zondag 28 september 2014

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (202)

Wat een verschil! Het was afgelopen dinsdag zo’n tien graden kouder dan een week geleden. Toen zag ik 11 verschillende soorten vlinders, nu telde ik er in totaal slechts drie. Het was niet alleen koud, maar bovendien bijna de hele dag grijs. Gelukkig scheen de zon zo af en toe even tussen de wolken door en dan ziet het er direct veel vrolijker uit op de tuin. Tijdens zo’n kortstondige zonnige periode fotografeerde ik de zweefvlieg op de strobloem. Welke zweefvlieg het is, weet ik niet. Het is een bijvlieg, maar er zijn minimaal 14 verschillende soorten bijvliegen en ze lijken (volgens mij) allemaal op elkaar. Bijvliegen behoren tot de familie van de Zweefvliegen.

Wereldwijd komen ruim 6.000 soorten zweefvliegen voor. In ons land zijn 363 soorten zweefvliegen waargenomen, 303 daarvan worden als inheems beschouwd. Sommige soorten komen alleen in de noordelijke provincies voor, terwijl andere alleen in Zuid-Limburg worden aangetroffen.

Hoe kan je zien of het een bij, wesp of zweefvlieg is? Ik heb ooit het volgende ezelsbruggetje geleerd: Een wesp (rechtsboven) heeft lange antennes, een bij (rechtsonder) heeft korte antennes en een zweefvlieg (links) heeft geen antennes. Maar zoals gebruikelijk moet je dat niet al te letterlijk nemen. Want zweefvliegen hebben wel degelijk antennes, maar ze zijn zeer kort. Ze bestaan net als die van de honingbij uit drie delen maar zijn wezenlijk korter. Bovendien zijn de antennedelen van de bij sterk verschillend van lengte en die van de zweefvlieg zijn ongeveer even lang. Zweefvliegen hebben nooit stuifmeelkorfjes en leven uitsluitend van nectar. Tenslotte hebben zweefvliegen nooit een legbuis en ontbreekt dus ook de angel.

In ons land komt dus een groot aantal soorten zweefvliegen voor, maar de verscheidenheid aan wespen is zelfs groter, namelijk 408 soorten! De grote diversiteit komt o.a. tot uiting in de grote verschillen in nestbouw, jachtgedrag, voortplanting, parasitisme en de evolutie van sociaalgedrag.

Het aantal soorten bijen is ongeveer gelijk aan dat van de zweefvliegen. De 358 bijensoorten die in ons land leven, bezoeken heel veel verschillende typen bloemen; naast wilde planten ook een groot aantal cultuurgewassen. Bijen worden dan ook wereldwijd bedrijfsmatig ingezet als bestuivers. Dit leidt tot grotere oogsten en vergemakkelijkt de teelt van bepaalde gewassen.

Zweefvliegen, wespen en bijen. Het zijn slechts drie van de vele insectenfamilies die we rijk zijn. Ik vind het bijzonder interessante en vaak mooie beestjes, maar door de enorme diversiteit is het voor een leek (zoals ik) vaak onmogelijk om te achterhalen welk insect het is. Dat is jammer, maar het beestje is er niet minder mooi om.


(Info: Wikipedia en Naturalis)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: