donderdag 11 september 2014

WAT BETEKENT DE VERHUURDERSKORTING VOOR HUURDERS?Door Willem Pauwelussen


Altijd maar weer dat financieringstekort. Het huishoudboekje van de staat dat al tientallen jaren een negatief saldo vertoont. Er wordt ook al tientallen jaren om die reden bezuinigd op de overheidsuitgaven. Recente loot aan die gesnoeide overheidsboom is de verhuurdersheffing die minister Blok, met moeizame instemming van de PvdA, oplegt aan de woningcorporaties
Dit is een belasting over de waarde van het woningbezit. Maar de corporaties mogen, om de kas aan te zuiveren, nu extra huurverhogingen berekenen. We stuurden een mail aan de drie corporaties die in Beijum actief zijn. 
De Huismeesters reageerden per mail, Patrimonium reageerde met een uitnodiging voor een interview, van Nijestee tot op heden geen reactie.

Tot 2013 was de huurverhoging gelijk  aan het inflatiepercentage, dat was 2,5%. Daar is nu sowieso  1,5% basisverhogingspercentage bijgekomen. Daarnaast mag de huur nog extra verhoogd worden:
1.      Met 0,5% als het belastbaar jaarinkomen in 2012 tussen € 34.085 en €43.602 lag;
2.      Met maximaal 2,5% als dat inkomen meer bedroeg dan € 43.602.

Overwegingen

Patrimonium heeft de problematiek voorgelegd aan hun overlegpartner: de Gemeenschappelijke Werkgroep Huurdersverenigingen Patrimonium, waar de 5 huurdersverenigingen bij zijn aangesloten. Die stelde voor om de extra huurverhoging over de lage inkomens te verdelen maar berekening wees uit dat dit hooguit € 0,30 per huurder zou opleveren, dus dat bleek geen optie.
Maar de maatregel is, volgens Auke de Vries, directeur-bestuurder en tevens hoofd technische dienst, ook niet echt uitvoerbaar. Van 10% van de huurders heeft de corporatie de inkomensgegevens niet. Waar je info niet hebt kun je ook geen verhoging heffen, dus dan zouden mensen benadeeld worden. Dan zouden buren met gelijk inkomen een flink huurverschil kunnen hebben. En je hebt het over het verzamelinkomen van beide partners, met dat van hun kinderen erbij, van twee jaar terug. Maar als die kinderen inmiddels de deur uit zijn? Of een van beiden inmiddels werkloos is of erger, ernstig ziek is geworden? Dan zitten die mensen met – dure – bezwaarprocedures.
Tenslotte: de optie van Blok is dat hij de hogere inkomens de huurhuizen uit wil hebben, maar de banken zijn zo streng geworden met hypotheken, dus dat gaat ook niet werken. 

Consequenties

De Vries: “We hebben het over 7,5 miljoen van de 40 miljoen per jaar die we moeten inleveren. Het onderhoud kost al 10 miljoen per jaar. Zo zijn we bezig met het dak bij Centraal Wonen, en bij andere complexen, met repareren van gevelschade (beschadigd metselwerk). Maar we zullen toch op die post moeten bezuinigen. En we moeten (voor het eerst) woningen gaan verkopen om het onderhoud te kunnen financieren, hoewel we van elk verkocht huis ook weer een kwart moeten afdragen aan de overheid. Ons huishoudboekje moet wel op orde zijn. Anders boer je achteruit. En als je achteruit boert dan verpaupert het. De overheid haalt feitelijk de overwaarde van onze bezittingen weg. De VVD wil dat iedereen een eigen huis krijgt. Daarmee zorgt Blok goed voor zijn eigen partij, maar de smalste beurzen betalen een groot deel van die heffing want met het huurwaardeforfait gebeurt helemaal niks. We maken ons wel zorgen over de ongebreidelde huurverhogingen en we kunnen ons best voorstellen dat het zo niet door kan gaan. Er zijn steeds meer mensen die het niet op kunnen brengen.” 

N.B.: De reactie van de Huismeesters houdt in dat zij wél hebben besloten om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, en dat ze dit willen gebruiken voor de verduurzaming van de woningen. Wat daar precies onder wordt verstaan, dat moest nog even precies worden uitgezocht. Dus er komt een vervolg op dit verhaal.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoe zit het met het streven naar gemengde buurten door de corporaties? Ook de gemeente heeft de ongedeelde stad - dus geen eenzijdige, arme buurten - in haar doelstellingen bovenaan staan.
Als je de laatste midden-inkomens, vaak tijdelijk door inwonende kinderen of aan het eind van het werkend bestaan (komt veel voor in oudere nieuwbouwwijk Beijum), uit de corporatie-buurten wegpest schep je toch die inkomensbuurten? Bijv. rond Plein Beijum-Oost waar Patrimonium zo'n 850 huizen (toch ruim 2.000 mensen) heeft.
Verder kan je afvragen of dat gebied wel zoveel waard is dat het welke huurverhoging dan ook verdraagd, want de winkels zijn bijna allemaal weg en voorzieningen zijn er niet voor terug gekomen. Er zijn ook nog steeds huurders bij Patrimonium die het originele Bruynzeel keukenblok hebben, dito Velux dakramen en dito donkerbruine douche met plastic verdeelkraan vanaf de bouwperiode in 1980. Over onderhoud gesproken, bestuurder van Patrimonium.

Willem Pauwelussen zei

Mijn indruk is dat de afbraak en nieuwbouw van de Oosterpark en de Indische Buurt veel van de bewoners aldaar heeft doen verkassen naar Lewenborg en Beijum. Dat is eigenlijk het enige wat de gemeente eraan kan doen: het probleem verplaatsen.
Maar daarmee is ook gezegd dat het soort buurten wat ontstaat iets is wat je nauwelijks op het bordje van de woningbouwcorporaties kunt leggen. Ze zullen er wel over vergaderen met elkaar (NLA), maar ik denk dat de gemeente de grenzen van de mogelijkheden bepaalt.
En of een huurverhoging wordt geheven wordt, denk ik, nauwelijks bepaald door subjectief woongenot. Dat wordt gewoon landelijk bepaald.
Qua onderhoud stelt de corporatie zelf prioriteiten, en het zou maar kunnen zijn dat andere woonblokken er nog veel beroerder aan toe zijn en dus eerder moeten aangepakt.
Het is in ieder geval geen kil verhaal wat die man me vertelde.