maandag 8 maart 2010

GEMEENTE ORGANISEERT NIEUWE JEUGDPEILING

De ouders van kinderen tussen 9 en 17 jaar kregen afgelopen week een brief van wethouder José van Schie in de bus. Hierin stond o.a.
De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in de stad veilig en gezond opgroeien. Daarom wil de gemeente zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn sport en cultuur. Van goede scholen tot speel- en hangplekken, van sportaccommodaties toto oefenruimte voor bandjes. Om na te gaan of we met het gemeentelijke beleid op de goede weg zijn, organiseert de gemeente elke vier jaar de zogeheten Jeugdpeiling: een uitgebreid onderzoek onder de jongeren van 9 tot en met 17 jaar. Voor de gemeente is het balangrijk van jongeren zelf te horen hoe ze aankijken tegen de school, wat ze van allerlei voorzieningen in de stad vinden en wat ze in hun vrije tijd graag doen. Ook in 2010 houdt de gemeente een Jeugdpeiling. De resultaten worden meegenomen in de nota Integraal Jeugdbeleid, die we dit jaar opstellen. Voor het onderzoek worden ruim 8.000 jongeren schriftelijk benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen.
Voor meer informatie over de Jeugdpeiling, alsmede voor de uitkomsten van de peiling in 2006, activeert u onderstaande link:
http://gemeente.groningen.nl/zorg-en-welzijn/jeugdpeiling

Geen opmerkingen: