zondag 14 maart 2010

BEIJUMERS IN VERZET TEGEN GOLFBAAN(1)


Daan Tweehuysen uit Beijum volgt de ontwikkelingen rond de aanleg van een golfbaan aan de rand van Beijum op de voet. Hij stuurde vanavond de nodige informatie op, dit gebeurde zo uitgebreid dat ik er noodgedwongen een tweeluik van maak. Lees voor meer informatie morgen ook de papieren versie van Dagblad van het Noorden. Dit is de tekst die langs de oostrand van Beijum is verspreid:
Aan de bewoners van de Jensemaheerd, Fultsemaheerd, Boelemaheerd, Hylkemaheerd, NijensteinheerdHet is wellicht ook jullie niet ontgaan dat er vergevorderde plannen zijn om een mega-golfbaan van meer dan 150 ha aan te leggen vlak tegen Beijum aan. De gemeente Bedum pochte in 2008 op haar website: Een van de eerste dingen die nu gaat gebeuren is het opstellen van een plan van aanpak dat resulteert in een opdrachtomschrijving om een adviesbureau aan het werk te kunnen zetten. Hierin krijgen informatieverstrekking en inspraak nadrukkelijke aandacht. De bewoners van Beijum, toch direct belanghebbenden bij deze ontwikkelingen, zijn echter tot nu toe zorgvuldig buiten de plannenmakerij gehouden en hebben geen enkele informatie hierover ontvangen, behalve een paar incidentele berichtjes. Naast alle bezwaren die tegen dat plan zijn in te brengen is er één specifiek onderdeel dat ons echt grote zorgen baart. In alle voorgestelde varianten is sprake van zogenaamde auto ontsluiting via de Oosterseweg. De Oosterseweg is een bestaand traject, maar wie de vage schetsjes bestudeert waar we het mee moeten doen (z.o.z), komt tot de ontdekking dat er ook sprake lijkt te zijn van het vervangen van die mooie, veel gebruikte fiets- en wandelroute langs het Spakenpad en verder, door een autoweg, op enkele meters afstand van onze huizen. De bedoeling lijkt deze nieuwe weg door te trekken naar/door het Kardinger recreatiegebied, dat nu juist zijn waarde mee ontleent aan het ontbreken van autoverkeer. De aanleg van zo?n weg betekent onherroepelijk aanzuigende werking op sluipverkeer, het verlies van waardevolle fiets-infrastructuur, ernstige aantasting van ons woongenot (om nog te zwijgen van onvermijdelijke waardedaling van alle aanliggende huizen), aantasting van landschappelijke waarden, lawaai en stank, onveiligheid, en het doorsnijden van de -nu nog ononderbroken- verbinding van het als fiets- en wandelgebied geliefde Beijumer bos e.o. met de wijk.
Klik de flyers groter. http://www.bedumer.nl/site/images/dorpenronde2008
Morgen deel 2

3 opmerkingen:

Cathy zei

http://www.bedumer.nl/site/images/dorpenronde2008/

Vooral pagina 11 is een hoogstandje.
Van Natuurmonumenten zou je toch beter mogen verwachten op dat gebied zie ik namelijk niet direct waar de winst gemaakt wordt.

Kees Huizenga zei

In het "Inhoudelijk Jaarverslag 2009" van de BOB staat op pagina 9 onder punt e:

"Enige paniek ontstond er in de wijk rond geruchten over aanleg van een golfbaan in of bij het Beijumerbos, ten noordoosten van de wijk. Inmiddels hebben provincie en de gemeenten Groningen en Bedum het initiatief genomen om voor de hele noordelijke en oostelijke rand rond de stad een goed plan te maken, waarin dan mogelijk ook ergens een golfbaan een plek kan krijgen. Drie bewoners van Beijum's noordrand, inmiddels BOB-leden, vertegenwoordigen de BOB in de klankbordgroep die voor de ontwikkeling van die randvisie gevormd is. In de Beijumkrant wordt verslag gedaan van de voortgang."

Uit dit verhaal kan ik niet de mening van het bestuur van de BOB vernemen.

In de Beijumkrant/BOB-krant van februari 2010 staat op de voorpagina een artikel van Rob Lindeboom:
"Onze (de BOB, maar ook die van de Huurdersvereniging Patrimonium?, KBH) insteek is dat een golfbaan ten noordoosten van Beijum niet op voorhand uitgesloten hoeft te worden, maar dat er veel vragen over leven die zorgvuldig onderzocht en beantwoord moeten worden. Ook wil ze (de BOB in enkelvoud, KBH) graag weten hoe de invulling van het resterend gebied er gaat uitzien en welke alternatieven er zijn voor een eventuele golfbaan." Einde citaat.

Ik merk op dat het taalgebruik behoorlijk wollig is en dat wordt gezwegen over die omstreden autoweg in een rustiek en stil natuurgebied / wandelgebied / fietsgebied. Ik doel op die “veel gebruikte fiets- en wandelroute langs het Spakenpad en verder”. Het is mij nog niet bekend of die weg onder een vogeltrekgebied loopt. De mening van de Vereniging Natuurmonumenten, waarvan ik lid ben, lijkt me belangrijk toe, maar niet allesbepalend. Het gaat met name om draagvlak en draagkracht bij de betrokken naburige bewoners. Om milieu- en landschapwaarden. Om natuurbeheer, milieubeheer, bosbeheer, landschapbeheer en faunabebeer.

Kees.K zei

Die reactie van de bob is sowieso onjuist, de plannen zijn van 2007 en volgende jaren, het initiatief lag bij de gemeente Bedum. Gemeente Groningen is wel officeel partij (moet ook wel omdat 2 van de 3 schetsen op Groninger grondgebied komen). Vreemd ook dat de bob die weg niet heeft zien liggen in de plannen. Een golfbaan is niet verkeerd, die geplande ontsluitingsweg welzeker, dat zou Natuurmonumenten ook moeten aanspreken. Maar ik denk dat de grens van het monument Beijumerbos precies begint bij de boomgrens, dus het stuk land waarop het nu rode fietspad ligt, buiten hun directe invloedsvermogen valt. Maar ik ga hoe dan ook voor 'weg met die weg'.