zondag 21 maart 2010

AAN DE BEWONERS VAN BEIJUM (golfbaanperikelen)

De komst van een golfbaan aan de noordoostelijke kant van Beijum blijft in dit deel van de wijk de gemoederen bezig houden. Niet zozeer de golfbaan op zich, vooral de infrastructuur er omheen wekt de nodige weerstand op. Het thema golfbaan lijkt de rest van de wijk(west, zuid) koud te laten, gezien de lauwe reacties hierop. Dit i.t.t. onderwerpen als wijkpolitiek en de discussie over al of geen tram naar Beijum (400 stemmers op de trampoll en tegen de 100 reacties aan). Is het thema golfbaan voor veel Beijumers een ver-van-mijn-bed-show? Of is er sprake van actiemoeheid? Lees in elk geval deze open brief aan de bewoners van Beijum om meer inzicht in de plannen te krijgen. Omdat het een grote lap tekst was heb ik er voor gekozen dit in twee pdf-bestanden naast elkaar te plaatsen. Klik eerst de linker flyer groter, als u uitgelezen bent klikt u de rechter flyer open waar de tekst op doorloopt. U leest het op het einde van de oproep, maar hier ook nog maar even: er is een informatie-avond georganiseert op 29 maart in Bedum. De avond begint om half acht en vindt plaats in het Trefcentrum aan de Prof. Merkelstraat 1.

Geen opmerkingen: