maandag 8 september 2014

GEMOPPER, GEKLAAG, ONVREDE

Vandaag in de papieren versie van Dagblad van het Noorden. Bij de neus genomen voelen, op de achterste benen staan, het komt allemaal wat katterig en bozig over, zie bericht. Dat alles omdat vier professionele organisaties in Beijum willen investeren.
Is er wat op tegen om werkzoekenden en mensen met een beperking te helpen? En zijn het wel tien organisaties die in Beijum graag aan de bak willen (Is 'Groene Long' een organisatie?)?  Zo ja, is daar dan geen plek voor naast een wijkbedrijf? Al jaren wordt vanuit de bewonersclub aan of/of denken gedaan. Alsof Beijum geen inclusieve wijk kan zijn waar groeperingen, organisaties en initiatieven naast elkaar kunnen bestaan. Gaat het om Beijum? Of toch om de eigen profileringsdrang?

30 opmerkingen:

DDD zei

BOB staat helemaal los van wat bewoners willen. BOB is een besloten clubje van grote ego's. Gauw opheffen dat BOB.

Anoniem zei

Gun elkaar wat in plaats voor eigen gewin en status te gaan

Kees Huizenga zei

De werkgroep Groene Long is een MANTELORGANISATIE van de BOB. Hierin zitten onder anderen de actieve BOB-leden Menno Fritsma en Theo Smit (die in veel meer wijkgroeperingen zit, zoals de werkgroep Groen en Grijs van de BOB).

Ik spreek de hoop uit dat de voorstellen van "Beijum aan de bak" (ten dele) geïntegreerd kunnen worden in "Wijkwerken Beijum". Nog niet alles is reeds beklonken. Het gaat om feed back (terugkoppeling) met de wijk. Conform "Eerder Beginnen" (= de Participatietoets van punt 4 van het Convenant van de wijkorganisaties met het gemeentebestuur van 22 mei 2008).

Willem Pauwelussen zei

Nou, ik kan me wel een beetje voorstellen dat je boos wordt als je al zoveel werk erin hebt zitten en al die clubs bij elkaar hebt gehaald en dan opeens hoort dat ze ergens anders ook met zoiets bezig zijn. En dan kan Miekel van der Zand wel zeggen dat het altijd de bedoeling was om met de bewoners in overleg te gaan, maar als je toch een locatie en een aanvangstijdstip onder ogen krijgt, wat moet je dan anders concluderen dan dat het zaakje in kannen en kruiken is? De gemeente mag verondersteld worden te weten dat én de BOB én die instellingen daar druk mee waren. Of je dan meteen zo uit je slof moet schieten is de vraag, maar dat de gemeente hier een flinke steek laat vallen lijkt me evident.

En overigens worden mantelorganisaties niet erdoor getypeerd dat ze bestuursleden in hun gelederen hebben, maar dat ze geheel en al door die bestuursleden worden gedirigeerd.
Zoals indertijd (!) de GSb van de CPN en het MAN (tegen de milieubelasting) van de SP.
Ik ben gelieerd aan Share, zoals ik hier vaak heb verteld, en schrijf mijn bijdragen in deze blog vanuit mijn theosofische opvattingen. Is Beijumnieuws daarmee een mantelorganisatie van Share?

Ad zei

@Pauwelussen, je kunt het mooi zeggen maar de BOB vertegenwoordigt de wijk niet richting gem. Groningen. Waarom zouden ze bij de gemeente dan rekening houden met.
Aan theosofische opvattingen heeft de wereld niks, verstilde dogma's vanuit het brein geredeneerd zijn het. Dat doen gristenen en moslims ook, denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Je kunt beter alles los laten en een potje gaan zitten lachen om je theoachtige opvattingen

Jan Bakker zei

De bewonersvereniging van Beijum is verbaasd en voelt zich gepasseerd door het initiatief van de gemeente om een wijkbedrijf te starten in De Doefmat. Men had kunnen weten dat zoiets eraan zat te komen. Lees de Ontwerpbegroting, deel 2 er maar op na. De wijk heeft een gigantisch probleem, namelijk het hoogste percentage werkelozen van de stad! Eigenlijk wel redelijk dat de gemeente daar iets aan wil doen. Ook begrijp ik de weerstand van de bewonersvereniging wel. Zij hebben veel geinvesteerd in 'Beijum aan de bak' en plotseling veegt de gemeente alles van tafel. Overigens is zo'n wijkbedrijf niet nieuw. Vele steden in Nederland hebben al een wijkbedrijf, en ook de wijk Selwerd kent een wijkbedrijf. Toch wel een goed plan, dat wijkbewoners iets doen voor elkaar. Aan de andere kant is er ook het gevaar van cuncurrentie-vervalsing. Veel bedrijven in de stad zullen niet blij zijn zo'n gemeente-initiatief.

Anoniem zei

Is het de bedoeling dat het gemeentelijk wijkbedrijf geld uit het wijkpotje van het Lokaal Akkoord Wonen NLA2 gebruikt voor dit gouvernementeel iniatief? Dat was toch niet de bedoeling: het ging juist om bewoners-iniatieven en bewoners die een beslissende stem hadden in besteding van waar het geld naar toe ging.
Zo hadden PvdAwethouder de Vries, SPraadslid Schaaf en de corporaties dat voor ogen. De woningcorporaties worstelden met de vraag: van wie zijn wij, van wie is ons vermogen? Hoe geven wij sturing, zeggenschap in de buurt terug aan huurders in de wijk? NLA probeerde daar passende reactie op te geven. Dus van onderop; niet van bovenaf wat droppen als gemeentebrijf...

Willem Pauwelussen zei

Ja Ad, jij kunt wel vinden dat de BOB de bewoners niet vertegenwoordigt, maar de gemeente ziet dat niet zo. Voor hen zijn de gesubsidieerde bewonersorganisaties hun gesprekpartners. Dus de facto vertegenwoordigt de BOB de wijk wel degelijk richting de gemeente.
En sinds wanneer doet de theosofie alsof ze de waarheid in pacht heeft? Elk boek van Alice Bailey begint met een vaste voorrede, waar o.a. in staat dat de boeken "worden uitgezonden zonder eis dat zij aangenomen moeten worden". Dat lijkt me verre van dogmatisch.
En lachen om mijn opvattingen doe ik vaak hoor. Ik ben bepaald met je eens dat je al die zelfbenoemde wereldverbeteraars moet wantrouwen die alleen maar serieus kunnen zijn.
Je staat dichterbij de theosofie dan je denkt want de essentie daarvan is juist dat je de van anderen opgedane kennis moet loslaten, omdat je dan pas bij je EIGEN bron van kennis komt. En daar zit inderdaad heel veel humor in.
Aan napraten van boekenwijsheid heeft niemand iets.
Maar afgezien hiervan, het ging mij eigenlijk erom uit te leggen wat mantelorganisaties zijn en dat heb ik willen toelichten door duidelijk te maken waar ik zelf sta.

Kees Huizenga zei

Geachte Willem Pauwelussen,

Ik raad je aan om de Beijumkrant van oktober 2013, pagina 5, te lezen. Getiteld: "Buitenfitness in de Groene Long?", geschreven door John Veldman. Met drie petten op. Journalistiek gezien is dit uitermate onprofessioneel. Zie hier de tragiek en dramatiek van een partijdige BOB-krant/BOBWAARHEID!

Lees vooral de derde kolom over de per definitie aselecte "handtekeningenactie" van de werkgroep Groene Long. De werkgroep Groene Long is het verlengstuk van de BOB. Twee handen op één buik.

Het artikel op de NLA-pagina 3 van de Beijumkrant van oktober 2013 is eveneens geschreven door John Veldman. Wegens ziekte van Irma Zijlstra, de stadsdeelsecretaris van Noorddijk. De NLA-pagina in de Beijumkrant is enige tijd geleden opgeheven. Waarom? Dat weet ik niet.

Kees Huizenga zei

Een opmerkelijke tweet van John Veldman van gisteren circa 19:00 uur:

"Wie als journalist (al of niet in opleiding) geen #wederhoor toepast (of reden heeft die niet toe te passen) kent alleen het halve verhaal."

Bestemd voor de beheerder van Beijumnieuws.

Hoe zit het dan met het wederhoor van het eenzijdig / partijdig artikel van JV in de BOB-krant van augustus 2014, pagina 6? Getiteld: "Neemt de gemeente Beijum wel serieus?" Of bedoelt JV de BOB?

Heeft de BOB het mandaat (de opdracht) om namens "Beijum aan de bak" als een boze bok op de haverkist te gaan springen?

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Bovengenoemd artikel is wederom geschreven met drie petten op. Als hoofdredacteur van de BOB-krant, als voorzitter van de BOB en als BOB-vertegenwoordiger in het NLA-wijkteam Beijum. Journalistiek is dit erg rampzalig, mede omdat de BOB zelf aardige ideeën heeft over een op te zetten wijkgroenbedrijf.


PR-notitie

Ik merk op dat alle partijen (de gemeente Groningen en de BOB) in deze kwestie slecht met elkaar communiceren. Via de media en dus in het openbaar. "Management by media!" Ik kom hier later op terug.

Anoniem zei

Ik denk dat de Bob alleen de weinige leden in de wijk vertegenwoordigd en niet de hele wijk. Als ik iets van de gemeente wil neem ik zelf wel contact op en via twitter kun je een bericht aan bijvoorbeeld stadsbeheer sturen. heeft pauwelussen de Bob geraadpleegd toen hij met de illegale fietsenstanders en winkelwagens van de Lidl bezig was?
In dit tijdperk van internet en mondige burgers is het idee van een wijkraad uit de tijd. Je merkt de frustratie, ze zijn de grip op Beijum kwijt en de gemeente laat ze links liggen.

Anoniem zei

Ik denk dat de Bob alleen de weinige leden in de wijk vertegenwoordigd en niet de hele wijk. Als ik iets van de gemeente wil neem ik zelf wel contact op en via twitter kun je een bericht aan bijvoorbeeld stadsbeheer sturen. heeft pauwelussen de Bob geraadpleegd toen hij met de illegale fietsenstanders en winkelwagens van de Lidl bezig was?
In dit tijdperk van internet en mondige burgers is het idee van een wijkraad uit de tijd. Je merkt de frustratie, ze zijn de grip op Beijum kwijt en de gemeente laat ze links liggen.

Willem Pauwelussen zei

Nou Kees, ik heb je advies opgevolgd en ben de PDF van die krant gaan bekijken.
Ik zie die drie petten niet, die jij noemt.
Wat ik zie is een goed onderbouwde methodologische kritiek op het onderzoek van die werkgroep Buitenfitness, vervolgens het verslag van een handtekeningactie (volgens mij is dat een enquête) van de groene longgroep, waarbij trouwens niet duidelijk is of dit hetzelfde is als het daarna genoemde draagvlakonderzoek. Toch maakt hij wel aannemelijk dat de keuze van de fitnessgroep niet overdadig met onderzoek wordt gesteund (slechts 26% wil dat), daarbij gerekend het geld wat al in het groen is gestoken. Dus ik concludeer dat hij goede argumenten heeft om het fitnessgroepsplan af te wijzen.
Maar je hebt zeker wel gelijk dat de auteur minstens had moeten vertellen waarom ZIJN onderzoek dan WEL aan de normen van a-selectheid voldoet. Dat is journalistiek zeker niet professioneel te noemen. Dat wil zeggen, indien niet in een eerdere krant hier al verslag van is gedaan.
Tenslotte: ik zie niet bewezen dat de groene long het verlengstuk is van de BOB, ik zie het alleen maar in jouw beweringen.

Willem Pauwelussen zei

Ik zou alleen de BOB raadplegen in geval ik op de een of andere manier mensen zou willen mobiliseren voor of tegen bijvoorbeeld die fietsenstanders en winkelwagens van de Lidl.
Daartoe heb ik nooit de ambitie gehad. Het wijkraadswerk heb ik achter me gelaten toen ik de WOU vaarwel zei
Mijn enige ambitie was om verslag te doen van de ins en outs van de situatie aldaar. Dat is journalistiek werk waarbij de BOB hooguit een informatiebron is.

Anoniem zei

Theo Smit, Frans Egberdink en Menno Fritsma van de Gl zijn drie handjes op ene buik met de bob.

Willem Pauwelussen zei

Aha, nu snap ik er meer van. Ik had niet door dat het draagvlakonderzoek, dat in het begin wordt genoemd (en waar het artikel negatief over doet), hetzelfde is als wat elders (toch op het eerste gezicht instemmend) wordt aangehaald. Ik had het beter moeten lezen, denk ik.
Zou best kunnen dat de gemeente hier instemmend op heeft gereageerd.
Maar dan vind ik het toch maar vreemd dat het ene onderzoek uitwijst dat een kwart die fitness in de Groene Long wil, en het andere onderzoek uitwijst dat 90% dat niet wil. Ik heb zelf een aantal jaren in het wijkteam van de brugborgwijk gezeten en ik snap dat er alle reden is om je af te vragen waarom je eerst een kapitaal uitgeeft om dat groen op te regel te krijgen en er vervolgens nog eens een kapitaal uitgeeft om daar een moderne speeltuin in te gaan bouwen. Het zijn verdikkeme nogal bedragen zeg.
En niet om het een of ander Kees, maar ben jij niet per definitie tegen alles wat uit de koker van de BOB komt? Die drie petten zie ik ook nog steeds niet, trouwens.

Kees Huizenga zei

Nee, Willem, ik ben niet per definitie tegen alles wat er vanuit de BOB komt. Zie mijn reactie van 8 september 2014:

"Ik spreek de hoop uit dat de voorstellen van "Beijum aan de bak" (ten dele) geïntegreerd kunnen worden in 'Wijkwerken Beijum'." Wellicht is een synthese mogelijk. Na goed overleg binnen de wijk en met de wijk. Mede door middel van een openbare "Heel de Buurt-bijeenkomst", waarvoor ik eerder op deze dag pleitte.
Vandaag schreef ik dat de BOB best "aardige ideeën" heeft over "een wijkgroenbedrijf".

Het artikel van John Veldman in de Beijumkrant van oktober 2013 schreef hij mede als voorzitter van de BOB. Ik citeer de vierde kolom:
"Als het wijkteam al instemt met het voorstel, zal daar wat de BOB betreft minimaal de voorwaarde aan verbonden moeten worden dat dit dus op geen enkele manier in de Groene Long kan. Ook moet de bijdrage vanuit het NLA als reservering worden beschouwd met een datum (1 juli 2014?) als deadline. Zodat, als het plan niet doorgaat, het bedrag op een andere manier kan worden besteed." Einde citaat. Wellicht aan een bewonersbedrijf conform de gedachten van de BOB. Zie het einde van de vijfde kolom.
Zie hier het onomstotelijk bewijs van de drie petten.

Het artikel op de NLA-pagina van oktober 2013 heeft John Veldman eveneens met drie petten op geschreven. "Dit zal nooit weer mogen gebeuren. Hier worden maatregelen tegen genomen." Aldus de heer Ruud van Erp van de SDC Noorddijk tegen ondergetekende op maandag 18 november 2013 tegen 13:55 uur. Waarvan akte. Met dank aan mijn agenda.

Willem Pauwelussen zei

Spiet mie donders Kees, maar de enige pet die ik kan ontdekken is de pet van wijkteamlid.

Als lid van het wijkteam mag hij een veralag van die bijeenkomst schrijven, heb ik ook vaak gedaan in de Brugborgvzier. En die waren echt wel anders geformuleerd dan de notulen die we toegestuurd kregen.

Als lid van het wijkteam mag hij de opvatting huldigen dat er voor die fitness-speeltuin geen plaats is in in die long, zie mijn eerdere opmerkingen over kapitaalverspilling. Ik denk dat we in de Brugborgwijk ook op onze achterste benen hadden gestaan als er plannen waren om een blokhut midden op het trapveldje aan de Leeuwenburgstraat te plaatsen vlak nadat het helemaal belegd was met kunstgras, en andere voorzieningen voor het voetballen waren aangebracht. En reken er maar op dat dit in de wijkkrant was gekomen.

Als lid van het wijkteam mag hij de opvatting ventileren dat het geld beter besteed kan worden aan iets anders. De wijkkrant is immers het publicatie-orgaan van de wijkraad en die wijkraad mag daarin, bij monde van de voorzitter, best haar eigen mening in verkondigen omtrent besteding van NLA-gelden. Sterker nog, in mijn brugborgboek op blz 142/143 kun je lezen dat we kortgeleden nog regelmatig met de gemeente in botsing kwamen. Dus dat wordt over tig jaar nog steeds door mensen gelezen.

Dus met alle respect, ik zie die drie petten nog steeds niet.

Liesbeth zei

Dat slaat nergens op, je kunt iemand geen opiniërend verslag laten schrijven over iets waar je zelf deel van uitmaakt, je moet op z'n minst de schijn van belangenverstrengeling uit de weg gaan. De BOB heeft de schijn tegen omdat er geen onafhankelijke redacteuren mogen berichten, ze moeten aan de lijdraad vd voorzitter, wijkteamlid en eindredacteur lopen. Dat kan en dat mag nie. Niet zo naïef mijnheer Pauwelussen, hebt u soms per definitie iets tegen op wat Kees Huizenga vertelt?

Liesbeth zei

Dat slaat nergens op, je kunt iemand geen opiniërend verslag laten schrijven over iets waar je zelf deel van uitmaakt, je moet op z'n minst de schijn van belangenverstrengeling uit de weg gaan. De BOB heeft de schijn tegen omdat er geen onafhankelijke redacteuren mogen berichten, ze moeten aan de lijdraad vd voorzitter, wijkteamlid en eindredacteur lopen. Dat kan en dat mag nie. Niet zo naïef mijnheer Pauwelussen, hebt u soms per definitie iets tegen op wat Kees Huizenga vertelt?

Kees Huizenga zei

Beste Willem,

Het bestuur van de BOB heeft twee kwaliteitszetels binnen het NLA-wijkteam Beijum. Ben jij hiervan op de hoogte?
John Veldman schrijft over het standpunt van het bestuur van de BOB over Buitenfitness Beijum. Geen Buitenfitness Beijum in het gebied van de Groene Long. Ondanks het valide gebleken draagkrachtonderzoek van de werkgroep Buitenfitness Beijum.
JV is tevens hoofdredacteur van de Beijumkrant. Hij bepaalt wat in deze BOB-krant komt. Ook wat betreft de kopij van zijn eigen BOB.

JV is de hoofdleverancier van de artikelen vanuit het bestuur van de BOB. Het bestuur van de BOB vormt de redactie! Tot en met het oktobernummer 2014 van de Beijumkrant.

Is het nu duidelijk?

Willem Pauwelussen zei

Als Liesbeth gelijk heeft zou geen enkele politieke partij meer iets kunnen schrijven over hun opvattingen en belevenissen in instellingen als de tweede kamer, de gemeenteraad, enzovoorts.
In het wijkteam zitten drie partijen, te weten de gemeente, de woningbouw en de bewoners. Ik zie niet waarom iemand die daar namens de bewoners zit niet op zijn eigen manier verslag over zou mogen doen.

John Velman zit daar kennelijk namens de bewoners in en schrijft op zijn manier dat en waarom die buitenfitness niet centraal in de Groene Long thuishoort. Zoals ik al schreef, zulke dingen heb ik in de brugborgwijk ook vaak gedaan. Onder het motto: dit is ons standpunt binnen deze club. Normaal toch?

Als de wijkkrant wordt gezien als de spreekbuis van de wijkraad (en de WOU ziet dat in ieder geval zo) dan is er niks op tegen dat de voorzitter tevens de eindredactie op zich neemt. Dat zijn geen twee petten dat hoort gewoon bij die functie. Als je van een club de leiding op je neemt neem je ook de leiding in zaken waar het gaat om communicatie vanuit die club

"Hij bepaalt wat in deze BOB-krant komt. Ook wat betreft de kopij van zijn eigen BOB." Dat is alleen zo als hij de boel zo censureren zonder dat daar discussie over mogelijk is. Anders bepaalt hij hooguit HOE het in die krant komt, en dat is wel wat anders. En ikzelf was altijd hofleverancier van de Brugborgvizier en tevens secretaris van de WOU. Waarom? Omdat het gewoon dingen waren die op mijn bordje kwamen en die ik op me nam in goed overleg met de anderen in de WOU. Niet omdat ik dat nou zo nodig moest of zo, maar gewoon omdat het zo liep. En omdat ik het kan. En wilde doen.

Dat te etiketteren met verhalen als zou je dan meerdere petten op hebben is ergens een machtsverhouding projecteren die daar gewoon niet is.

Dát wordt mij althans steeds duidelijker.
Hou daar nou toch eens mee op Kees.

Kees Huizenga zei

Heb je wel eens van belangenverstrengeling gehoord, Willem? Onpartijdige journalistiek? Niet schrijven over iets als hoofdredacteur, waarbij het bestuur partij is?

Ik verwijs naar de uitstekende reactie van Liesbeth.

Besturen is vertrouwen hebben in anderen. In delegeren. Niet om alles zelf te regelen en te redigeren. "Gedeeld vertrouwen".

Dus niet op de wijze zoals vroeger in de CPN en de PSP geschiedde. Of zoals nu in de SP.

Willem Pauwelussen zei

Je leest niet wat ik schrijf.
Als de wijkkrant het orgaan is van de wijkraad, dan draagt de wijkkrant de opvattingen van de wijkraad uit. En aangezien de voorzitter nu eenmaal de spreekbuis is van het bestuur is hij degene die die opvattingen onder woorden brengt. Dat is inderdaad partijdige journalistiek, maar tegelijk ook niet aangezien het heel duidelijk is dat dit zo is. Hij doet gewoon wat hij moet doen, en doet dat kennelijk in gedeeld vertrouwen met de rest van het bestuur.
Van partijdige journalistiek is pas sprake als onder het mom van onpartijdigheid heimelijk een bepaalde richting wordt doorgedreven. Dat is hier niet het geval.

Dat je niet echt leest wat ik schrijf blijkt er wel uit hoe je partijnamen door elkaar haspelt in je laatste zin, trouwens.

Anoniem zei

W. Pauwelussen zou het heel normaal vinden als premier Rutte hoofdredacteur van de Telegraaf zou zijn en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Gebruik je verstand toch even.

Willem Pauwelussen zei

Nee, maar wel als hij, of in ieder geval de voorzitter van de VVD tevens hoofdredacteur zou zijn van het een blad over liberalisme als dat door de VVD zou worden uitgegeven. En als hij namens de regering in Brussel gaat vergaderen zeg ik ook niet dat hij 2 petten opheeft.
Als je even je verstand zou gebruiken zou je geen koeien met paarden vergelijken.

Anoniem zei

Denk toch na! We hebben hier al koeien en paarden in het spel. Nla is iets heel anders dan een wijkraad. Er zijn ook nog geiten want een krant in Beijum moet er voor de hele wijk zijn. In een dictatuur heb je macht pers en geld gelijkgeschakeld. Ongelovelijk dat iemand dat met een beetje verstand ook in een democratie zou willen. Denk na!

Kees Huizenga zei

Beste Willem,

De wijkkrant is van de wijk. Met artikelen geschreven door wijkbewoners, leden van heerdcomités, huurdersorganisaties, medewerkers van bedrijven of door personeelsleden van wijkinstellingen, oudercommissies of medezeggenschapsraden van scholen, zorginstellingen, de Openbare Bibliotheek, STIP, ouderenorganisaties, het Jeugd- en Jongerenwerk, het CJG, de MJD, milieuclubs, buurthuizen, etc. Kortom: een wijkkrant moet "gedragen" worden door wijkbewoners en het maatschappelijk middenveld van de wijk. Er is een relatie met bewonersparticipatie en wijkactivering, gegeven de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen.

In deze wijkkrant kan uiteraard een vaste pagina (of meer) gereserveerd zijn voor bestuursmededelingen van het bestuur van de wijkorganisatie. Een wijkkrant mag evenwel geen strijdblad en propagandablad zijn van de betrokken wijkorganisatie. Dit is helaas het geval met de BOB-krant/BOBWAARHEID. Zie pagina 6, bovenaan, van de Beijumkrant van augustus 2014.

Ter vergelijking: de uitgever van de Volkskrant, de Telegraaf of van het Dagblad van het Noorden zit toch niet tevens de redactie voor? Het gaat om gescheiden verantwoordelijkheden; te regelen in een degelijk Redactiestatuut. Maar de BOB heeft geen Redactiestatuut. Ook geen Huishoudelijk Reglement. Zie pagina 2, de tweede kolom, van de bestuursmededelingen van de BOB in de Beijumkrant van augustus 2014. De BOB heeft zelfs geen redactie van de wijkkrant als "werkgroep van de BOB". Omdat het bestuur de redactie vormt, zoals jij onlangs elders in een reactie op Beijumnieuws schreef.

Kijk, wat jij in Brugborg (Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg) hebt meegemaakt als wijksecretaris, hoeft niet normatief te zijn voor andere wijken. Toch?

Vraag: ambieer jij een bepaalde functie in Beijum?

Anoniem zei

Mijn god, deze hele rotzooi klinkt als 50 plussers die niks beters te doen hebben en nodig een hobby moeten gaan zoeken of een echte baan...

Tenenkrommend om iedere keer weer deze rotzooi te lezen van zogenaamde volwassenen met levenservaring... goed voorbeeld voor de opgroeiende jeugd hier; NOT! Wat een ontzettend slecht voorbeeld geven ALLE betrokkenen aan de jeugd en de mensen in Beijum die afhankelijk zijn van andermans hulp...

Jullie moeten je schamen!

Willem Pauwelussen zei

Goed, laten we eens gaan nadenken.
Macht en pers gelijkgeschakeld betekent toch echt een absolute censuur, met bovendien levensbedreigende consequenties.
Als de BOB de wijkkrant wil hanteren als spreekbuis van de eigen opvattingen betekent dat niet dat er censuur zal worden gepleegd.
Dan kan ze onder artikelen uit andere bron gewoon zetten dat dit niet het standpunt van de BOB vertegenwoordigt.
Lijkt me geheel in lijn met wat we zo iha onder democratie verstaan.
Op dezelfde manier lijkt me duidelijk dat John het BOB-standpunt uitdraagt als hij verwijst naar NLA-zaken.
Da's toch duidelijk? Dus wat is daar nou mis mee dan?
Hoef ik niet zo diep voor na te denken hoor.

Nou wat Kees betreft.
Eerlijk is eerlijk, ik ben bij Beijumnieuws terecht gekomen omdat ik met mijn verhaal over knutselaars bij de BOB tegen een muur aanliep. Desondanks kan ik me voorstellen dat de BOB best blij zal zijn met bijdragen van met name allerlei clubs uit de wijk. Maar voordat mensen zelf iets gaan schrijven over hun activiteiten, dat gebeurt niet zo gauw hoor. Godfried Bomans zei ooit in een interview met Mies Bouwmans: "Schrijver, dat kun je niet worden, dan ben je." Voor mij is het ook moeilijk voor te stellen waarom dat voor velen zo moeilijk is, maar het is wel een gegeven.

Je kunt dus de mate waarin een wijkkrant gedragen wordt door de wijk niet afmeten aan de schriftelijke bijdragen uit die wijk. Je mag blij zijn als er af en toe eens een ingezonden brief komt en die heb ik in de wijkkrant zeker nogal eens voorbij zien komen, dus ik denk dat het met het draagveld van de wijkkrant wel meevalt.

Ik zie nog altijd niet waarom het redactiebeleid van een wijkkrant niet door de plaatselijke wijkraad gedragen mag worden. Het lijkt me zelfs het allerbeste, aangezien de wijkraad de intermediair is tussen wijk en gemeente en dus, zeker op het punt van belangenbehartiging, mag verondersteld worden te weten waarover ze het heeft.

Toen de stenen door de demonstranten naar de munitietrein gegooid werden was het wel degelijk de uitgever die daar een stevig stuk over schreef in het Nieuwsblad, zodat later de 'tegendemonstratie' door de stad denderde. Op de achtergrond zal de uitgever zeker wel het laatste woord hebben omtrent het redactiebeleid.

Wat mijn ervaringen in de brugborgwijk betreft. Jij hebt je in de jaren '90 ook heel intensief bemoeid met de Scheepsraad. Je zult dus vast nog wel weten dat zeker de redactionele artikelen in de Lewenborger door de mensen van die Scheepsraad, en met name door de voorzitter, Roelof Jonker werden geschreven. Dat was ook volkomen terecht, want die man wist drommels goed waar hij het over had en hij had een goede hand van schrijven. Overigens heb ik in de jaren '80 een jaar of tien deel uitgemaakt van het straatcomité Soerabajastraat en ook daar schreef dit comité de straatkrant vol. Kortom ik denk dat mijn ervaringen in de WOU eerder regel dan uitzondering zijn.

De laatste vraag ben ik zo vrij naar je terug te kaatsen.