maandag 15 maart 2010

BEIJUMERS IN VERZET TEGEN GOLFBAAN (2)
Vervolg op deel 1, zie publicatie gisteren. Daan Tweehuysen vervolgd:
Op 8 maart j.l. is een voorbespreking voor de 29e gehouden, waarover het volgende bericht is rondgestuurd:
Beste mensen,
Een update na een 'officieel voor-overleg' (8 mrt) met betrokken partijen, voor degenen die daar niet bij waren: Er is stevige kritiek geuit over het feit dat bewoners van Beijum geen informatie over de diverse plannen kregen. Ook het feit dat er binnen betrokken partijen (bv. Natuurmonumenten, gemeente Groningen) blijkbaar geen of gebrekkige communicatie is kwam aan de orde, maar het blijft een vreemde zaak. De gemeente Bedum zal z.s.m. geactualiseerde informatie op haar site (
http://www.bedum.nl/ ) zetten. Verder zal er een nieuwsbrief verschijnen, voor Groningers in te zien op de Bedumsite. In waarschijnlijk de Gezinsbode zal de voorlichtings/inspraakbijeenkomst
van 29 maart a.s. aangekondigd worden. Heel misschien moet de locatie (nu nog de Kern in Zuidwolde) vanwege de te verwachten grote opkomst gewijzigd worden, dus hou de site en de Gezinsbode in de gaten!! Kom daar wel naar toe, dat is een heel belangrijk moment! Volgens de diverse sprekers van gisteren ligt er nog niets vast, kunnen alle varianten/idee├źn ingebracht en besproken worden. In plaats van een golfbaan zouden aanwezigen in principe zelf met alternatieve plannen kunnen komen, dus als je nog een leuk idee hebt ... :) Dat moet dan wel 'robuust' zijn, d.w.z. niet na een paar jaar inzakken, en ook nog eens economisch rendabel zijn, m.a.w. minimaal de beheerskosten van het gebied opbrengen. Dat klinkt mooi, en laten we het positief bekijken: we staan in ieder geval niet buitenspel. ook dat klinkt mooi, maar we moeten beslist alert blijven. Er zijn geen harde toezeggingen gedaan, en ontsluiting voor autoverkeer zit er hoe dan ook aan te komen, maar waar en hoe staat nog niet vast.

Wat de golfbaanplannen aangaat: er is een versie, Golfstrip (zie bijlagen), waarin de golfbaan verder van de stad afligt (met evt. autoverbinding via de Eemshavenweg?). Of die nog 'in the picture' is weten we niet, maar die lijkt de minst schadelijke, als er dan toch zoiets moet komen. Laten we wel wezen: een natuurgolfbaan is te verkiezen boven woningbouw of industrieterrein... we houden elkaar op de hoogte, en kom vooral op de 29e!!

Ondanks mijn aandringen op het vooroverleg van 8 maart j.l. (en de toezegging daartoe) zo snel en volledig mogelijk actuele informatie op de site van de gemeente Bedum (
http://www.bedum.nl/ » Producten & Diensten » Plannen en projecten » Natuurgebied De Woldstreek) te plaatsen, is er nog steeds niets verschenen, zodat de onzekerheid blijft. De informatie die we hebben dateert al uit 2008, en was gegeven in een z.g. 'Dorpenronde' aan inwoners van Zuidwolde e.d., maar niet aan Beijumers - die weten officieel nog steeds van niets. Het leek er op dat de plannen van tafel waren, maar naar nu blijkt zijn ze weer nieuw leven ingeblazen - zodat wij er als de kippen bij moeten zijn willen we de schade beperken. Ik doe er ook de twee andere schetsjes van de flyer bij, waar de suggestie (?) van die weg op staat (Bocht om Beijum en Boszoom). Het lijken lijntjes van niks, maar als op zulke tekeningen een lijn met pijlpunten staat (zoals hier) betekent dat een weg. ( zie ook artikel van gisteren;jf)Samen met het uitgesproken voornemen auto-ontsluiting te 'verbeteren', zonder verdere toelichting wat en waar, is dat voldoende reden tot ongerustheid. Hopelijk maken we ons druk om niks, maar het stilzwijgen van de 'andere kant' doet anders vermoeden. Zulk soort malle plannen moet direct bestreden worden, en als het allemaal loos alarm blijkt te zijn, des te beter, onder het motto 'better safe than sorry'. Dan heeft Bedum c.s. alle onrust aan zichzelf te danken, omdat ze ons Beijumers volledig in het ongewisse hebben gelaten, wat sowieso al onbehoorlijk is.

1 opmerking:

Kees.K zei

Toch wel raar dat er zoveel discussie ontstaat over het wijkorgaan bob, maar niet over dingen die de noordoostkant van de wijk direct aangaan als het gaat om leefbaarheid / groene wijk. Zelfs geen anoniem die reageert.