 mensen hebben een ‘NEE-NEE-sticker’ opgeplakt, zodat er 5000 bezorgd worden en 1000 op diverse plekken in de wijk kunnen liggen (waarvan 100 naar het stadhuis kunnen worden gebracht).

(N.B.: Dat magazine is geen reclamedrukwerk maar te beschouwen als een huis-aan-huiskrant)

Minder vriendelijk (en minder wenselijk?) is een oplage van bijvoorbeeld 1500 exemplaren, die alleen op bepaalde plekken in de wijk wordt neergelegd."
Einde citaat BOB-bijlage.

Anoniem zei


laat ik voorop stellen, totaal geen verstand van bovengenoemde zaken te hebben.
zowel van wat Willem schrijft maar ook van wat Kees schrijft.

in ál de jaren die ik in Beijum woon, heb ik me altijd vern gehouden van wélk clubje of wat dan ook.
was en ben zo te zeggen altijd een onafhankelijk individu geweest.

wél heb ik een mening.

doek toch de hele mikmak rigoreus op en maak een frisse start met allemaal en alleen maar frisse mensen. slechter als het nu is en gaat, kan het toch niet worden?!

Therèse

Willem Pauwelussen zei

Het is inderdaad een tiepfout van me: 500 moet 5000 zijn.
En wat betreft Therèse: je hebt altijd met mensen te maken. Mensen zijn per definitie beperkt. Als die beperkingen mekaar aanvullen heb je mazzel. Maar vaker zie je dat die beperkingen tot ergernis en daarmee tot strijd leiden. En die wordt dan uitgevochten, zeker als er geen sprake is van loonafhankelijkheid.
Dus ik denk dat je na een frisse start op zeker moment toch weer op dit soort zaken uitkomt. En zo beroerd vond ik de sfeer trouwens niet, op die bewuste avond. Dus het kan zeker slechter.

Anoniem zei

@Pauwelussen, geen beroerde sfeer? Er straalt geen vreugde uit de fotoos en wat een supermager opkomst voor een grote wijk als Beijm is.

Anoniem zei

Het lijkt inderdaad wel of de mensen die op de foto gezet werden zich een beetje verschuilen .
Zich toch een beetje schaamden voor hun aanwezigheid .

Anoniem zei


@ anoniem, idd.de foto's zijn een grote giller.
en ja,hele 1 1/2 mensjes zijn aanwezig.
nee Willem, naar mijn idee kan het gewoon niet slechter, sorry.

Therèse

Anoniem zei

Gaaaaap

Willem Pauwelussen zei

Toen ik bezig was met de geschiedenis van de Brugborgwijk, ontdekte ik dat de WOO (voorganger van de WOU), opgericht in het jaar 1980, een hooravond organiseerde als er was loos was. In 1983 kwamen er 60 mensen op af, in de jaren daarop, tot 1988, vond ik getallen 40, 30, 16 en 35 dus dat ging wel aardig, zou je kunnen zeggen.
Maar dan zijn de spectaculaire acties achter de rug, en in 1992 zie je dan ook dat iedereen op iedereen moppert en het bestuur abrupt opstapt. Na de wederopstanding klaagt de voorzitter in 1997 tegen de bezoekende wethouders dat mensen niet actief te krijgen zijn en oproepen voor bestuursleden in de wijkkrant geen enkel resultaat hebben. Twee jaar later is er opnieuw dikke heibel en nu klapt de wijkraad definitief uit elkaar. De WOU is de opvolger. Daar kwam ik in 2004 bij en we zijn heel lang met zijn drieën gebleven. Totdat die zorgflat (en daarmee het NLA) langskwam, dat bracht weer nieuw bloed in het bestuur, dat trouwens ook wel enige wisselingen heeft gekend.
Wat ik denk daarbij te zien is dat mensen eigenlijk alleen in grote getalen op hooravonden,ALV's en dergelijke komen als er iets loos is dat ze direct in hun vlees raakt, zogezegd.
Dat waren in de jaren '80 de levensgevaarlijke verkeerssituaties in de wijk, en nu die die (inmiddels afgeblazen) ouderenflat. Dat soort dingen lijken me in Beijum niet direct te spelen.
Want ik heb op jaarvergaderingen van de WOU ook zelden meer dan 2 mensen zien opkomen, maar een open avond over die flat was de gymzaal in De Schakel te klein voor.
De WOU zou een opkomst als in die ALV van de BOB, op haar jaarvergadering, wel mooi vinden denk ik.