dinsdag 30 maart 2010

DRUKKE "GOLFBAANAVOND" IN BEDUM

Foto's + tekst: Daan Tweehuyzen.
(morgen verslag Groene Longbijeenkomst)
De bijeen-komst van 29 maart over de plannen voor het gebied ten noorden van de stad, Woldstreek, was bijzonder druk bezocht. De zaal van het trefpunt in Bedum was meer dan vol met boeren, bewoners van Zuidwolde, Noorddijk, en deze keer ook Beijumers en Lewenborgers. Het is duidelijk dat er grote betrokkenheid is met het wel en wee van het gebied, niet in het minst door vrees voor aantasting ervan door ongewenste ontwikkelingen als toename van autoverkeer, of de aanleg van een grote golfbaan. De avond heeft enigszins teleurstellend geen concrete invullingen of toezeggingen opgeleverd, behalve de bevestiging dat de oude ideeën -inclusief de auto-ontsluiting- zoals die in de publiciteit zijn gekomen slechts ‘vingeroefeningen’ waren. Wat ons betreft: tamelijk ongelukkige. Ook het Beijumer bos zou niet aangetast worden. We kregen te horen dat alles in principe nog open ligt, en ieders inbreng welkom is: dat lijkt dan weer positief, en winst is toch dat ook wij Beijumers nu -eindelijk- bij de zaak betrokken worden. Of dat werkelijk effekt zal hebben staat niet vast, ‘marktpartijen’ in combinatie met volhardende gemeentelijke en provinciale overheden hebben toch vaak het laatste woord. Wij zullen in ieder geval geen genoegen nemen met zaken die de kwaliteit van het gebied aantasten.
Door de sprekers van de gemeente Bedum werd gesteld dat voor dit stadsrandgebied geen duidelijke bestemming bestaat, wat risico’s met zich mee zou brengen als ‘verrommeling’,‘verwaarlozing’, speculatieve grondtransacties e.d. zodat, opgenomen in een ‘integraal structuurplan’, aanpak ervan noodzakelijk zou zijn. Als dat inderdaad inhoudt dat natuurwaarden, openheid en rust behouden blijven of versterkt worden kunnen we dat alleen maar toejuichen, en we willen daar graag op positieve wijze aan bijdragen. Maar als dat inhoudt dat er (commerciële) aktiviteiten ontplooid worden die niet in ‘het DNA van het gebied’ passen, wordt het een ander verhaal.
Onder het publiek werd een breedgedeelde voorkeur uitgesproken voor behoud en waar mogelijk verbetering van de huidige situatie, en een even duidelijke, unanieme afwijzing van golfbaanplannen; ook de aanwezige agrariërs zien daar niets in. Bewoners van Noorddijk kwamen met een bijzonder uitgewerkt plan waarin natuur en verantwoorde recreatie voorop stonden, en zelfs ruimte was voor een golfbaan, maar dan wel veel kleiner en op ‘veilige’ afstand. Dit plan kreeg warm applaus, en hoewel toch een beetje als boeren met kiespijn werd dit ook door de representanten van Bedum c.s. voorzichtig positief beoordeeld. Wat hoop geeft dat suggesties uit de bevolking serieus genomen worden...
De bezoekers van de bijeenkomst konden na de diverse praatjes aangeven wat hun eigen ideeën zijn, en die op daarvoor geplaatste borden schrijven, waar druk gebruik van werd gemaakt. Daar zaten heel zinnige suggesties bij, en het zou verstandig zijn als die bij de plannenmakerij ter harte genomen werden.
Op 12 april houdt de gemeente Groningen een bijeenkomst over de zaak, waarvoor de ‘erkende organisaties’ zullen worden uitgenodigd. Daarover is verder nog niets bekend, maar we gaan er zeker naar toe.
Wordt vervolgd...

1 opmerking:

Kees.K zei

Zeer benieuwd naar het vervolg als het wat concreter wordt.