zondag 17 januari 2010

FUNCTIE KERKKLOK DE BRON WORDT NIET UITGEBREID

Kerkklok van de Bron. (ingezonden)
N.a.v. dit bericht: http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=kerkklok
Naar aanleiding van een vraag van een gemeentelid is in de wijkkerkenraad gesproken over de mogelijkheid met het luiden van de kerkklok een bijdrage aan te leveren aan de sociale cohesie in Beijum.

In de wijkkerkenraad is na behandeling van de vraag of wij de traditie van de Mamrehoeve willen voortzetten afgesproken eerst een groot aantal maatschappelijke organisaties en personen te polsen naar een mogelijke ondersteuning van deze mogelijkheid van vergroting van de sociale cohesie in Beijum. Pas daarna, bij overwegend positieve reacties worden de praktische zaken afgestemd. Henk Oostinga is gevraagd deze inventarisatie namens de kerkenraad uit te voeren. De ontvangen reacties hebben in de vergadering van de kerkenraad geleid tot het volgende:
Conclusie en besluit:
De respons op deze vragen (met name het niet beantwoorden) geeft een indicatie dat het op dit moment niet opportuun is om over te gaan tot verdere uitwerking. Positief daarbij is dat het kerkelijk centrum de Bron binnen en buiten de wijk Beijum als een kerk wordt ervaren die een plaats heeft in de maatschappelijke samenleving in de wijk Beijum.
De kerkenraad van de Bron heeft besloten geen verdere uitvoering te geven om naast het luiden op de zondagmorgen en bij speciale kerkdiensten, ook als ondersteuning van de sociale cohesie binnen de wijk de klokken te doen (laten) luiden. De wijkkerkenraad bedankt eenieder voor het gedane werk.

1 opmerking:

Ingrid Morrison zei

Als bewoner naast de kerk wil ik hun hartelijk danken voor zo'n goeie sociale cohesie met de buren.