woensdag 10 maart 2010

VANAVOND BUREN & CULTUREN MET ZUMBIA

Dit wordt eigenlijk iets te laat gepubliceerd. Maar zoals altijd: beter laat dan nooit. Opgestuurd door Stichting Stiel en vrouwencentrum Jasmijn:
Buren & Culturen (VANAVOND) ‘Als je mensen die je niet begrijpt, ontwijkt, hoe kun je dan iets leren?’
Beijum is naast een groene wijk met veel natuur óók een wijk waar veel culturen samen leven. Afrikaanse, Antilliaanse, Nederlandse, Arabische, Aziatische culturen komen allemaal samen in één wijk, Beijum!

Toch weten maar weinig mensen écht hoe hun buren en wijkgenoten leven en denken.
Daarom zijn we afgelopen jaar begonnen met het pilot project Buren & Culturen!
Buren & Culturen bestaat uit Beijumers die al een paar keer samen hebben gegeten, en die door loting een duo hebben gevormd met een mede-Beijumer. Deze duo’s hebben samen gewandeld, geschaatst, koffie gedronken, enz. Zo hebben ze elkaar beter leren kennen! Dit jaar willen we graag verder met het project. Daarom nodigen we je uit om je buur en andermans cultuur beter te leren kennen!

10 maart Startbijeenkomst/ ZUMBA! Heerdenhoes 19.30 – 21.30 uur
Af en toe organiseren we een gezamenlijke activiteit voor alle deelnemers en nodigen we alle Beijumers van harte uit om mee te doen en om, als u dat wilt, ook een nieuw duo te gaan vormen met een Beijumer die u nog niet kende! Na een leuke ZUMBA-les wordt u, als u dat wilt, gekoppeld aan een andere Beijumer!

Geen opmerkingen: