dinsdag 16 september 2014

GEDOGEN VAN ILLEGALE WINKELKARREN GAAT MAAR DOOR

Door Willem Pauwelussen

De winkelwagentjes lijken alweer een eeuwigheid op het plein van Winkelcentrum West te staan. Weliswaar zijn de fietsbeugels verplaatst, maar daar is de steeg dan weer een stuk nauwer van geworden. De enige die ervan lijkt te profiteren is de loempia-man, die nu zijn klantenverlies door zijn eerdere gedwongen verhuizing weer enigszins gecompenseerd ziet. Maar, zo vragen wij ons af, blijft dat nu dan zo? Blijft de gemeente tot in eeuwigheid gedogen?
De onderhandelingspartner namens de wijkbewoners, met gemeente en een bedrijf als de Lidl is ook in Beijium de wijkraad. Dus we hebben de BOB maar eens gevraagd wat zij weten van de stand van zaken. De eerste constatering is: “De procedures lopen nu via andere schijven dan voorheen het geval was, wat helaas een vertragende werking tot gevolg heeft.” Schrijver dezes weet ook wel hoe vaak er met poppetjes bij de RO/EZ wordt geschoven en daar wordt het voor een vrijwilligersclub, wat een wijkraad toch is, niet gemakkelijker van.

De twee aspecten aan de zaak
We hebben enerzijds de fietsenstalling en anderzijds de winkelwagentjesstalling. Gemeente en Lidl zijn het niet eens over die beugels in de passage. En dan met name over het aantal beugels. Want als je de boel niet met beugels volzet kunnen meer fietsen op standaard, of tegen elkaar staan, “met het risico dat er fietsen omvallen/omgegooid worden of men schots en scheef fietsen gaat plaatsen. ” Voorlopig wordt de situatie (nog steeds) gedoogd.

“Minstens een kwartier geblokkeerd”
Maar de BOB is sowieso tegenstander van het plaatsen van de fietsenstanders in de passage tussen de busbaan en het plein “ook al zijn de standers inmiddels anders gedraaid. Voetgangers, al dan niet met kinderwagens, rollators enz., pinautomaatgebruikers en (brom)fietsen gebruiken gemengd die doorgang en door die fietsenstanders is het daarvoor veel te smal geworden; extra probleem is de periodieke komst van de geldauto bij de pin automaat, dan is de hele doorgang minstens een kwartier geblokkeerd.”

Het wagentjes voorstel van de gemeente
Wat betreft de winkelwagens constateert ook de wijkraad dat “de Lidl de wagens destijds zonder toestemming heeft geplaatst.” De gemeente heeft toen niet geëist dat ze zouden worden verwijderd wegens ontbreken van een bouwvergunning, zoals ze doorgaans bij particulieren doet. Nee, ze constateerde slechts dat de marktkramen te veel werden belemmerd en kwam “met het voorstel om het huidige aantal stallingsplaatsen voor wagentjes aan de voorzijde te minderen, de resterende aan de voorzijde  te plaatsen op 2 aanliggende parkeerplaatsen en langs de Lidl-gevel op het Atensheerd-plein stallingsplekken toe te voegen.”

Moet!

Nee hoor, doen we niet, stelde de grootgrutter. Aha, zei de gemeente, nou dan sturen we de afdeling Handhaving op jullie af. Oh nou, laten we dan maar weer opnieuw gaan overleggen, reageerde Lidl. Mag hoor, zei de gemeente, maar voor ons is  bovenstaand plan de enige optie. "Eventuele verbreding van de doorgang en het waterpas maken van de verharding voor de entree van Lidl zou daar dan in meegenomen kunnen worden.”

Plan A van de BOB
Eigenlijk zou de stalling van de wagentjes inpandig moeten zijn, vindt de wijkraad. Net zoals de meeste supermarkten in onze gemeente. Dat zou hebben gekund in de voormalige computerwinkel maar dat is inmiddels een gepasseerd station want we weten dat daar een concurrent in komt van de pizzeria aan de andere kant van het plein. En dus komt plan B in het vizier.

Plan B van de BOB
Je zou de doorgang kunnen verbreden door de twee het dichtstbij gelegen parkeerplaatsen op te heffen. Als je dan ook nog de ruimte voor de stalling van de winkelwagens zou inkorten maak je een bredere en waterpas liggende doorgang mogelijk. En dat moet echt wel, vindt de wijkraad, want “ook daar komen passanten in conflict met elkaar en maken winkelkarretjes die mensen meenemen in en uit de winkel gemakkelijk de meeste vreemde capriolen.” De locatie van de toekomstige opstelruimte van de wagentjes staat hier uiteraard niet los van. 

Wel is de BOB “blij dat er geen overkapping komt voor de winkelwagens.”

Maar: “wat is er verder bekend over de bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten? Is dit kortgesloten met de diverse hulpdiensten?”

16 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik begrijp de visie van RO/EZ niet helemaal goed. Mijn eerste vraag is wat de positie in dezen is van de SDC Noorddijk. Wat betreft de "coördinatie". De samenhang.

Ik citeer een deel van het standpunt van de gemeente (= de dienst RO/EZ en/of Stadsbeheer):
"(...) langs de Lidl-gevel op het Atensheerd-plein stallingplekken toe te voegen.”

De Lidl-gevel is volgens mij de gevel in de steeg. Tegenover de SNS-Bank-pinautomaat. Deze steeg is nogal lang, maar is volgens mijn ruimtelijke logica geen onderdeel van het Atensheerdplein/Stoepemaheerdplein. Door mij soms het achterplein genoemd. De steeg is de toegangsweg naar het achterplein.

Maar daar waar nu die schuine "fietsbeugels" in deze steeg staan, kunnen heel veel winkelkarretjes van Lidl geplaatst worden. Eén lange rij. Te omringen door een sterk hekwerk.
Door de verwijdering van de schuine "fietsbeugels" en de komst van die winkelkarretjes, wordt de steeg behoorlijk breder. Meer toegankelijk. Ook voor het geldtransport voor de SNS-pinautomaat.

De vraag is waar die fietsbeugels dan moeten komen. Of is het beter om individuele fietsparkeerklemmen te plaatsen, zoals op het voorplein bij AH Meins? Dat kost wederom meerdere parkeerplaatsen.

Ja, het is best ingewikkeld.


Is dit het voorstel van de gemeente? De Lidl-gevel bij het gebouw van de Atensheerd (bij de entree van Lidl) is immers nogal kort. Gegeven naburige bedrijven (de kapper en de nieuwe pizzeria).
Of bedoelt de gemeente het parkeren van winkelwagentjes OP GERINGE AFSTAND van de Lidl-gevel/Atensheerd-gevel (dus op het plein)? Dus eerst het trottoir met daarnaast winkelkarretjes. Van Primera naar de winkel van Teun Meindertsma? Wat vinden de marktondernemers van dit voorstel?

Noot: door deze arrogante houding van Lidl kom ik nooit in deze winkel. De bedrijfscultuur staat mij totaal niet aan.

Graag meer duidelijkheid over het voorstel van de gemeente.

Bert Wijnholds zei

Je zou de indeling van het plein ook licht kunnen aanpassen:

Die 2 x 4 bomen voor de kapper en de bakker weghalen en vervangen door 1 rij bomen die eerder en langer in blad staan.

Tussen zo'n nieuwe bomenrij en de geparkeerde auto's in ontstaat dan ruimte om de winkelwagenstalling heen te verplaatsen. Aan de andere kant van die bomen is nog genoeg ruimte voor fietsers en voetgangers.

Dan kunnen de fietsen uit de steeg naar waar nu de winkelwagens staan.

Willem Pauwelussen zei

Het is allemaal niet zo moeilijk dacht ik. De twee parkeerplaatsen recht voor de winkel gaan weg ten behoeve van de wagentjes en de fietsen moeten wat netter in de steeg komen te staan. Misschien nog wat extra ruimte voor de karretjes op het Atensplein.
Als je de foto rechtsonder groter klikt zie je dat daar de opgang nogal vals plat is. Dus die zou dan waterpas gemaakt moeten worden. Vooral voor mensen die niet zo goed ter been zijn is dit nodig. Je voelt opeens dat karretje, waar je op steunt, onder je wegrijden en dan kunnen er brokken van komen.
Overigens is het overleg nog niet afgerond.
Waarbij opgemerkt dat inpandige stalling helaas al een gepasseerd station is. Want hoe je het ook wendt of keer, het is toch weer openbare ruimte die hier wordt opgeofferd.

Anoniem zei


Bert Wijnholds,

zullen we eerst even de CH in je eerste zin veranderen in G? ;-)?
jee, wat een goeie oplossing draag je hier aan!!
gewoon tóp, hoor!!
er is daar ruimte genoeg voor wat je voorstelt.
hopelijk reageren er meer mensen positief op je voorstel!!

Therèse

Kees Huizenga zei

Beste Willem,

Wat betreft het achterplein van het WC Beijum:

heb jij gesproken met de werkgroep Verkeer van de BOB, die daarom q.q. over dit achterplein behoort te communiceren?

Of heb je met een bestuurslid van de BOB gesproken? In de Beijumkrant van augustus 2014 lees ik niets over dit achterplein.


Wat betreft de mening van de BOB:

voorstel B van de BOB vind ik behoorlijk vaag. Zeker wat betreft de fietsenstallingen en de winkelwagentjes. Minder lange rijen winkelwagentjes op het plein, zoals nu? O.K.! Maar de rest dan?

Enerzijds: “Als je dan ook nog de ruimte voor de stalling van de winkelwagens zou inkorten, maak je een bredere en waterpas liggende doorgang mogelijk.”

Anderzijds: “De locatie van de toekomstige opstelruimte van de wagentjes staat hier uiteraard niet los van.”

De BOB laat zich dus niet uit over de locatie van de winkelwagentjes, maar wil wel dat er minder winkelwagentjes op het achterplein komen. Citaat: "de ruimte voor de stalling van de winkelwagens zou ingekort kunnen worden". Aan de voorkant (dichtbij Lidl) of aan de achterkant (verder van Lidl vandaan)?

Wat wil de BOB naast het waterpas maken van de looproute bij Lidl en het weghalen van enkele (twee of meer?) autoparkeerplaatsen? Dat wil iedereen! Ook de gemeente. Logisch! Maar waar moeten de winkelkarretjes dan staan? Dat is de kern van de zaak, toch?

Misschien valt plan B van de BOB te combineren met mijn ruimtelijk-economisch voorstel om ALLE winkelkarretjes van Lidl te plaatsen in de lange steeg tussen Lidl en Primera Hopster. Dus karretjes in de steeg, maar ook een deel op het plein. Bij de loempiakraam.

Goed voor de ruimte op het plein.

Goed voor het marktwezen.

Minder chaos op het plein.

Minder winkelkarretjesverkeer op het plein. Minder "botsingen". Minder "vreemde capriolen".

Meer overzicht van het plein en meer zicht op het plein.

Een beter gebruik van de ruimte (ook van de steeg).

Een bredere steeg dan thans het geval is. Goed voor de buspassagiers en andere passanten.


De oplossing van Bert Wijnholds is eveneens mogelijk. De vraag is of de buurt die bomen graag weg wil hebben. Daarvoor is buurtoverleg met het heerdcomité Huis & Heerd noodzakelijk. En overleg met de betrokken winkeliers. Zelf vind ik die bomen best mooi en sfeervol. Als die bomen moeten blijven, kunnen twee parkeerplaatsen opgeofferd worden. Conform het voorstel van de gemeente.

Kortom: nader overleg is noodzakelijk. Alles is nog niet in kannen en kruiken. "Nog niet afgerond", met dank aan jou, WP.

Willem Pauwelussen zei

Ik dacht toch dat het duidelijk genoeg was dat een optie is dat twee parkeerplaatsen vóór de Lidl sneuvelen om daar karretjes te plaatsen?
Voor zover ik kan overzien kort je daarmee de stallingsruimte voor die wagentjes in door die breder te maken, met als gevolg dat ruimte overblijft om de ingang breder te maken en de stoep te egaliseren
En ik dacht ook dat het duidelijk was dat die 'vreemde capriolen' louter met die scheve stoep te maken hebben. En niks met het verkeer van die karretjes op het plein. Tenzij met het plein die ingang wordt bedoeld, maar dat lijkt me in het kader van het verhaal niet logisch.
Karretje in de steeg lijkt me nog een grotere opstopping te veroorzaken dan nu al met de fietsen het geval is. Ik zie niet echt hoe die steeg daar breder van wordt. Nog afgezien van de vraag waar je dan met de fietsen naartoe moet. Misschien naar de bakker toe? Weet ik niet hoor, staat het daar ook weer vol. En mensen zetten toch hun fiets zo dichtbij mogelijk, die bakker is weer een eind lopen, dus ik zie dan weer chaos opdoemen van rijen fietsen op standaards naast elkaar.

Kees Huizenga zei

Kijk eens naar de bovenste foto, Willem! Naast de regenpijp van Lidl kan een hek komen, waarbinnen de winkelkarretjes kunnen worden gestald. Eén rij breed. Dus iets breder dan de breedte van een winkelkarretje. Veel minder breed dan die schuine fietsbeugels/fietsstangen. Toch? Ongeveer 100 centimeter vanaf de muur/de gevel.

Daardoor komt er mee ruimte voor de steegpassanten. Het winkelend publiek, bezoekers, huurders, buspassagiers, etc. De steeg wordt inderdaad niet breder, maar wel de publieke ruimte in deze steeg.

Je hebt gelijk, indien je dacht dat de winkelkarretjes twee rijen breed zouden beslaan.

Het is en blijft een ingewikkelde puzzel, zoals je nu zelf toegeeft.

De fietsstallingen/fietsklemmen kunnen het beste bij de kapper e.o. komen. Dan is er meer ruimte bij Lidl. Met een meer ontspannen sfeer...

Willem Pauwelussen zei

Maar heb je daarbij ook gedacht aan de filevorming van door mensen die heen en weer lopen met karretjes, voorbijkomende fietsers, en een rij wachtenden voor de pinautomaat?

Kees Huizenga zei

Ja, Willem, daar heb ik over nagedacht.

Na mijn vorige reactie dacht ik onmiddellijk aan het compromis tussen mijn voorstel en "plan B" van de BOB:

1. de winkelkarretjes bij de steeg zijn de karretjes voor de klanten die komen;

2. de karretjes op het plein zijn de karretjes voor de vertrekkende klanten.

Of omgekeerd. Op voorwaarde dat deze spelregels/verkeersregels goed worden aangegeven.

Met als gevolg: minder drukte en stress bij de entree van Lidl. Zie hier de synergie (1 + 1 = 3-effect). Minder capriolen, etc.

Ik wacht de reactie van de werkgroep Verkeer van de BOB af. Hierin zit ook een bestuurslid van de BOB!

Noot: in de steeg (met camerabewaking) mag niet gefietst worden!

Willem Pauwelussen zei

Dus jij ziet personeel van de Lidl gedurig de karretjes van de ene naar de andere plek slepen?
Dat gaat de Lidl vast niet doen want dat betekent een massa extra werk.
En dat zal dan toch weer een flinke opstopping geven want ergens moet die draai gemaakt worden met die hele rij.
Ik zie nog steeds de klanten dat hele stuk niet lopen, trouwens.
Dus ook hier ligt chaos op de loer.

Anoniem zei


leuk is het, jullie te volgen Kees en Willem :-).
ga gerust nog even door.
deze vorm van met elkaar praten, zou best weleens tot een goede oplossing kunnen leiden!

Therèse

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Je roert terecht een logistiek probleem aan.

Ik weet dat woningcorporatie De Huismeesters twee buurtconciërges in dienst heeft. Die kunnen misschien de winkelwagentjes verplaatsen. Het kunnen ook particuliere buurtwachters/heerdwachters/winkelcentrumwachters zijn, die vrijwillig de karretjes kunnen verplaatsen. Deze buurtwachters kunnen tevens toezien op de veiligheid rondom het achterplein. Mede in relatie met het autoparkeergedrag en het gedrag m.b.t. het stallen van de fietsen. Mogelijk ook op het voorplein.

Samenwerking met Sociaal Buurtbeheer van Werkprojecten Groningen (WerkPro) voor het stadsdeel Noorddijk lijkt mij overwegenswaardig.
Sterker nog: dit lijkt mij iets heel moois voor Wijkwerken Beijum: een initiatief van WerkPro, Iederz, NOVO en Lentis "in co-creatie met de gemeente Groningen". De BOB spreekt liever over "bewonersbedrijven". Hier kan nader over gebrainstormd worden. Daartoe sta ik, ik herhaal het, open.


Op het voorplein van AH Meins zie ik regelmatig AH-personeel winkelkarretjes naar binnen brengen. Soms wel een rij van vijf meter of langer; met twee personen. Dit is redelijk zwaar werk. Bij AH Meins kan "de draai" wel gemaakt worden! Lidl-personeel kan dit mogelijk eveneens doen.

Het gaat mij om de synthese. De verbinding zoeken. Samen oplossingen bedenken. Voorbij de einder; over je eigen horizon.

Juist door de scheiding van het ophalen en het terugbrengen van de winkelkarretjes wordt het minder druk bij Lidl. Lopen personen minder door elkaar heen.

Nog een tip: het winkelen met gebruikmaking van aanwezige winkelmandjes. Ik gebruik nooit een winkelkar bij Albert Heijn Meins. Mijn boodschappentas is de norm. Vooral van belang voor fietsers.
Ik erken dat personen/gezinnen met een auto graag meer in één keer willen kopen. Er is een relatie met het kopersgedrag. Jonge consumenten gebruiken volgens mijn bescheiden waarneming minder de winkelkar. Geheel begrijpelijk.

Tot je dienst, Willem en andere meedenkende/meelezende Beijumers.

Willem Pauwelussen zei

Ik denk dat die concierges dat alleen doen als Lidl ze daarvoor betaalt.
Als die karren echt door concierges of (ander) Lidl-personeel moeten worden verplaatst, dan kunnen we de Atensheerd wel schudden als stalling van gebruikte karren, met de te gebruiken karren in die steeg. Beide kanten uit geeft dat immense logistieke problemen.
Dus laten we aannemen dat de gebruikte karren het uitzicht van de bakker staan te verknoeien.
Ze staan natuurlijk met de achterkant richting plein, dus dat is de eerste bocht al die je met die lange ketting van in elkaar geschoven karretjes moet maken.
Dan komt het volgende circusnummer.
Want die karretjes moeten natuurlijk met de neus naar voren naast de winkel staan.
Dus die rij komt de ingang van Lidl voorbij, maakt dan een ruime bocht naar rechts, voor de Primera langs, en dan als de weerlicht naar de andere kant om ze achteruit op hun plek te duwen.
Kees, ik kan me niet voorstellen dat je dit serieus meent.
Maar we halen er vast en zeker Hart van Nederland mee.

Bert Wijnholds zei

Kees, ik ga er niet van uit dat de buurt die bomen graag weg wil hebben. Daarom zouden er andere moeten komen, die langer in blad staan. Die mooie, sfeervolle bomen die er staan worden al geel en verliezen al bladeren. En waar nu de winkelwagens staan (die daar in mijn voorstel weg gaan) zou je ook wel 2 bomen kunnen planten, met plek voor fietsenrekken ertussen. Wordt het uiteindelijk net zo sfeervol, lijkt me.

Bert Wijnholds zei

Als je vrijdagsmorgens over het plein kijkt, wat ik nu doe, is het maar de vraag of je parkeervakken moet opofferen t.b.v. de winkelwagens. Er staan 6 auto's buiten de vakken en er wachten nog eens 4 op een vrijkomend plekje. Het is dus meer dan vol.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Ik denk in oplossingen. Jij ziet beren op de weg en begint over "Hart van Nederland". Wil je mij belachelijk maken?

Die rij karretjes kan opgesplitst worden in eenheden van bijvoorbeeld twee of drie meters lang. Dan kan de hoek van 90 graden of meer gemaakt worden. Zeker als het terrein bij de entree van Lidl waterpas is gemaakt.
Ik heb bij AH Meins ook wel eens capriolen meegemaakt met een enorm lange rij winkelkarretjes (met sturend AH-personeel), die onverwacht naar achteren gleed. Vanaf het voorplein richting de slagerij. Omdat de entree bij AH Meins niet waterpas is, maar vanaf de toegangsdeuren naar beneden loopt. Richting het voorplein. Het lijkt me wel aardig toe om dit afbuigen eens op Beijumnieuws te zien. Als Johan Fehrmann toevallig in de buurt is.


Dag Bert Wijnholds,

Kunnen wij misschien een afspraak met elkaar maken? Aan de kant van die bomen is inderdaad ruimte. Zelfs voor extra parkeerplaatsen voor auto's.
Het idee om bij Bakkerij Meindertsma en omgeving die winkelkarretjes te stallen heeft als nadeel dat deze karretjes m.i. te ver verwijderd zijn van Lidl. De loopafstand is te groot. Zeker voor ouderen en mensen met een handicap.

In de huidige situatie staan de winkelkarretjes te dicht bij Lidl. In rijen van vier. Dat kunnen twee rijen worden, maar dan meer naar achteren. Die andere twee rijen kunnen langs de gevel bij het raam van Lidl komen, tegenover Primera en de pinautomaat van de SNS-Bank. Te transformeren in één lange rij.

Graag wil ik met jou bekijken of er extra parkeerplaatsen voor auto's kunnen komen als de 2 keer 4 bomen worden vervangen door kleinere bomen. Achter elkaar. In één rij. Die twee andere bomen, richting de vijver, kunnen blijven.

Nog een mogelijkheid: bij die nieuwe bomen kunnen fietsparkeerplaatsen komen. Fietsers kunnen in de meeste gevallen immers verder lopen!