woensdag 31 maart 2010

INFORMATIEAVOND GROENE LONG (gisteravond)

Foto's + tekst: Hilda Hofstra.


De Groene Long hield een informatieavond over de herinrichting van de Groene Long.
Ongeveer 35 mensen kregen in de Boerderijum een presentatie van de voorstellen tot verbetering. Dit proces begon al in 2008 met een inventarisatieronde voor verbeteringen in het gebied. Hoewel veel mensen actief zijn in de groene long en zijn begaan zijn met de natuur. Maar dan ben je er nog niet ,het is ook een park voor de toekomst en dan moet er wel af en toe ingegrepen worden. Vanuit de eerdere inventarisatierondes is er een klankbordgroep gevormd. Het resultaat viel vanavond te aanschouwen. Kees van Bohemen (landschapsarchitect) lichtte het plan toe. Het gaat erom om ook meer herkenbaarheid en afbakening te krijgen. Meer thema's centraal zoals water, historisch gebied, sport en spel en groen. En beter aangegeven fietsroutes. Dit beoogt men met gekleurde zone's voor wandelen en fietsen ineen. Het geld voor de realisatie komt deels via NLA. Een meevaller betreft het opknappen van de fietspaden. Dit staat al in de gemeentebegroting genoemd voor dit jaar. Naast de fietspaden heeft het watergebied bij de Fultsemaheerd prioriteit. Daar wordt het fietspad, de waterpartij en het grote veld wat aan Kardinge grenst aangepakt. Er komt een nieuw talud ,betere fietspaden en vlonders bij de waterkant. Vanuit de vergadering komen ook kritische geluiden. is dit allemaal wel nodig? zijn de fietspaden op deze manier wel veilig? En verdwijnen er niet allerlei dieren als er veranderd en gesnoeid wordt? Met de dieren zal het wel meevallen: egels vinden snel weer een plek en er komen vast veel vleermuizen voor terug
.

Geen opmerkingen: