donderdag 21 januari 2010

BRENG U LEGE FLESSEN NAAR DE DIJK VOOR HAÏTI

Basisschool De Dijk zet zich door middel van een lege flessenactie in voor de diep getroffen inwoners van Haïti. Omwonenden kregen een briefje in de deur met onderstaande tekst: Heeft u nog lege flessen? Zo ja dan kunt u ze inleveren bij Montessorischol De Dijk. Het is voor Haïti en het geld wat er ingezameld is wordt op giro 555 gestort. Het kan van 21 tot 27 januari van 8.15 tot 8.30 uur.

In de schuur zocht ik een paar lege flessen (die naar De Dijk gaan) voor een foto. Er staan, naast gereedschap en spijkers etc. vijf fietsen in de schuur, een goed gevulde diepvries, frisdrank en een krat bier en pakken koffie. Wat een rijkdom, een geluk en welvaart in dit land.( en maar klagen en zeuren met z'n allen).Ik vind het prima als tevreden lezers geld aan mij willen overmaken omdat ze blij zijn met Beijumnieuws. Maar nog veel en veel beter is het om deze dagen euro's te storten op gironummer 555.

Geen opmerkingen: