woensdag 24 maart 2010

33 MENSEN EN EEN WIJKVERGADERING

Ik had andere verplichtingen en kon er daarom niet aanwezig zijn. En achteraf gezien was dat maar goed ook. Uit betrouwbare bronnen kwam me ten gehore dat gisteravond, net als twee jaar geleden, tegenspraak niet werd geduld. En vooral kritiek ook niet, degenen die aanstalten maakte om iets te willen zeggen wat niet beviel werden gekleineerd of met een 'kwinkslag' ter zijde gezet. 

De algemene ledenvergadering van de bewonersorganisatie in Beijum werd, aldus enige aanwezigen, gekenmerkt door een donkere en vijandige wolk die boven de aanwezigen hing. Er werd, zoals verwacht, geen verantwoording gedragen voor het creëren van de donkere wolk. Nee, de slachtofferrollen werden goed uitgespeeld, wij zijn goede wijkopbouwers, maar dan die opgestapte redacteuren en die vreselijke blogger: dat Beijumnieuws, wat daar op geschreven staat, dat is toch te schunnig en te erg voor woorden!

Waar veel Beijumers deze site met veel plezier volgen, zo wordt het als bijna satanisch beleefd door het bestuur van de bewonersclub. Het zijn waarschijnlijk de intensiefste lezers, maar dat terzijde. Waar een bewonersorganisatie zou moeten staan voor vertrouwen, veiligheid en verbindingen leggen richting een wijk als Beijum, daar staat het voor zelfingenomenheid, eigenbelang en vijandigheid ten opzichte van andersdenkenden. Er waren 33 mensen aanwezig en het was een vertoning van 'zie ons eens goed doen.' Een vijandbeeld versterkte dat eigen 'goede' nog eens extra: die slapjanussen van weer een opgestapte redactie hebben de schuld van alles. Maar dan uw blogger, dat is toch wel staatsvijand nummer 1. Wat die allemaal schrijft! En zo hoeft er geen zelfonderzoek worden gedaan. Geen zelfrefleksie en niet kijken waarom tegenstanders monddood moeten worden gemaakt. Nee, de pijlen worden naar buiten gericht. Niet dat de club de agressor is, nee het zijn slachtoffers. Want ze doen zoveel goeds voor Beijum. Er waren 33 aanwezigen.

Gistermiddag sprak ik een wijkbewoner die haar complimenten uitsprak over Beijumnieuws. Maar ze leerde me ook een prachtig nieuw woord, een woord vervat in deze zin: ik vind het een geweldige blog, maar kan dat gehaggelwaggel over die BOB eens ophouden? Gehaggelwaggel. Heerlijk woord! En ze heeft ook nog gelijk, overdaad schaad.

Het kan zijn dat er vandaag nog een ingestuurd stuk over gisteravond wordt geplaatst en wordt gepubliceerd. Voor de rest wordt de berichtgeving hier weer voor 99% verder gevuld door frisse en verse nieuwtjes uit de mooiste wijk van de stad.

58 opmerkingen:

Frank zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Karin.P. zei

Wie wil die krant nu nog lezen ??? oud nieuws met laatst nog stukken gewoon van jou site gecopieerd.
Ik stel voor om zelf een krant in elkaar te zetten en evt. gesteund door sponsors uit de wijk.
In de krant een leuke kinderpagina, activiteiten die er die maand zijn voor iedereen.
En het belangrijkste nieuws wat er die maand is gebeurd.
Daarnaast bijzondere projecten/personen/sportclubs etc in de spotlight etc etc ik heb ideeen genoeg nu met zijn allen de krachten bundelen :-)

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jeanette zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Als de Bob zo open is, waarom staan verslagen en de gehele briefwisseling dan niet op de website. Waarom worden vrijwilligers niet genoemd en het bestuur zelf wel.
Dan kunnen we zelf controleren en oordelen. Ik heb hierom gevraagd, maar dan is het antwoord ik zie het verkeerd. Nee, ik zie niets.
Maar bestuursleden die zo over andere bestuursleden en vrijwilligers praten dat hoort niet. Dat zegt al genoeg.
En als ik geen bewijs krijg met verslaglegging, correspondentie dan is voor mij wel het feit daar dat je iets te verbergen hebt.
Feiten moeten controleerbaar zijn.
En dan kunnen mensen zelf oordelen.
We wonen in een multiwijk waar zijn onze multimedebewoners in de BOB. Daar moet de BOB ook aan werken. Dit is geen afspiegeling van de wijk.

Gerda

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Ik lees toch goed er staat "betrouwbare bronnen". Dit is toch meervoud.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Frank zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Frank zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei

Anoniem van 22.58 uur beweert dat JF zijn verhaal shit is een dikke leugen. En dat van de mensen die kritiek hebben niemand aanwezig was. En dan lees je even later dat Kees aanwezig was.
Dan is anoniem van 22.58 uur ook niet zo betrouwbaar....

Karin.P. zei

Er is 1 iemand bij de vergadering geweest en die heeft geluidsopnames gemaakt dat het er allemaal gemoedelijk aan toe ging klopt voor geen meter.
Jammer dat ik zelf niet kon komen had graag gekomen, vindt het trouwens ook vreemd dat op de hele bob site niet te vinden was wanneer waar en hoe laat de vergadering was.
Ook is het raar dat er in het bestuur iemand zit die van de armen heeft gestolen :-(
Het hele zooitje stinkt

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Unknown zei

Betreft Anoniem 24 maart, 2010 22:58

Als opgestapt redactielid ben ik bewust niet naar die ALV gegaan. De beste reactie die een men kan geven aan BOB is zijn lidmaatschap opzeggen en er verder niet op te reageren. Dat heb ik ook gedaan.

Nu reageer ik wel op Anoniem en zet zelfs mijn naam er bij. Uit de tekst kan je al halen dat alles weer verkeerd begrepen is en het is even net niet zo verteld door het bestuur. Als redactie hebben wij dat meegemaakt maar de lijn was duidelijk. Flink draaien en terugtrappen op een erg laag niveau.

Reflectie is er niet of laat me één artikel uit de beijumkrant vanaf 2008 zien wat kritiek op de BOB heeft. Het bestuur bestaat uit één man, die zichtbaar geniet van de macht die hij de anderen op een lelijke manier ontnomen heeft. Hij trekt aan de touwtjes en de rest spoort. Als je tegenspreekt wordt je een slachtoffer.

Ik spreek hier ook voor de tientallen afgebrande vrijwilligers die zwaar gespannen worden als de naam BOB al horen. Ik begrijp waarom ze niet komen.

Dus "Anoniem 22;58", het is erg verkeerd om jezelf een slachtofferrol aan te meten. Je bent een dader die zijn naam niet wil zeggen. Wat heeft het opstappen van de beijumkrantredactie nu met Johan te maken trouwens? Deze wijk treurt over de slechte sfeer die de BOB bij erg veel mensen oproept. Je houding is volstrekt abject.

Karin.P. zei

Mooi gesproken Hans, en wat nog het trieste is aan alles iedereen doet het vrijwillig en juist de vrijwilligers daar moet je zuinig mee omspringen.
Wil mijzelf ook graag weer inzetten maar wel ergens waar men gezellig samen kan werken zonder jaloezie (mijn ervarin bij stiel) en zonder een dictator aan de macht (BOB)hoop dat er een nieuwe krant van de grond komt met o.a de oude mensen van BOB die zich met hart en nieren hebben ingezet voor de wijk.

Stefan R. zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jeanette zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Hierbij de voordracht van Jochem Atema tijdens de jaarvergadering van de BOB d.d. 23 maart 2010 bij agendapunt 6, Voortgangsrapportage 2010, inzake de "perikelen bij de Beijumkrant". Deze tekst heb ik overgetypt en niet door de grammatica- en spellingscontrole laten verbeteren. Deze toespraak valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. De PC-print is in een oplage van 30 stuks onder de aanwezigen verspreid.

"Mijnheer de voorzitter,

Het is nu voor de tweede keer binnen een periode van 3 jaar dat een deel van de redactie van de Beijumkrant met veel kabaal is opgestapt. Ook is er onlangs commotie ontstaan over de vermeende vooringenomenheid van de krant m.b.t. de nieuwbouw rondom de Montessorischool.
Dit is een slechte zaak.

Een wijkkrant dient de brenger van het nieuws te zijn en niet n.a.v. verschillende incidenten onderdeel van het nieuws.
Ook dienen de lezers van een krant te weten of het een onafhankelijk blad betreft, of niet.
Bij de “Waarheid” wist je in het verleden dat het de spreekbuis van de CPN was, bij de Beijumkrant weet je nu niet of het de mening van de BOB is of een onafhankelijke krant.

Voorzover ik kan bekijken zijn alle drie ontstane geschillen mede veroorzaakt door het niet hebben van een deugdelijk Redactiestatuut. Een redactiestatuut, dat door alle betrokkenen wordt gedragen.
Dat moet veranderen.

Om problemen in de toekomst te voorkomen stel ik voor dat er een redactiestatuut wordt opgesteld, dat ruimhartig wordt gedragen, door zowel het bestuur als de beoogde redactie.
Om de onafhankelijkheid van de Beijumkrant te waarborgen dient er verder een onafhankelijke eindredacteur te komen.
Ook stel ik voor dat dit nieuwe redactiestatuut de volgende Algemene vergadering ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.

M.b.t. het geschil tussen een deel van de redactie en het bestuur van de BOB het volgende:
Ik wil daar niet te veel woorden aan vuil maken.
Als ik de verklaring van de opgestapte redactie lees en de reactie van het bestuur van de BOB daarop in het Dagblad van het Noorden, de Blog van Veerman en de Webside van het BOB, dan is de situatie voor mij niet Zwart - Wit, maar donkergrijs en lichtgrijs.
Maar alles overziende ben ik van mening dat het bestuur van de BOB uiteindelijk goed heeft gehandeld.

Echter naar de toekomst toe wil ik het bestuur toch een schot voor de boeg geven.
Ik wil dat doen d.m.v. een vergelijking die de Engelse schrijver / dichter Oscar Wilde eens heeft gemaakt naar aanleiding van een man die tot drie keer zijn vrouw verloor onder verdachte omstandigheden. Oscar Wilde schreef:
“Eén keer je vrouw verliezen is een noodlottige samenloop van omstandigheden
Twee keer je vrouw verliezen is een drama
Drie keer je vrouw verliezen is moord”.
Met andere woorden, mocht binnen een periode van 2 tot 3 jaar toch weer een deel van de redactie van de Beijumkrant opstappen, dan ga ik er van uit dat de schuld daarvan bij het bestuur moet worden neergelegd en niet bij de redactie.

Samenvattend mijnheer de voorzitter, ben ik van mening dat alles overziende:
I. het bestuur van de BOB inzake het geschil met de redactie juist en adequaat heeft gehandeld en

II. dat om problemen in de toekomst te voorkomen:

1. er een redactiestatuut moet komen dat ruimhartig wordt gedragen door zowel het bestuur als de beoogde redactie
2. er een onafhankelijke eindredacteur moet komen en
3. dat dit nieuwe redactiestatuut tijdens de volgende Algemene vergadering ter goedkeuring aan de leden moet worden voorgelegd.

Groningen, 23 maart 2010 – J. Atema" Einde citaat.

G.Wanders zei

Puur over het artikel van Fehrmann:
Hij is er zelf niet geweest.
Ik wel.
Als een volleerd journalist citeert hij vervolgens uit betrouwbare bronnen. Die bronnen hoeft hij als journalist niet te noemen.Die bronnen hoeven zich dus nu ook niet te verantwoorden noch zichzelf hier bekend te maken.
Fehrmann heeft zich in zijn "verslag" volledig vergaloppeerd. Ook de intro bij Machteld Veenker vind ik niet eerlijk,het doet haar tekort.
Nu de vegadering:
Zo is het niet gegaan, er zaten mondige mensen die bepaald niet bang zijn voor Klein. Er was een gedegen voorzitter, daar viel niets op aan te merken.
Klein overheerst iets maar de voorzitter hield dat in de hand.Verder ligt het aan de leden wat er uiteindelijk beslist wordt.Er was zelfs iemand die over één euro kasverschil zijn mening mocht zeggen.Helemaal niet bang.
De secretaris John Veldman moet je in Beijum koesteren als een gouden ei.Dat meen ik oprecht.
Die mij opvallen in hun goede wil op dit blog over de problemen, zijn Fritsma en Alie, nu komt daar Machteld bij. Die schelden nooit. Nu Fehrmann nog.
Voor Karin: weet je hoeveel werk en inzet het is voor vrijwilligers om een krant te maken die eens per maand uitkomt? Vers nieuws is dan onmogelijk.Zeg dan niet "dat krantje" Je doet de mensen daarmee tekort,mensen dus. Ik ben geweest,heb mijn mening gevormd en ga nu Beijum weer verlaten.Kort gewoond. Het komt wel goed want er wonen hier veel en heel veel aardige mensen.Dat heb ik ook ondervonden. nb. Die commentaar heeft, ik heb heel veel bestuurservaring opgedaan in mijn leven. Ik kan een vergadering beoordelen.(open deur)
Gienus Wanders.

Karin.P. zei

Het krantje ja dat is het tegenwoordig het is lang niet meer wat het is geweest !!!
De kinderpagina vol met leuke inzendingen en tips foetsie !!!
Meer dan 10 opgestapte (lees leven zuur gemaakte) vrijwilligers, hoe zou dat toch komen ???
Sorry als je zoveel bestuurservaring hebt dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen, zelfs een leek ziet dat het niet klopt en wat dit is niet de 1e keer.

Respect heb ik voor de vrijwillgers die meehielpen toen het krantje nog een krant was.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Het BOB-bestuur besloot op maandag 15 februari 2010 om Anna Riemersma uit het bestuur te zetten. Nota bene buiten haar aanwezigheid om. Dit was een bewuste keuze. Een bestuursbesluit over een medebestuurslid, waarbij zij/hij niet aanwezig mag zijn, is van rechtswege nietig van aard. Dat weten ze kenbaar bij de BOB niet. Zie in dezen art. 11 lid 6 van de BOB-statuten: "Elk bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem" (tijdens de bestuursvergaderingen).
Anna R. kreeg op dinsdag 16 februari 2010 de inmiddels beruchte "Anna-brief". Ze moest reageren vóór uiterlijk vrijdag 19 februari 2010, 16:00 uur.
Deze harde ultimatumbrief (lees vooral de hovaardige toonzetting) was de grote reden waarom op vrijdagochtend 19 februari jl. zes redactieleden het besluit namen om uit de Beijumkrantredactie te stappen. Deze botte BOB-brief is geschreven door John Veldman. Deze brief was niet gevoegd bij de openbare stukken voor de gehouden jaarvergadering van de BOB. Waarvan akte!
Ik citeer de verstuurde e-mail in twee delen. Op verzoek.

Deel 1.

"Dag Anna,

Wij ontvingen van jou ter informatie en als bijdrage in de meningsvorming het verslag van de redactievergadering van 25 januari 2010. We zijn geschokt door de passage onder de eerste mededeling van dat verslag. In een stuk of twaalf regels wordt daarin een bijzonder slechte en negatieve karikatuur gemaakt van opvattingen van het bestuur en handelingen van bestuursleden, waarna vervolgens tot het schrijven van een “brandbrief” wordt besloten.

Praktisch op elke bestuursvergadering staat de Beijumkrant op de agenda, van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt. Jij stelt mede onze bestuursverslagen vast. In onze reactie op de brandbrief van de redactie gaven wij al aan dat in die brandbrief een volstrekt onjuist beeld wordt geschetst van de gang van zaken en stand van zaken met betrekking tot een eventuele uitbreiding van de krant en een eventueel redactiestatuut. Wij begrijpen nu hoe bij de redactie dat foutieve beeld heeft kunnen ontstaan, evenals trouwens van jouw verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen redactie en bestuur.

Juni 2009 gaf jij aan de combinatie van je redactiewerk en het secretariaat en mogelijk zelfs het bestuurslidmaatschap jou teveel werd. Jammer genoeg slaagden we er toen niet in daar op dat moment een oplossing voor te vinden. Intussen kreeg jij het feitelijk nog drukker door je Stadspartijactiviteiten.

Wij hebben moeten constateren dat zich sindsdien steeds vaker botsingen voor hebben gedaan in het bestuur die niet alleen maar wel voor een groot deel te maken hadden met jouw functioneren. Taken ging je steeds slechter uitvoering (bv. verslaggeving, archivering, afhandeling post), zaken zoals de mogelijke uitbreiding van de krant werden ondanks de duidelijke bestuursafspraken door jou tot onnodige conflicten opgeblazen, nog steeds trek je de discussie en meningsvorming over een eventueel redactiestatuut volstrekt onnodig in de conflictsfeer wat betreft gang van zaken en zonder dat goed overleg tussen bestuur en redactie heeft plaatsgevonden.

We moeten constateren dat het je steeds minder is gelukt je bestuurslidmaatschap verantwoord in te vullen; we moeten ook constateren dat je loyaliteit steeds meer bij de redactie is komen te liggen en steeds minder bij je bestuurslidmaatschap, met wat ons betreft als absoluut dieptepunt de persoonlijke aanvallen vanuit redactiegeledingen op en intriges rond bestuursleden en het bestuur als geheel die jij helaas mee voedt en steunt.

Tot onze spijt kunnen we dat niet langer accepteren. We zijn het vertrouwen in jou als medebestuurslid kwijt. We gaan er vanuit dat mede door je steeds verder toenemende werkdruk de spanning rond je verschillende functies op is gaan lopen, maar wij kunnen zo niet verder met je bestuurslidmaatschap.

We verzoeken je daarom dringend om afstand te doen van je bestuurslidmaatschap." (onderstreepte zin van JV, KBH)

Kees Huizenga zei

Deel 2 van de "Anna-brief"

"We willen bovendien een aantal afspraken met je maken over je functioneren als (eind)redactielid van de Beijumkrant mocht jij je daarvoor willen blijven inzetten:
- we willen zeker weten dat jij je in wilt zetten voor een zorgvuldige en zakelijke voortzetting en afronding van de discussies over eventuele uitbreiding van de krant en een eventueel Beijumkrantstatuut;
- we willen zeker weten dat ook jij je daarbij in wilt zetten voor normalisering van de samenwerking tussen bestuur en redactie;
- we willen dat het redactievooroverleg opnieuw wordt ingesteld waarin vanuit het bestuur John en Wim en vanuit de redactie Hans en/of jij participeren. John en Wim zijn het beste op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond allerlei zaken en kunnen dus vanuit het bestuur het beste input leveren in het vooroverleg. We vinden bovendien dat de hele gang van zaken gedurende de afgelopen periode het weren van elkaars vertegenwoordigers absoluut niet rechtvaardigt. John en Wim zijn zondermeer van plan zich optimaal in te zetten voor een goede samenwerking. Voor ons is dat de enige manier om lopende de uitkomst van de statuutdiscussie op verantwoorde wijze als redactie en bestuur samen vorm te blijven geven aan de krant. Wij vinden het prima om voor dat vooroverleg zo nodig tijdelijk een voorzitter van buiten aan te trekken, bv. iemand van Stiel.

We willen graag uiterlijk vrijdag 19 februari om 16.00 uur een antwoord van jou persoonlijk op bovenstaande punten. Dan gaat het om:
• je antwoord op ons verzoek om het bestuurslidmaatschap op te geven
• je antwoord of je (eind)redactielid wilt blijven
• je antwoord of jij je kunt vinden in de door ons voorgestelde afspraken om tot normalisatie van betrekkingen te komen en tot zakelijke discussies over geschilpunten en hoe jij dat denkt vorm te geven.

We willen graag vervolgens op zo kort mogelijke termijn een gezamenlijk overleg tussen bestuur en redactie om te komen tot een betere samenwerking.
Dat overleg dient wat ons betreft uiterlijk maandag 1 maart gehouden te worden zodat wij ons als bestuur (indien nodig) nog tot de ledenvergadering van 23 maart kunnen wenden over een en ander. Dit overleg kan door Mylène of ook iemand van buiten worden voorgezeten.

Voor nader overleg kun jij je desgewenst wenden tot Mylène.
En wat ons betreft handelen we een en ander samen met jou naar buiten toe discreet af, naar de overige redactieleden, de ledenvergadering enz. We hebben er geen behoefte aan jou tegen wie dan ook in diskrediet te brengen.

16 februari 2010,

Prem Anroedh
Rita Arkema
Mylène Gerritsen
Wim Klein
Rein v.d. Velde
John Veldman
Tiemen Wagenaar"

Einde citaat van de "Anna-brief".

Wie kleinse wind zaait, zal grootse veldstorm oogsten!!!

Het BOB-bestuur wilde zgn. "afspraken" maken met Anna Riemersma. U ziet dat dit in de barre praktijk bikkelharde eisen waren van een dictatoriaal genootschap...

Unknown zei

Een kleine toelichting. Ik heb het bestuur vooraf bericht dat ik het er niet mee eens ben hoe ze Anna behandelen. Dat als ze beslissen haar af te schieten, waar bovenstaande brief op neerkomt, ik ook opstap. Heel duidelijk heb ik gemeld dat we de 19e februari vergaderen en dat ze direct daarna antwoord krijgen van ons op de brief die ze gestuurd hebben als antwoord op onze brandbrief. Door een paar dagen te wachten met deze Annabrief was de relatie met de redactie niet totaal verstoord. We hadden immers alleen verzocht om iemand anders dan Wim Klein met ons te laten communiceren omdat, na 7 maanden nadat wij hem gewaarschuwd hadden, voor ons duidelijk was dat we niet konden samenwerken. Ik kan dan ook niets anders concluderen dan dat het bestuur een bewuste ramkoers heeft genomen om van de redactie af te komen en zelf met familieleden de krant over te nemen.

Nog een detail is dat ik Ruud van Erp de vrijdag voor de vergadering van de Annabrief op de hoogte heb gebracht van de ramkoers waar de BOB mee bezig was. Hij zou direct contact opnemen met Leo van Gent die we reeds een maand eerder dit probleem uitvoerig hebben uitgelegd. Ruud nam de zaak serieus en zou me zo spoedig mogelijk terugbellen. Nu denk ik ook dat de gemeente met deze zaak in de maag zit. Het valt ook niet mee om een oudgediend collega aan te pakken. Ik hoop toch dat er meer dan een opgeheven foeivingertje komt. Teleurstellend is wel dat ik nu meer dan een maand later nog steeds dat telefoontje van Ruud niet gekregen heb.

Ik vraag me ook stevig of af de gemeente de BOB eigenlijk wel moet steunen. Op dit moment gedogen ze het afbranden van vrijwilligers. Ik hoop dat ze er wat aan doen maar vrees het ergste. Het ledental zal rond 1% van Beijum zijn waarbij de bezetting niet bepaald een weerspiegeling van de wijkbevolking is. Misschien is dit wel een goede stelling voor Beijumnieuws: "Moet de gemeente de BOB wel ondersteunen". Er zullen veel voors en tegens zijn, ik ben benieuwd!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei

Wat ik erg aan bovenstaande vind is duidelijk dat mensen met een andere mening niet welkom zijn, i.p.v. overleggen hierover, een brief... Als je zo'n klein bestuur bent met zo weinig leden uit de wijk, dan kun je toch niet zo handelen. I.p.v. Anna deze brief te sturen, had dit op de vergadering aan de orde moeten komen en de leden moeten beslissen. Die hebben haar ook aangesteld.

Hans mijn mening is dat de gemeente de BOB deels mag financieren maar niet als wijkvertegenwoordiging, wel voor de schoonmaak e.d. projectmatig.
De Beijumkrant voor en door bewoners moet maar zelfstandig gefinancieerd worden, met een eigen redactie, waarom moet dat onder een BOB.
Ik ben voor een multi-wijkpanel, als je in een multi wijk woont.
Een grote wijk moet een grote bewonersvereniging, waarin alle heerden en vele culturen vertegenwoordigt zijn.
Een BOB moet bindend en vertrouwd zijn en bekend.

Kees Huizenga zei

1. Ik merk op dat in de beruchte "Anna-brief" wordt geschreven over "een eventueel Beijumkrantstatuut".

2. Wim Klein is altijd tegen een redactiestatuut geweest. Omdat regelgeving zijn (al)macht beperkt. Zijn (gespreks)notities over dit onderwerp zijn middelen om zo'n gewenst redactiestatuut steeds uit te stellen. Ik zal later citeren uit zijn persoonlijke "Gespreksnotitie", tweede versie, d.d. 18 januari 2010 over een "Beijumkrantstatuut".

3. Wim Klein was de onderhandelaar met de Bibliotheek Beijum voor één ingekochte advertentiepagina. Nu is er nog een halve pagina (zie pagina 12 van de Beijumkrant van februari 2010). Richting Menno Fritsma van de OB Beijum heeft Wim Klein zijn excuses aangeboden over de manier hij met de (Centrale) Openbare Bibliotheek heeft onderhandeld. Wim Klein deed dit zonder overleg met de redactie van de Beijumkrant.

4. Idem dito met Pand49. Zie pagina 15 van de Beijumkrant van februari 2010. Met veel te grote foto's als storende bladvulling.

Menno Fritsma zei

Kees Huizenga heeft het in de vorige reactie over de bibliotheek.

De feiten: er is, al lang geleden, een keer een overleg geweest tussen Wim Klein, ondergetekende als locatiebeheerder van de bibliotheek, mijn leidingevende en hoofd PR van de bibliotheek. Het gesprek ging over een eventuele hele bibliotheekpagina in de Beijumkrant. Door Wim werd gezegd dat die pagina er kan komen, mits er een uitbreiding van de Beijumkrant komt met 8 pagina's. Later bleek dat die uitbreiding voorlopig nog op teveel praktische bezwaren stuitten. Toen is afgesproken dat
de bibliotheek een halve pagina zou krijgen in de huidige omvang van de krant totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo is gebeurd.
Goede en effectieve gesprekken met een voor ons bevredigend resultaat.
Excuses aan de bibliotheek??? Ik weet van niets en dat was ook helemaal niet nodig.
Maar het is wel tekenend voor de sfeer van berichtgeving door Johan Fehrmann en Kees en andere reageerders. Ik ben het in deze reactiekolom helemaal eens met 'Anoniem 22.58' en Gienus Wanders. Die in daaropvolgende reacties een heleboel bagger over zich heen krijgen.

Over de Algemene Ledenvergadering:
in veel reacties lees en hoor ik dat ik in de vergadering 'als een schooljongen in de hoek ben gezet' door Wim Klein en dat ik onbehoorlijk door hem zou zijn bejegend en dat ik gekleineerd zou zijn.
Dat is bepaald niet mijn beleving (zie ook de reactie van 'Anoniem 22.58').
Het ging er wel even pittig aan toe, maar daar hou ik wel van. Het bestuur van de BOB zegde toe in principe mee te willen werken aan een gesprek tussen de belangrijkste hoofdrolspelers in het conflict, onder voorzitterschap van een neutrale en deskundige voorzitter. Bingo! Dat was precies wat ik wilde bereiken. Direkt na de vergadering heb ik nog een goed vervolggesprek gehad met Wim Klein.
De gesprekken zijn nu in voorbereiding door mensen met een constructieve, oplossingsgerichte houding.
Ik heb in de vergadering de BOB, naast mijn kritische noten, gecomplimenteerd met hun goede werk en alertheid met betrekking tot de tram (mooi werk John!), de golfbaan en allerlei andere zaken.

Nu zal ik wel weer als een lakei van de BOB worden neergezet, maar daar heb ik geen boodschap aan. Er zijn natuurlijk dingen mis, maar daar kun je aan werken (en niet alleen maar over zeuren en schelden).
En als er geen oplossing komt? Nou, dan is dat niet anders. Punt uit.
Kees Huizenga heeft al 4 kantjes klaarliggen met 'integrale' verslaggeving van de vergadering. De vergadering begon om 20.00 uur en Kees kwam om 20.50 uur binnenwandelen. Vindt hij alleen de redactie/bestuurscrisis interessant? Het lijkt wel of hij zich daarmee in de afgelopen dagen full-time heeft beziggehouden. Maar niet even op tijd komen op een belangrijke vergadering? Het enige dat hij gezegd heeft tijdens de vergadering is het noemen van een euro optelverschil in de financiële stukken. Maar daarna wel teleurgesteld zijn over wat er allemaal ongezegd is gebleven. Je had zelf het woord kunnen nemen Kees!

Met opbouwende groet,
Menno Fritsma

Jan zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Unknown zei

Hallo Menno,

Ondertussen had ik wel verwacht dat het kwartje bij jou zou vallen. Ik heb jou toen gesproken en direct gereageerd op jouw toestand met de krant maar je hield zelf vol dat je echt beloofd was door WK dat de volgende krant de beloofde 8 pagina's uit zouden komen.Je stelt me wel teleur want want als je nu verteld dat de uitbreiding van de krant stuitte op een "mits" geeft al aan dat WK jou niet ingelicht had over de "mits".

Je schrijft, "Nu zal ik wel weer als een lakei van de BOB worden neergezet" en dat is niet ten onrechte. Met opmerkingen als: (mooi werk John!) en (Kees Huizenga heeft al...). Je geeft duidelijk jouw richting aan.

Net als de diensdoende ambtenaren breng jij jouw functie in je betoog ter sprake. Je steunt zelfs de woorden van "Annoniem 22;58".Steun jij dan; "Wat betreft ‘zelfonderzoek’ en ‘zelfreflectie’: een voorstel tot een open gesprek met alle betrokken partijen wil de BOB wél aan meewerken"? Nogmaals, noem mij een reactie sinds 2008 dat kritisch is over de BOB in de Beijumkrant. Leg me dan "zelfreflectie"nog eens uit. Ik heb zeer duidelijk gemaakt in de reacties hiervoor dat ze geen enkel belang in een open gesprek hadden. nog sterker dat ze het tegengestelde beoogden!

Natuurlijk is John Veldman jouw collega in het NLA-overleg. Ik snap dat jij ook niet een collega wil veroordelen. Je hebt me nooit leren kennen als een flapuit of anderzijds kritisch persoon. Toch ben ik zeer duidelijk over deze zaak. Las je me niet snapt bel me dan even 050-8503346, Hans Koopman (weet je nog wel). Blijft wel dat ik er niets van snap dat het kwartje bij jou nog niet gevallen is.

Kees Huizenga zei

Geachte Menno,

1. Nu breekt mijn klomp! Je krabbelt enorm terug. Dat vind ik zeer triest en lokaal gigabizar. Ik sprak op donderdagavond met jou in jouw werkruimte in de Familiebibliotheek Beijum. We zaten bij jouw bureau. Ik gaf jou wat stukken over de BOB, waaronder de "Anna-brief" van 16 februari 2010. Je kreeg tevens de “Gespreksnotitie” van Wim Klein over het "Beijumkrantstatuut" d.d. 18 januari 2010. We hebben gisteren vanaf 11:35 uur tot 12:50 met elkaar getelefoneerd. Ik belde jou op in jouw woning. Het was een zeer opbouwend gesprek. Gistermiddag zei je tegen mij dat je niet te spreken was over de genoemde "Anna-brief" van het BOB-bestuur. Tijdens het laatste deel van ons gesprek.
Je zei d.d. donderdag 25 maart jl. op openhartige wijze tegen mij dat Wim Klein aan jou zijn welgemeende excuses had aangeboden inzake zijn bejegening van de OB Beijum en jouw hoofd PR, die ik ken van de OB Lewenborg aan Midscheeps. Ja zelfs tot jouw vrouwelijke chef had WK zich gewend! Over de vermeende/beoogde “hele pagina”. Nogmaals: zonder overleg met de redactie. Zonder mandaat. Het is vooralsnog gebleven bij die "halve pagina". Wim speelde blufpoker. Hij verkocht knollen in plaats van citroenen.
Dat jij je nu opeens verwijdert van jouw excuses, geeft aan dat er een behoorlijk verkokerde sfeer in Beijum heerst. Kijk eens welke semi-publieke instanties adverteren in de Beijumkrant! Het is rondpompen van overheidsgeld en maatschappelijk kapitaal van de huurders van woningbouwcorporaties (de NLA-gelden voor Beijum, inclusief de NLA-Beijum-subsidie voor Pand49). Jij zit in dit NLA-wijkteam Beijum; samen met twee bestuursleden van de BOB. De Wegwijsbus van Tiemen Wagenaar wordt gefinancierd door het NLA-Beijum. Ik zwijg verder over de vele wijkgroeperingen, waarin NLA-Beijum-wijkteamlid Theo Smit zit.

2. Maandagavond jl. had ik met Jochem Atema afgesproken dat ik later op de avond zou komen. Ik was eerst niet van plan om te verschijnen. Jochem riep me evenwel op om wel te verschijnen, gegeven zijn geplande toespraak met verwijzing naar "De Waarheid" van de voormalige CPN en zijn pikant citaat van Oscar Wilde.

3. Mijn verslag (voor o.m. de dienst OCSW) beperkt zich inderdaad tot vier pagina's over de tweede Beijumkrantcrisis. Hoewel ik me ook met de BOB-financiën heb bemoeid. De penningmeester van de BOB, de heer Rein van de Velde, was mij na de AV dankbaar voor mijn financiële inbreng (ook op Beijumnieuws, wat betreft de BOB-balans per 31 december 2009). De kascommissie zweeg over het onjuiste positief saldo over het jaar 2009. De kascommissie kwam tot mijn verbazing het laatst aan het woord, hetgeen in de verenigingspraktijk zeer ongebruikelijk is. Ja zelfs fout en zeer ongewenst! Een schriftelijk (!) verslag van de kascommissie werd niet “uitgedeeld”, hoewel dit op pagina 2 van de BOB-stukken voor de jaarvergadering was beloofd. Kijk maar! Kortom: de Wet van Murphy is bij de BOB actueel. “Alles wat fout kan gaan, gaat fout!” Niemand merkte op waarom Anna Riemersma niet betrokken was geweest bij de goedkeuring van het ontwerp-jaarverslag 2009 door het bestuur, gegeven art. 15 lid 2 van de BOB-statuten. Ik had besloten te dimmen. Met gegronde redenen.

4. Ter info: Rein van de Velde bekende inderdaad "Louis" op Beijumnieuws te zijn. Hij zal niet meer als "Louis" optreden.

Kees.K zei

Heb uw naaste lief staat in het ot. Fraai. Maar het zou volgens het nt moeten zijn: heb uw naaste lief als uzelf.

Gelukkig dat ik daar zoveel voorbeelden van aantref in deze discussie. Het komt wel goed dus, vergeving ligt op de loer, ook in Beijum.

Mijn voorstel is de sprekers en tegensprekers in een de kooi naast de sporthal samen te brengen met een grote strandbal en een wedstrijd te laten spelen waarvan de reglementen ter plekke worden uitgedeeld. Dat is wellicht een leuke activiteit voor plein Oost.

John Veldman zei

Zomaar even wat feiten over berichten van de afgelopen week.

Voor met name Kees Huizenga, maar het lijkt me ook niet onbelangrijk voor anderen die denken dat alles wat Kees schrijft maar gewoon waar is omdat hij met wetsartikelen en statuten strooit. Of zijn ‘betrouwbare bronnen’ aanhaalt en iets poneert met ‘een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’. Kees doet ook gewoon maar wat. Hij schiet - ook nog eens uit de heup - met hagel; het meeste gaat mijlenver naast maar soms raakt hij wat. En dat is dan ook nog per ongeluk.

1.Wellicht ongebruikelijk, maar statutair niet onjuist is de wijze van verslaggeving door de kascontrolecommissie inzake de ledenvergadering. Ik heb al eerder gewezen op het feit dat dit verslag niet 2 weken van te voren beschikbaar moet zijn, zoals beweerd. Ook staat nergens dat dit schriftelijk moet, ook niet in artikel 15 lid 3. Bovendien heeft niet het bestuur, maar de commissie zelf voor de eigen rapportagevorm gekozen. Overigens ontving ik na afloop van de woordvoerder van de commissie een schriftelijk verslagje, de weergave van het mondelinge relaas.
2.Ik krijg regelmatig teveel eer. De brieven van het bestuur aan de redactie en Anna persoonlijk, zijn niet door mij, maar door het hele bestuur geschreven en ondertekend. Ook is de tekst in een bestuursvergadering door alle aanwezigen vastgesteld. Wel heb ik – in mijn functie als secretaris – een en ander verstuurd, maar dat lijkt me nu juist helemaal volgens de regels.
3.Begin 2009 besloten redactie én bestuur tot onderzoek naar een mogelijke uitbreiding van de Beijumkrant. Door redactie én bestuur zijn voorwaarden gesteld aan die mogelijke uitbreiding. Druktechnisch gezien kan uitbreiding met 4 pagina’s alleen in zwartwit. Omdat de hele Beijumkrant ‘full color’ is, kan uitbreiding in kleur – waar de voorkeur naar uitgaat - pas vanaf 8 pagina’s. Redactie én bestuur hebben Wim verzocht dit onderzoek te verrichten.
4.Een deel van de uitbreiding zou maandelijks verzorgd kunnen worden door verschillende wijkorganisaties. Met verschillende van hen zijn daartoe gesprekken gevoerd. Op het moment van gesprekken met onder andere de bibliotheek was Wim overigens nog steeds gewoon lid van de redactie.
5.Alleen de bibliotheek was in staat om – zónder extra inzet van de bestaande redactie – kopij te leveren. In maart 2009 is een eerste hele pagina verschenen, vanaf april 2009 is dat maandelijks een halve pagina. Ik geef toe, de bijdrage van de bibliotheek ziet er uit als een advertentie; het wordt ook opgemaakt en aangeleverd door dezelfde persoon die ook de échte advertenties voor de bibliotheek verzorgd. Maar, het is géén advertentie en er wordt dus ook helemaal niet voor betaald. Dat laatste geldt trouwens ook voor de (bijna) pagina die Pand 49 vanaf het afgelopen februarinummer aanlevert; ook daar wordt niet voor betaald.
6.Opeens deugt van alles wat al langer het geval is, niet meer. De site van de Beijumkrant deugt opeens niet maar wij hebben daar echt part nog deel aan. Wel hebben we inmiddels stappen gezet om juist aan die bezwaren tegemoet te komen. Ook zijn er opeens “veel te grote foto’s als storende bladvulling”. Gek genoeg heeft de krant in de afgelopen paar jaar een traditie in fotografie opgebouwd en is dat ook vooral gebeurd door initiatief van een aantal mensen dat nu gestopt is.

Blijkbaar komen feiten, die gewoon bij ons of bij anderen te verifiëren zijn, niet altijd van pas. Moet de waarheid verdraaid worden. Omdat het beter uitkomt? Omdat het mensen die zwartgemaakt moeten worden nog een beetje meer in een kwaad daglicht stelt? Omdat er dan zo lekker op de persoon gespeeld kan worden? Is dat de norm van discussiëren? En moet dat iets over mij zeggen? En mijn medebestuursleden?

Menno Fritsma zei

Beste vrienden,

Ik kom net van de A-kerk. Daar was het jaarlijkse Whisky-Festival. Ik heb een zeer gezellige avond gehad met een paar vrienden en heb een paar zeeeeeeer bijzondere whisky's geproefd. Tjonge jonge, wat was dat allemaal lekker.
Hans: er was inderdaad door Wim toegezegd dat de 8 extra pagina's er zouden komen en dat de bibliotheek een hele pagina kon krijgen. Wim heeft later toegegeven dat hij voorbarig was geweest, misschien heeft hij daar ook wel zijn excuses voor aangeboden (dat weet ik niet meer en is ook niet van belang). Er is in ieder geval sprake van een voortschrijdend inzicht waar wij mee konden leven.
En Hans: ik vind dat ik met jou (en met Philippine en Anna en alle andere redactieleden) een uitstekende relatie heb gehad die ik koester en graag voort had willen zetten. Ik vind de gang van zaken van de afgelopen tijd buitengewoon spijtig en dat heb ik in de ledenvergadering ook uitdrukkelijk gezegd. Maar ik vind ook dat iedereen constructief bezig blijft als men lid blijft van de BOB en naar de ledenvergadering blijft komen. Aan de andere kant begrijp ik heel goed de frustraties over waar jullie telkens maar weer tegenaan zijn gelopen.
Daarom noemde ik dat er dingen mis zijn en ik vind dat in de oplossingsgerichte gesprekken dat ook allemaal aan de orde moet komen.
Net zoals de Anna-brief, de naar mijn beleving onjuiste voorstelling van zaken over de redactieproblemen in de net uitgekomen Beijumkrant (het verslag van de ledenvergadering), enz.
Ik hoop dat in die gesprekken iedereen nader tot elkaar komt.
En als dat niet gebeurt, dan is dat jammer, maar dan is het in ieder geval geprobeerd. En dan zal iedereen, die met de BOB en de Beijumkrant te maken heeft gehad, eventueel andere invullingen moeten zoeken. En dat kan misschien via Beijumnieuws van Johan, een prachtig medium met elke dag mooie actuele artikelen.
Ik ben blij met de leuke aandacht,
die Johan met grote regelmaat besteedt aan de bibliotheek en geniet meestal van de overige mooie artikelen. Het wordt wat minder als ik die overdaad aan kruistochten tegen de BOB tegenkom.
Kees: ik reageerde op jouw reactie, omdat ik niet begreep waarom de bibliotheek van belang is in deze discussie. Waarom moet je alles waarover wij in informele sfeer praten gelijk via deze site aan de grote klok hangen en presenteren als een groot probleem?
Ik vind dat jij in ons telefoongesprek van vrijdag een goede analyse gaf van wat er aan de hand is, maar begrijp toch nog steeds niet waarom jij niet de hele ledenvergadering hebt bijgewoond en ter plekke niet mondiger bent geweest.
Maar aan iedere lezer: als je het ook niet meer weet, dan is het Whisky festival een grote aanrader. Tjonge, jonge, wat was dat leuk vanavond. Ik ben een beetje in de olie. Ik pak nog even een lekker crackertje met kaas en schuif daarna heerlijk tussen de dekens. Lepeltje lepeltje.

Een ietwat aangeschoten groet van Menno.

Unknown zei

Hé Menno,

Leuk dat je je zo kan ontspannen Menno. De sfeer bij de krant was zeer goed zolang WK of JV maar niet in de buurt waren. Eén keer heb je meegemaakt dat de sfeer zeer slecht was, namelijk bij dat punt van de bieb en de acht pagina's. Het was trouwens geen gezamenlijk project van Bestuur en Redactie. Het was een soloactie van WK en toen we er echt iets tegen wilden doen was het plotseling een heilig bestuursbesluit.

Bij Beijumnieuws ben ik ook nu pas gaan reageren bij de reacties, ik moest even een paar dingen loslaten. Van Johan begreep ik dat John hem een paar keer berispt heeft omdat Johan, ondanks toezeggingen, toch op BOBgate terug kwam. Het is nu John zelf die het even aanwakkert op zijn gebruikelijke manier, die erg veel lijkt op de van "Anoniem 22:58". Ik schreef: "Uit de tekst kan je al halen dat alles weer verkeerd begrepen is en het is even net niet zo verteld door het bestuur. Als redactie hebben wij dat meegemaakt maar de lijn was duidelijk. Flink draaien en terugtrappen op een erg laag niveau." En dan eindigen in de slachtofferrol. De waarheid wordt verdraaid en de arme beestuursleden worden op de persoon afgerekend.

Gelukkig heb ik me bij toelichtingen gehouden waar helaas JV en WK niet uit weg te denken zijn. De Annabrief is daar een voorbeeld van. De redactie wilde niet meer aan tafel met met die lui en schreef de brandbrief. In de Annabrief eisen ze van Anna middels een ultimatum precies wat de redactie in de brandbrief over geklaagd had. Dit noem je een complete redactie afzeiken. Je hebt wel gelijk dat je constructief moet zijn en de ontstane problemen moet oplossen via de ALV. Toen ik echter de stukken bekeek van de ALV vond ik de uitleg van de BOB: "Perikelen rond de Beijumkrant". Net als in het artikel over de ALV in Beijumkrant waren de belangrijkste problemen van de redactie weggelaten. De 15 mensen waarvan er 6 opstapten en er drie terugkwamen was ronduit onwaar. Propaganda in de jaarstukken en de krant "De Waarheid". Als de BOB bewust leden misleid dan wens ik daar geen deel van uitmaken.

Kees Huizenga zei

@ Menno: het gaat toch mede over die teruggetrokken advertentie van de OB Beijum? Daar, m.b.t. één beoogde advertentiepagina, heeft een opmaakfunctionaris van de Centrale Openbare Bibliotheek tijd en energie aan besteed. Dat kost geld, nietwaar? Zonder dat ik er om vroeg, zei je donderdagavond jl. op spontane wijze dat Wim zijn excuses had aangeboden. Dat lijkt me zeer belangrijk toe. Het heeft te maken met correcte bestuurlijke omgangsvormen. Wim K. is tevens een opvallende en bekende RO/EZ-ambtenaar!

Voor de subsidiefunctionaris van de dienst OCSW lijkt het mij zeer belangrijk toe dat de OB Beijum gratis mag adverteren in de Beijumkrant (gegeven de exploitatietekorten van de wijkkrant over 2008 en 2009). Dat geldt niet voor de advertenties van Nijestee, De Huismeesters, Patrimonium en Lefier. Er wordt kenbaar met verschillende maten gemeten!

@ John Veldman

1. Ik heb penningmeester Rein van de Velde afgelopen dinsdagavond 23 maart mijn "Almanak voor de Stichting en de Vereniging 97/98" laten zien. Hij was onder de indruk van dit juridisch handboek voor de verenigingspraktijk. Op Beijumnieuws heb ik mijn verenigingsrechtelijke zienswijze meerdere keren uiteengezet. Jaarstukken zonder schriftelijke accountantsverklaring of schriftelijke verklaring van de kascommissie (met handtekeningen van haar leden) zijn niet rechtsgeldig. Vorig jaar april ging het, wat dit betreft, goed.

2. Als ik verwijs naar de BOB-statuten, geef ik aan dat de BOB zich hieraan dient te houden. De statuten zijn de “grondwet” van de vereniging. Besluitvorming in strijd met deze statuten heeft als gevolg: nietige besluitvorming. Deze besluiten hebben geen rechtskracht.
Het bestuur van de BOB heeft de laatste maanden de rechten van oud-bestuurslid Anna Riemersma geschonden. Het is goed dat de wethouder van Welzijn, de raadsleden en de dienst OCSW dit weten. Op 7 december 2009, buiten de aanwezigheid van Anna Riemersma om, besloot het BOB-bestuur om Anna R. niet meer secretaris van het bestuur te doen zijn, mede gegeven een “Verklaring inzake belangenverstrengeling” van jou van 5 december 2009. Dit besluit is nietig van aard. De Beijumkrant heeft deze functiewisseling overigens nimmer openbaar gemaakt. In deze “Verklaring” (10 pagina’s, inclusief bijlagen) solliciteerde jij op pagina 1 naar de functie van secretaris van het BOB-bestuur.

3. De BOB houdt zich niet alleen niet aan haar statuten. Ook aan een eenvoudige schriftelijke belofte. Op de agenda voor de jaarvergadering van 23 maart 2010 staat op pagina 2:
“De verklaring van de kascontrolecommissie (bij agendapunt 5) zal ter vergadering worden uitgedeeld.” Excuses worden niet aangeboden.
Zie: http://www.beijum.org/images/stories/pdf/ALV%20stukken%2023%20maart%202010.pdf

Geen uitdeling hiervan op 23 maart jl.! Ik was er zelf getuige van. Wederom geen excuses! De woordvoerder van de kascommissie kwam met een korte opgelezen verklaring (slecht hoorbaar). Nota bene, NADAT de leden aan het woord waren geweest. Nogmaals: de omgekeerde volgorde.

4. Wanneer kunnen wijkbewoners interactief communiceren op de website van de BOB: http://www.beijum.org ? Hiervoor krijgt de BOB toch een forse OCSW-subsidie? Waarom gebruikt de BOB Beijumnieuws als azijnzuur reactieplatform? Ook op anonieme wijze! Ik vind dit nogal bizar en zeer opmerkelijk...

John Veldman zei

@ Kees,

als ik je goed begrijp dan vind je het niet goed dat bijvoorbeeld de bibliotheek betaald voor een advertentie omdat dit het rondpompen van subsidiegeld is. Maar niet betalen deugt ook niet, beweer je in je laatste bijdrage. Het is me nu helemaal duidelijk. Dank je voor je toelichting.

Oh ja, uiteraard reageer je niet op zaken die je niet welgevallig zijn. Maar dat is nu eenmaal jouw stijl. Waarvan akte.

NB. Ik heb met zeer veel interesse het wekelijkse artikel van de ombudsman van De Volkskrant in de krant van gisteren gelezen. Wat ingaat op de interactiviteit op internet bij blogs zoals deze. Moet je ook eens lezen.

Jan zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ John Veldman

Ik ging er gisteren logischerwijs vanuit dat de Familiebibliotheek Beijum een normaal advertentietarief betaalt voor een vaste halve advertentiepagina. Geen concurrentievervalsing!

Dat "rondpompen" van subsidiegeld had hierop betrekking. Op betaalde advertenties. Dit is gegeven jouw reactie van heden echter een misverstand.
Ik citeer jouw reactie van afgelopen nacht onder punt 5:
"Ik geef toe, de bijdrage van de bibliotheek ziet er uit als een advertentie; het wordt ook opgemaakt en aangeleverd door dezelfde persoon die ook de echte advertenties voor de bibliotheek verzorgt. Maar, het is géén advertentie en er wordt dus ook helemaal niet voor betaald."

Ik vraag me nu wel af hoe die dikke Beijumkrant van 16 + 8 pagina's gefinancierd moet worden.
De OB Beijum betaalt niets. Pand 49 betaalt niets. Welke instanties gaan dan die extra pagina's betalen? De Stichting Buurtcentra in Beijum (BIB) en een extra pagina van het Nieuw Lokaal Akkoord Beijum/Samen Doen?

Wie betaalt die "D'r op oet"-pagina? Zie p. 13 van de Beijumkrant van februari 2010. Dit is een "Activiteitenafstemming Beijum 2010". Wordt deze pagina betaald door STIEL? Of is het aangeleverde kopij?

Ik vind inderdaad dat de OB Beijum voor haar halve pagina betalen moet. Niet: "Ons kent ons!" Het blijft dan wel geld rondpompen. Als betaald feit.

Hoeveel pagina's van die acht extra pagina's krijgt de BOB?

Gerda zei

Deze blog is zo slecht, dan weer goed als iemand dronken is. Waarom maken die mensen dan gebruik van deze site? Of Johan mag eigenlijk alleen maar schrijven wat goed in straatjes valt. Maar wie zijn straatje dan... Kampen voor en tegen. Nee, helder denken lijkt mij beter, en ook naar eigen handelen lezen. Niet willen dat jezelf afgekraakt wordt dan wel iemand anders af gaan kraken. Het is toch kleuterschool werk.
Ik wind het wel een grappige soap, ik heb Johan gevraagd of er een strip bij kon.
Maar het is triest dat het realiteit is.

John Veldman zei

@ Jan,

Of zal ik je maar Jan Anoniem noemen? Want ondanks die voornaam ben je uiteraard net zo anoniem als alle andere anoniemen. Je moet overigens niet in dezelfde valkuil trappen als Kees met je ‘aan zekerheid grenzend bewijs’. Mijn therapieaanbeveling aan Johan was nagenoeg een jaar geleden en niet anoniem. Een andere, wel anonieme die Johan naar de psychiater wilde hebben, is – naar eigen zeggen – wel bij Johan bekend. Ik moet je teleurstellen Jan, dat was ik dus niet. Ook jij geeft me teveel eer.

Als Johan de spelregels uit dat Volkskrantartikel zou toepassen, was iedereen van een hoop gedonder af. Dan kunnen anonieme reacties niet en ook de semi-anonieme zoals die van jou niet. Met registreren en inloggen – zoals bijvoorbeeld ook RTV Noord doet - zal Kees uiteraard wel blijven reageren, maar het is blijkbaar de keus van Johan om dit niet te willen. Zijn beweegredenen om op deze wijze wel de pek-en-veren reacties toe te staan, ken ik niet.

@ Kees,

Één van mijn hoofdproblemen met jou verwoord je in je eerste zin. Je neemt al dan niet ‘logischerwijs’ veel te veel aan. In plaats van het stellen van vragen neem je iets aan en borduurt daar flink op voort, fantaseert er maar op los. Je neemt aan dat het een advertentie is, dat er voor betaald wordt. Je neemt maar aan dat Wim Klein niet met de redactie heeft overlegd terwijl hij gewoon nog redactielid was en het een gezamenlijk besluit van redactie en bestuur was. Leer dat nou eens af, Kees. Als je niet precies weet hoe het zit, vraag er dan gewoon naar. Je zult zien dat je dan ook nog eens gewoon antwoord kan krijgen. Een normaal antwoord op een normale vraag.

Een flink aantal van de vragen die je nu hebt, had je natuurlijk ook gewoon kunnen stellen op de ALV van afgelopen dinsdag. Daar werd het inhoudelijk jaarverslag behandeld waarin de thema’s redactiestatuut en uitbreiding werden besproken.

Over de krant dan toch maar even. We hebben een deal – op 16 november 2006 gesloten door een vorig bestuur - met de drukkerij rond advertenties. Zij doen de acquisitie en lopen daarmee een risico. Van de 16 pagina’s zijn op deze wijze 5 gereserveerd voor advertenties, een maximum wat zelden wordt gehaald waardoor er meer ruimte is voor kopij. In februari hadden we zo 3 pagina’s advertenties, in maart 3 1/8e. Als je even bladert, weet je zo welke het zijn. De Bieb is dus geen advertentie, Pand 49 ook niet en de activiteitenkalender is een product van alle partners in het activiteitenoverleg (en dat zijn er nogal wat).

De discussie met de redactie ging over de signatuur van 4 redactiepagina’s, te weten 1, 2, 5 en 7. Van deze 4 pagina’s vond het bestuur dat ze thema’s moesten behandelen van zaken die de BOB betreffen dan wel raken. Dan hebben we het over zaken als de tram, de brugwachter, de golfbaan, maar ook over de aanpak van de Groene Long, onrust rond het Pedal Parc, de oostelijke ringweg, brieven van lezers en je kunt zelf wel meer thema’s noemen die onder deze noemer vallen. Uiteraard zou het bestuur de inhoud van deze 4 pagina’s niet dicteren, maar in overleg met de redactie bespreken wie wat zou doen/schrijven, en vanuit welke invalshoek. Ook konden derden benaderd en gevraagd worden voor het schrijven. Over de overige 7 pagina’s, en de reservekopij vanwege niet gebruikte advertentieruimte, had de redactie het primaat. Punt. Dat was het voorstel van het bestuur. Het gaat dus helemaal niet over ontevredenheid over de afgelopen tijd, maar over de relatie redactie en bestuur en hoe dit vorm te geven in een statuut. Je zult ongetwijfeld van een vriendelijk persoon één van de vele versies van de conceptstatuten hebben gekregen, maar daar werd iets geheel anders voorgesteld. Kortweg: het bestuur faciliteert de redactie, en alleen de redactie bepaalt de inhoud. Uiteraard konden we daar niet mee instemmen.

Verdere vragen over de uitbreiding en de financiering moet je maar op een volgende ledenvergadering stellen. Daar kan je ook je mening kwijt. Tot dan.

Kees Huizenga zei

Mijn hartelijke dank voor de toonzetting van jouw laatste reactie, John. Zeker het tweede gedeelte over de invulling van de pagina's van de wijkkrant.
Heel jammer dat je zwijgt over de financiering. Dat raakt de kern van de zaak. Toch? Is dat de reden dat er vooralsnog geen Beijumkrant uitkomt met 24 pagina's?

Het is mij bekend dat Wim Klein niet de toestemming van de opgestapte redactie had om solitair en solistisch overleg te plegen met de Openbare Bibliotheek. Het bestuur van de BOB is namelijk niet identiek aan de redactie. De uitgever van het Dagblad van het Noorden is niet gelijk aan de redactie van het DvhN. Het is niet gezond dat de voorzitter van de BOB de redactievergaderingen voorzit (en notuleert). De hoofd- en/of eindredacteur van de Beijumkrant moet m.i. niet in het bestuur van de BOB zitten. Het gaat om "machtenscheiding" op wijkniveau.

In ieder geval komt het komende halfjaar weer "De BOB-Waarheid" uit, met grote dank aan Jochem Atema. Mooier kan ik het niet maken...

Binnenkort verschijnt de persoonlijke "Gespreksnotitie, tweede versie" van Wim Klein over het zgn. "Beijumkrantstatuut" d.d. 18 januari 2010 op Beijumnieuws.
Wim Klein wil "vooralsnog (...) een Verklaring"; van het BOB-bestuur uiteraard. Geen Redactiestatuut als resultaat van goed overleg tussen de (oude) redactie en het bestuur.

Jan zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jan zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jan zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Hierbij de "Gespreksnotitie" van Wim Klein over het Beijumkrantstatuut van 18 januari 2010. In twee delen.

WK verwijst hierbij naar de statuten van de BOB. Hij vergeet te vermelden dat in art. 2 lid 2 sub d staat:
"De vereniging tracht haar doel te bereiken door: d. het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum."
Er staat niet: het verzorgen van publiciteit en informatie over de BOB.
Wim Klein verbindt de doelstelling van de BOB van art. 2 lid 1 - "het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum" - met de beschrijving van de "leefbaarheidsactiepunten van de BOB" in de BOB-krant.
De wijkkrant wordt door Wim Klein gezien als het verlengstuk, de spreekbuis en het contactorgaan van de BOB, waardoor de onafhankelijkheid van onze (!) wijkkrant per definitie geweld wordt aangedaan. Dit raakt de kern en oorzaak van de 1-ste - (okt. 2007) en 2-de Beijumkrantcrisis (feb. 2010).

Ik citeer Wim Klein a.t.p.:

"BOB
Bewonersorganisatie Beijum
Bestuur

Werkoverleg bestuur d.d. 18-01-2010
Beijumkrantstatuut

Gespreksnotitie
2e versie

Wim Klein

Er is voor zover mij bekend nooit een wijkkrantstatuut voor de Beijumkrant of de voorlopers daarvan, geweest ook al is er wel vaker over gepraat. Rond het vertrek van Johan Fehrmann c.s. werd het punt weer eens op de agenda gezet, in die zin dat met name BOB-lid Kees Huizenga aandrong op invoering van een Beijumkrantstatuut. Ledenvergadering noch bestuur zagen daar toen de urgentie van in. Men achtte de intentieverklaring “Verantwoordelijkheden Beijumkrant en BOB-site” (d.d. 10 okt. 2007; een "Notitie" van WK, KBH) afdoende.

Het punt Beijumkrantstatuut kwam opnieuw aan de orde rond de gang van zaken met betrekking tot het Montessoripleinartikel van Anna op de voorpagina van de Beijumkrant. Met name Anna en John pleitten er toen voor om een Beijumkrantstatuut op te stellen.

Op verzoek van het bestuur maakte Anna vervolgens een concept-statuut, later gevolgd door een tweede versie.


Wat beoogt de BOB met de Beijumkrant?

Voor een goede afweging wat betreft de vraag of we een redactiestatuut gewenst vinden en zo ja, in welke vorm, is het volgens mij van belang om allereerst helder te hebben wat we als BOB beogen met de Beijumkrant. Anna opent haar concept-statuut ook met Artikel 1-doel. M.i. volstaat die tekst echter niet als antwoord op de vraag wat de BOB met de Beijumkrant beoogt, en bovendien komen in dat artikel ook al de verantwoordelijkheden om de hoek kijken, waar feitelijk Artikel 2 van haar concept over gaat.

Als door de gemeente erkende en gesubsidieerde bewonersorganisatie is de BOB verplicht de wijk te informeren over haar activiteiten en bewoners de gelegenheid te bieden daar mee vorm aan te geven. Volgens mij spreekt het voor zich dat de Beijumkrant daar een belangrijke rol in dient te vervullen. Je zou kunnen stellen dat pagina 2 van de Beijumkrant daarin voorziet, maar ik denk dat we er daarmee niet zijn wat dit Beijumkrantdoel betreft. De BOB heeft als doelstelling “Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Beijum en daar zoveel mogelijk bewoners en andere relevante personen en organisaties bij te betrekken”. Het ligt voor de hand dat ook dat het doel van de krant raakt. Dat gaat verder dan “pagina 2”: de krant moet ruimte bieden aan artikelen over leefbaarheidsactiepunten van de BOB. Ter informatie en activering van de wijk maar ook naar externen toe, bv. het gemeentebestuur. Dan hebben we het feitelijk o.a. over de voorpagina en over pagina 5, (meer) wijknieuws. De krant moet ook ruimte bieden aan discussie over die leefbaarheidsactiepunten. Dan heb je het over pagina 7: wijk en lezer.
De vereniging BOB (waar elke wijkbewoner van 16 jaar en ouder kosteloos lid van kan worden) bepaalt uiteraard haar eigen leefbaarheidsthema’s. Op de ledenvergaderingen en het bestuur is gemandateerd daar uitvoering aan te geven. Het bestuur geeft daarbij steeds duidelijk aan wanneer zij voor de ledenvergadering spreekt en wanneer zij als bestuur handelt."

Kees Huizenga zei

Deel 2.

"De Beijumkrant telt vooralsnog 16 pagina’s. Er is veel voor te zeggen om daarvan de pagina’s 1, 2, 5 en 7 bij voorrang te verbinden aan BOB-thema’s en dat desgewenst ook voor nog 1 of 2 extra pagina’s (mede afhankelijk van het aantal advertentiepagina’s) te doen. Bij voorrang: met name de pagina’s 1, 5, 7 en 1 of 2 extra pagina’s hoeven zeker niet altijd met BOB-thema’s gevuld te worden, maar als er belangrijke thema’s zijn moeten ze er wel plek kunnen krijgen.

Die thema’s worden op dit moment besproken in het overleg dat Anna, Hans en ik voeren ter voorbereiding van de nieuwe kranten en ter evaluatie van de vorige. Na dat overleg volgt dan altijd het brede redactieoverleg waar ik niet bij ben. Wat mij betreft moeten de afspraken tussen Anna, Hans en mij over de pagina’s 1, 2, 5 en 7 en over de eventuele 1 of 2 extra pagina’s bindend zijn. Het brede redactieoverleg kan wel vooraf suggesties doen voor aanpassing of achteraf kritiek leveren op het uiteindelijke resultaat, maar bindend kan dat in mijn ogen niet zijn. Ontstaan er onoplosbare meningsverschillen dan beslist het bestuur, en desnoods uiteindelijke de ledenvergadering.

Voor de overige pagina’s zou de omgekeerde werkwijze kunnen gelden: het brede redactieoverleg vult die pagina’s, het overleg van Anna, Hans en mij maar bv. ook het bestuur levert suggesties vooraf en zonodig kritiek achteraf. Bij onoverkomelijke meningsverschillen beslist echter ook dan m.i. uiteindelijk het bestuur c.q. de ledenvergadering.

Een bijzonder probleem ontstaat als er in het overleg tussen Anna, Hans en mij geen consensus is over de invulling van de pagina’s 1, 2, 5, 7 en eventueel 1 of 2 extra pagina’s. In het decembernummer bracht Anna bijvoorbeeld wijzigingen aan in 2 door mij geschreven teksten zonder vooroverleg met mij. Ik denk dat dat niet moet: instemming is m.i. in dat geval vereist.


Statuut ja of nee?

Het is denk ik goed om allereerst iets vast te leggen in de lijn van bovenstaande. Vervolgens resteren er nog een aantal punten waar je dat eventueel mee zou willen doen, bv.:

1. Samenstelling redactie: kijken we naar de presentielijst van het jl. redactieoverleg: Anna, Willy, Marinus, Hans, Florien, Arjan, Philippine, Nathan, Jaap, Bart. Zelf maak ik ook deel uit van de redactie, bovendien zijn er enkele jeugdredactieleden al langer actief. Al met al een wat rijp en groen gezelschap. Vragen die aan de orde zijn: wie vormen de redactie en wat is de status van iedereen? Hans en Anna vormen nu de eindredactie, zelf ervaar ik het overleg tussen Hans, Anna en mij als “hoofdredactie” en Willy, Marinus, Arjan, Philippine en Bart als kernredactieleden. Wat betekent dat voor de gang van zaken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, zeggenschap?
2. Uiteraard moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan zijn: apparatuur, werkruimte enz. Is volgens mij op dit moment redelijk op orde. Wensen kunnen ingebracht worden bij het bestuur.
3. Het staat bestuur en redactie(leden) vrij om over zaken betreffende de krant een gezamenlijk overleg bestuur/redactie voor te stellen. Bij blijvende meningsverschillen beslist het bestuur en zonodig de ledenvergadering.
4. Verschijningsfrequentie van de krant."

Kees Huizenga zei

Deel 3.

"Mogelijk wekt bovenstaande de indruk dat de redactie niets te vertellen heeft of zou krijgen. Dat is niet juist:

1. De redactie heeft feitelijk het primaat over tenminste de helft van de maandelijkse pagina’s en zal in de praktijk ook regelmatig eigenhandig verder nog delen van de krant vullen.

2. De redactie praat mee over de invulling van de rest van de krant.

3. De redactie heeft overleg- en adviesrecht betreffende bestuursbesluiten die de krant aangaan.

4. De redactie kan zich tot bestuur en/of ledenvergadering richten.


Nogmaals: statuut of verklaring

Moet je de bundeling van dergelijke punten in de vorm van een statuut of verklaring gieten? Volgens mij is het verschil daartussen niet zwart/wit. Persoonlijk ben ik er vooralsnog voor eerst aansluitend op de verdere discussie over bovenstaande een verklaring op te stellen, en daar dan desgewenst een statuut op te laten volgen."

Einde citaat van de “Gespreksnotitie” van Wim Klein. In de barre praktijk verandert zo’n notitie in een “Intentieverklaring”, “Verklaring” of “Afspraak”.

Nader commentaar volgt.

De statuten van de BOB vindt u op:
http://www.beijum.org/images/stories/pdf/Statutenwijziging%20Bewonersorganisatie%20Beijum.pdf

Noot: Wim Klein citeert art. 2 van deze statuten niet correct! Kijk maar!

Gerda zei

Meneer Veldman, laat ik u uit een droom halen, want als ik mij met Piet Cornelissen inschrijf bij RTV Noord of een andere website met inschrijving, ben ik nog anoniemer dan dat ik nu ben met mijn voornaam.
En waarom mag je niet met je voornaam schrijven, kent u iedereen in Beijum. U bent vertegenwoordiger van de wijkbewoners, kent u iedereen die u in Beijum ziet, en die u niet kent hoeft u niet te vertegenwoordigen want die zijn anoniem voor u.
Als ze zich voorstellen met voornaam semi anoniem.
Als u eens naar uw eigen BOB website kijkt, daar zijn al uw werkgroepen anoniem. Dat vind ik vreemder dan een voor u anonieme reaktie op de website.
Overigens is dit Johan zijn weblog en zijn mensen voor hem niet anoniem.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Hierbij de "gespreksnotitie" van Wim Klein van 4 januari 2010. Oud-redacteur Willy Koolstra plaatste haar commentaar in een rode tekst. Op Beijumnieuws staat haar messcherp commentaar tussen vierkante haken.
Hieronder volgt deel 1. Daarna de delen 2 en 3.

Deel 1

"BOB
Bewonersorganisatie Beijum
Bestuur

Bestuursvergadering d.d. 4 januari 2010
Bijlage bij agendapunt 5.6.
Beijumkrant

Gespreksnotitie

Wim Klein


Er is voorzover mij bekend nooit een wijkkrantstatuut voor de Beijumkrant of de voorlopers daarvan, geweest. Rond het vertrek van Johan Fehrmann c.s. werd het punt op de agenda gezet, in die zin dat met name BOB-lid Kees Huizenga aandrong op invoering van een Beijumkrantstatuut. Ledenvergadering noch bestuur zagen daar toen de urgentie van in. Men achtte de intentieverklaring 'Verantwoordelijkheden Beijumkrant en BOB-site' afdoende.

Het punt Beijumkrantstatuut kwam opnieuw aan de orde rond de gang van zaken met betrekking tot het Montessoripleinartikel van Anna op de voorpagina van de Beijumkrant. Met name Anna en John pleitten er toen voor om een Beijumkrantstatuut op te stellen.

Op verzoek van het bestuur maakte Anna vervolgens een concept-statuut, later gevolgd door een tweede versie.

[Willy Koolstra: Juist omdat het vaak zo’n gebakkelei is tussen B.O.B. en (hoofd)redactie Beijumkrant, lijkt mij het zinvol om een goed redactiestatuut te hebben waarin ieders verantwoordelijkheden, bevoegdheden goed op papier geregeld zijn en waarop we in tijden van onenigheid zoals nu terug kunnen vallen.]


Wat beoogt de BOB met de Beijumkrant?

Voor een goede afweging wat betreft de vraag of we een redactiestatuut gewenst vinden en zo ja, in welke vorm, is het volgens mij van belang om allereerst helder te hebben wat we als BOB beogen met de Beijumkrant. Anna opent haar concept-statuut met Artikel 1-doel. M.i. volstaat die tekst niet als antwoord op de vraag wat de BOB met de Beijumkrant beoogt
[Willy Koolstra: Wim schrijft hier niet wat de B.O.B. dan wel met de Beijumkrant voor ogen heeft, geen onderbouwing dus. Of bedoelt hij alleen dat de B.O.B. niet wordt genoemd? Er zou dan kunnen staan: De Beijumkrant en de B.O.B. leggen zich toe op…], en bovendien komen in dat artikel ook al de verantwoordelijkheden om de hoek kijken, waar Artikel 2 van haar concept over gaat.
[Willy Koolstra: Ja, de laatste zin zou beter onderdeel van artikel 2 kunnen zijn.]

Als door de gemeente erkende en gesubsidieerde bewonersorganisatie is de BOB verplicht de wijk te informeren over haar activiteiten en bewoners de gelegenheid te bieden daar mee vorm aan te geven. Volgens mij spreekt het voor zich dat de Beijumkrant daar een belangrijke rol in dient te vervullen. Je zou kunnen stellen dat pagina 2 van de Beijumkrant daarin voorziet, maar ik denk dat we er daarmee niet zijn wat dit Beijumkrantdoel betreft. De BOB heeft als doelstelling “Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Beijum en daar zoveel mogelijk bewoners en andere relevante personen en organisaties bij te betrekken”.
[Willy Koolstra: Behalve de toevoeging door Wim van het erbij betrekken van andere relevante personen en organisaties, zie ik inhoudelijk geen verschil met wat Anna schreef.]
Het ligt voor de hand dat ook dat het doel van de krant raakt. Dat gaat verder dan “pagina 2”: de krant moet ruimte bieden aan artikelen over leefbaarheidactiepunten van de BOB. Ter informatie en activering van de wijk maar ook naar externen toe, bv. het gemeentebestuur. Dan hebben we het feitelijk o.a. over de voorpagina en over pagina 5, (meer) wijknieuws. De krant moet ook ruimte bieden aan discussie over die leefbaarheidactiepunten. Dan heb je het over pagina 7: wijk en lezer."

Kees Huizenga zei

Deel 2

"[Willy Koolstra: Dat gebeurt al zo immers. De opbouw van de krant zou ook in het redactiestatuut vastgelegd kunnen worden.]

De vereniging BOB (waar elke wijkbewoner van 16 jaar en ouder kosteloos lid van kan worden) bepaalt uiteraard haar eigen leefbaarheidthema’s. Op de ledenvergaderingen en het bestuur is gemandateerd daar uitvoering aan te geven. Het bestuur geeft daarbij steeds duidelijk aan wanneer zij voor de ledenvergadering spreekt en wanneer zij als bestuur handelt.
[Willy Koolstra: Prima, maar wat heeft deze laatste alinea met de Beijumkrant als zodanig te maken? Dit gaat louter over het functioneren van de B.O.B.]

De Beijumkrant telt vooralsnog 16 pagina’s. Er is veel voor te zeggen om daarvan de pagina’s 1, 2, 5 en 7 bij voorrang te verbinden aan BOB-thema’s en dat desgewenst ook voor nog 1 of 2 extra pagina’s (mede afhankelijk van het aantal advertentiepagina’s) te doen.
[Willy Koolstra: Absoluut mee oneens. De B.O.B. kan thema’s aandragen, doch in overleg worden stukken geplaatst. De B.O.B. heeft pagina 2. Pagina 5 gaat in principe over activiteiten die in de wijk plaatsvinden, die kan de B.O.B. aandragen, maar ook de redactie. Pagina 7 is in principe voor de ingezonden stukken en indien er ruimte overblijft voor andere stukken.
Mooie boel: pagina 1. 2, 5 en 7 voor de B.O.B. Pagina 3 voor Samen Doen, 8 en 9 zijn de Kinderpagina’s, pagina 11 zien wij graag gevuld door Marjo van Dijken en onze Rob Lindeboom. Pagina 13 is D’r op oet en als het goed is, is er dan nauwelijks nog ruimte voor redactionele stukken. De even pagina’s zijn voor de reclame. Houden we alleen pagina 15, de religiepagina, nog over.
Ik maak uit dit stuk op dat de B.O.B. kennelijk vindt dat ze te weinig paginaruimte hebben om dingen in de krant te schrijven. Wanneer we er toch voor kiezen om met elkaar te blijven werken, is misschien een mediator een oplossing.]

Die thema’s worden op dit moment besproken in het overleg dat Anna, Hans en ik voeren ter voorbereiding van de nieuwe kranten en ter evaluatie van de vorige. Na dat overleg volgt dan altijd het brede redactieoverleg waar ik niet bij ben. Wat mij betreft moeten de afspraken tussen Anna, Hans en mij over de pagina’s 1, 2, 5 en 7 en over de eventuele 1 of 2 extra pagina’s bindend zijn. Het brede redactieoverleg kan wel vooraf suggesties doen voor aanpassing of achteraf kritiek leveren op het uiteindelijke resultaat, maar bindend kan dat in mijn ogen niet zijn. Ontstaan er onoplosbare meningsverschillen dan beslist het bestuur, en desnoods uiteindelijke de ledenvergadering.
[Willy Koolstra: Dit lijkt op een echte redactie vooraf met Wim, Hans en Anna. De brede redactie is dan nog goed voor de franje en de kruimels.]

Voor de overige pagina’s zou de omgekeerde werkwijze kunnen gelden: het brede redactieoverleg vult die pagina’s, het overleg van Anna, Hans en mij maar bv. ook het bestuur levert suggesties vooraf en zonodig kritiek achteraf. Bij onoverkomelijke meningsverschillen beslist echter ook dan m.i. uiteindelijk het bestuur c.q. de ledenvergadering.

Een bijzonder probleem ontstaat als er in het overleg tussen Anna, Hans en mij geen consensus is over de invulling van de pagina’s 1, 2, 5, 7 en eventueel 1 of 2 extra pagina’s. In het decembernummer bracht Anna bijvoorbeeld wijzigingen aan in 2 door mij geschreven teksten zonder vooroverleg met mij. Ik denk dat dat niet moet: instemming is m.i. in dat geval vereist."

Kees Huizenga zei

Deel 3

"Statuut ja of nee?

Het is denk ik goed om allereerst iets vast te leggen in de lijn van bovenstaande. Vervolgens resteren er nog een aantal punten waar je dat eventueel mee zou willen doen, bv.:

1. Moeten er redactieleden in het bestuur zitten? De huidige situatie: Anna en ik in bestuur en redactie. Zolang dat goed werkt, is dat volgens mij OK; werkt het niet goed, dan zijn aanpassingen nodig.
2. Uiteraard moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan zijn: apparatuur, werkruimte enz. Is volgens mij op dit moment redelijk op orde. Wensen kunnen ingebracht worden bij het bestuur.
3. Het staat bestuur en redactie(leden) vrij om over zaken betreffende de krant een gezamenlijk overleg bestuur/redactie voor te stellen. [Willy Koolstra: Lijkt me een goed idee om al dan niet samen met een mediator de problemen open en eerlijk op tafel te leggen.] Bij blijvende meningsverschillen beslist het bestuur en zonodig de ledenvergadering.

Of de bundeling van dergelijke uitgangspunten een statuut of verklaring heet, is m.i. niet zo belangrijk. Zaak is m.i. wel dat uiteindelijk het bestuur de verklaring of het statuut vaststelt, en dat het aan de ALV is om daar een desgewenst afwijkend besluit over te nemen.
[Willy Koolstra: Hoe gaat dat bij andere (wijk)kranten?]


Tenslotte

Mogelijk wekt bovenstaande de indruk dat de redactie niets te vertellen heeft of zou krijgen. Dat is niet juist: de redactie heeft overleg- en adviesrecht betreffende bestuursbesluiten, de redactie c.q. redactieleden kunnen zich actief tot bestuur of ledenvergadering richten en het bestuur mag geacht worden vervolgens op verantwoordelijke wijze de vereniging te vertegenwoordigen, en uiteraard maakt ook de redactie deel uit van de vereniging."

Einde citaat van de "gespreksnotitie" van Wim Klein van 4 januari 2010 en het aanvullend commentaar van Willy Koolstra.
De "gespreksnotitie" van Wim Klein van 18 januari 2010 staat in bovenstaande reacties van 29 maart 2010.

Mijn commentaar

In de visie van WK heeft de brede redactie weinig te zeggen. De kernredactie, het zgn. "vooroverleg", bepaalt de redactiekoers.
Wat betreft de vaststelling van het Redactiestatuut: daarover gaat uiteraard het hooggezeten bestuur. Over de inbreng van de redactie ("het brede redactieoverleg") vermeldt WK helaas niets. Dit is bij voorbaat solliciteren naar moeilijkheden. Er is geen sprake van gedelegeerd vertrouwen, maar van supergecontroleerd gedrag. Waarom eigenlijk? Vrijwilligers moet je koesteren; niet overheersen en demotiveren! Het zijn toch geen hofnars???
Ik citeer WK: "Zaak is m.i. wel dat uiteindelijk het bestuur de verklaring of het statuut vaststelt, en dat het aan de ALV is om daar een desgewenst afwijkend besluit over te nemen."
Wim Klein ziet bemiddeling over een breedgedragen Redactiestatuut kenbaar niet zitten. Het bestuur beslist over "een verklaring". Eenzijdig; dus niet tweezijdig en SAMEN met "het brede redactieoverleg"...