zaterdag 20 maart 2010

LENTEKRIEBELS 2010 KOMEN ER AAN

LENTEKRIEBELS!
LenteKriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen. Buurtbewoners, leerlingen en docenten van basis- en voortgezet onderwijs, leden van verenigingen en (sport)clubs vegen dan samen meer dan hun eigen stoepje schoon en ruimen het zwerfvuil op. De gemeente Groningen stelt voor iedere deelnemende groep een subsidie beschikbaar. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een bloembollen of voor materiaal.

Beijum loopt al jaren voorop qua inzet tijdens lentekriebels! De BOB (Groen & Grijs) en Stichting Stiel organiseren al een aantal jaren acties met alle scholen in Beijum . Diverse comit├ęs uit de wijk en andere clubs zetten zich ook al jaren in voor een schone buurt!

Een aantal groepen bewoners uit Beijum zullen ook dit jaar weer een lentekriebelactie organiseren! Wilt u ook een actie organiseren of wilt u aansluiten bij een groep bij u in de heerd? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het E-loket van de Gemeente Groningen of met het opbouwwerk van Stiel (tel. 050-549 03 03 / j.vanderwaal@stiel.nl).

Daarnaast wordt er voor alle lentekriebelaars op zaterdag 17 april vanaf 17.00 uur een “afsluitende” gratis barbecue in de Boerderijum georganiseerd. Wij willen wel graag van te voren weten met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.
Opgave voor 5 april a.s. bij Theo Smit: tel. 06-13821772 of
t.z.smit@home.nl of bij Frans Egberink tel 06-30918008 of fgegberink@home.nl.

Geen opmerkingen: