dinsdag 9 maart 2010

SCHOOLTUIN BEREIDT ZICH VOOR OP NIEUW SEIZOEN

Het schooltuincomplex in het Groene Hart staat weer aan de vooravond van een lange en hopelijk warme lente- en zomerperiode. Op de onderste foto ziet u een medewerker de reeds geploegde tuin prepareren voor weer een nieuw seizoen. Basaisschoolleerlingen zullen hier weer hun eigen tuintje krijgen, gewassen en zaadjes zullen weer in de klei worden gestopt, wekelijks kunnen ze weer volgen in hoeverre de gewassen al zijn gegroeid. Drommen schoolkinderen zullen de weg naar het complex weer weten te vinden, ze zullen weer vogelverschrikkers maken en met hun handjes in de klei wroeten.


Op de bovenste foto (allebei maandag genomen)
ziet u educatief medewerker Ger van Dam bezig een net gearriveerde schoolklas te ontvangen. Ze komen voor een natuurles, nee, die wordt nog niet buiten gehouden, daar is het veel te koud voor, de kinderen komen voor een zaadjesles in het warme leslokaal.
De afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie wil de beleving van de natuur dichter bij de Stadjers brengen. Hierbij richt zij zich vooral op het faciliteren van scholen en het ondersteunen van projecten in de wijk. Zo biedt zij begeleide activiteiten aan op de kinderwerktuinen Helpman, Paddepoel en Beijum en zorgt zij voor de aan de aanleg van natuurpaden. Samen met de scholen ontwikkelt de afdeling NDE diverse activiteiten en onderwijsinstellingen kunnen leskisten en dieren lenen. Ook worden er projecten in de wijk of thematische projecten aangeboden. Voorbeelden hiervoor zijn de boomfeestdag of smaaklessen.
http://duurzaamstestad.groningen.nl/nde

Geen opmerkingen: