zondag 21 maart 2010

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (31)

Toen ik bij mijn rondgang over de tuinen van De Wiershoeck een stuk half vermolmd hout optilde zag ik daaronder niet alleen een aantal pissebedden, maar ook een paar duizendpoten. Ik heb geen idee wie de naam voor deze beestjes heeft bedacht, maar het moet iemand zijn geweest die of heel slecht kon tellen of die hield van overdrijven. De duizendpoot is net als de spin (8 poten) geen insect, want een insect heeft slechts zes poten.

De gewone duizendpoot is een in Nederland zeer algemene soort uit de klasse van de duizendpoten. De duizendpoot wordt ook wel steenloper of rode duizendpoot genoemd en is een algemene verschijning in de tuin. Het is een van de grootste soorten duizendpoten in westelijk Europa, en is vrij eenvoudig te herkennen aan zijn lengte van 20 tot 35 millimeter, de roodbruine tot oranje kleur en de glanzende segmenten. Er zijn nog wel langere soorten, maar deze blijven aanzienlijk dunner en zijn gemakkelijk te onderscheiden, zoals de compostduizendpoot. Net als veel andere duizendpoten worden de jonge dieren geboren met 7 paar poten, veel minder dan de 15 paar die ze uiteindelijk zullen krijgen. Per vervelling komt er steeds één segment met twee poten bij, al zijn er ook vervellingen waarbij geen extra poten en segmenten ontstaan. Een belangrijk kenmerk van alle duizendpoten zijn de twee tangachtige voorpoten. Deze zijn omgevormd tot twee krachtige gifkaken waarmee prooien worden gedood en vervolgens in stukjes worden geknipt met de andere monddelen.

De gewone duizendpoot is een snelle jager die onder stenen en tussen bladeren jaagt op slakken, regenwormen, spinnen en insecten, en mag beschouwd worden als een nuttig dier omdat veel van zijn prooien aan planten knagen. Omdat de duizendpoot vanwege de dunne huid gevoelig is voor uitdroging wordt alleen 's avonds en 's nachts gejaagd, en overdag is de soort te vinden onder boomschors, stenen en houtblokken. Alleen bij het omdraaien daarvan is de kans aanwezig er een tegen te komen.

Veel mensen zijn bang voor duizendpoten en bij aanraking zal de duizendpoot inderdaad bijten, maar de beet voelt hooguit aan als een wespensteek en is niet gevaarlijk voor mensen. De soort komt vooral voor in meer open terreinen, andere duizendpoten leven liefst in bossen. De duizendpoot heeft weliswaar ogen, maar kan hier zeer slecht mee zien en vertrouwt volledig op de lange antennes, die een tastfunctie hebben.

Duizendpoten zijn een klasse van geleedpotigen behorende tot de duizendpotigen of veelpotigen, waartoe ook de miljoenpoten behoren. Er zijn ongeveer 3000 soorten, waarvan in Nederland 44 verschillende soorten zijn waargenomen (37 daarvan inheems).
Duizendpoten worden zo genoemd omdat ze veel poten hebben. Opvallend is dat de soort in het Engels (centipede) en in het Duits (Hundertfüsser) "honderdpoot" genoemd wordt. De soort die in het Nederlands "miljoenpoot" genoemd wordt, wordt onder andere in het Engels millipede (dus "duizendpoot") genoemd.
Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: