zondag 21 maart 2010

STELLING/VRAAG VAN DE WEEK (12)

Een bezorgde en betrokken Beijumse ergert zich kapot aan het falen van de bewonersclub. Geen inzet voor de wijk, geen verbindingen die worden gelegd en geen visie. Machtspelletjes en trachten de baas te spelen, dat staat voor de zgn. "bestuurders" centraal. Omdat die het wijkbelang totaal negeren en daarom in wezen onbetrouwbaar zijn vraagt ze via Beijumnieuws aan de bewoners van Beijum:
Hoe ziet u de toekomstvisie in de periode 2010 tot 2015 van uw wijk Beijum? Wat willen wij met Beijum, de mooiste wijk in Groningen!

Gerda Vorsteveld-Beentjes


Gerda is voorzitter van de St. Huurdersraad De Huismeesters en tevens voorzitter van het heerdcomité Huis & Heerd (aan de Atensheerd).
(als 7e reactie een aanvulling van Gerda Vorsteveld)

38 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Frank zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jeanette zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Nynke Venema zei

Kees H. en Kees K. julie hebben vaak doordrochte analyses en visies. Wat denken jullie hierover?
Wat is goed voor Beyum? Ik vind het moeilijk.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda Vorsteveld zei

Een toekomstvisie maken voor de wijk Beijum is ook moeilijk.

Het zou kunnen gaan over:

A wonen & werken
B huisvesting voor ouderen, jongeren en huisvestingsbeleid en begeleid wonen
C meer activiteiten in de wijk?
D Vraag en antwoordpunt?
E Heerden overleg (vandaar uit zullen alle wensen naar voren kunnen komen
F leefbaarheid, veiligheid en woonomgeving


Waarom een toekomstvisie van 5 jaar tot 2015.
Om vanuit de alle verkregen reacties, meningen en wensen een gedegen open beleid te voeren is het van belang dat er een dialoog wordt gestart tussen bewoners, gemeente, corporaties en politie

Niet tegen BOB, maar negativiteit omzetten naar positiviteit. Wie het gaat doen maakt niet uit. Breed draagvlak is noodzakelijk, “ons moet ons weer kennen”. Maar vooral met respect en openheid naar elkaar toe. Alle inwoners van Beijum zijn belangrijk.

Gerda Vorsteveld-Beentjes

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Menno Fritsma zei

Ik vind de stelling wel OK (al zou ik beginnen met 'Wat is uw toekomstvisie....' of 'Hoe ziet u de toekomst...') maar ik vind het introotje maar niets. Of is het de bedoeling dat er weer allerlei reacties komen met scheldparijen richting BOB? Die hebben wij nu wel meer dan genoeg gehad, dacht ik zo.
En wat is dat voor rare taal richting Tiemen? Tiemen is een prima kerel met een grote inzet voor de wijk. De Wegwijsbus heeft zijn waarde allang bewezen voor Beijum èn voor andere wijken (die tegen betaling ook gebruik kunnen maken van de bus).
Tiemen heeft als vrijwilliger het beheer over de bus en doet dat geweldig (samen met zijn vaste maatjes). En dan praten over verziekte sferen? Je weet niet waar je het over hebt. Ik wel, want ik ben ook (bewoner)lid van het NLA-wijkteam en ik kan wel zeggen dat de BOB-leden van het wijkteam een prima inbreng hebben in dat overleg.
Over de stelling zelf een andere keer een reactie.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Menno Fritsma zei

Ik snap mijnheer of mevrouw Anoniem niet. Als je mijn reactie goed leest, dan neem ik het juist op voor een vrijwilliger als Tiemen. Die man is inderdaad goud waard en verdient het niet om gekoppeld te worden aan 'verziekte sferen'. En ik vind dat er nu wel een keer genoeg bagger over de BOB is uitgestort. Nu weten wij het wel een keertje. Een oplossing heb ik niemand zien aandragen (behalve dan in de trant van 'weg met die kliek').
Natuurlijk zijn er dingen mis. En dat er twee keer in een paar jaar tijd een groot deel van de redactie van de Beijumkrant opstapt is erg en er moet goed naar de oorzaken gekeken worden. Maar vooral moet er goed gekeken worden naar oplossingen. En daar wordt op dit moment naar gezocht door mensen die niet via deze site de publiciteit zoeken.
En kom allemaal naar de BOB ledenvergadering en laat je stem horen 23 maart. Maar begin alsjeblieft dan niet te schreeuwen.
Is het niet verstandiger om ook eens te kijken naar de ontwikkelingen met betrekking tot de golfbaan?
Straks lopen er allerlei ongewenste autowegen door het natuurgebied en je hebt niets gezien, omdat je alleen maar bezig bent geweest met die verrekte BOB. Lees de verstandige reactie van Kees K. op het artikel Golfbaan (2)maar eens.

Menno Fritsma zei

PS. Natuurlijk alle respect voor Gerda Vorsteveld-Beentjes, die in een reactie haar stelling nog eens op mooie wijze toelicht. Met de genoemde punten zijn bijvoorbeeld Stiel en Wijkteam NLA al intensief bezig. Mooi dat ze zegt dat negativiteit omgezet moet worden naar positiviteit.
Maar dan komt direkt daarna weer zo'n anoniempje die daar geen boodschap aan heeft en liever negatief blijft.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees.K zei

@Nynke, mijn doordrocht (leuk woord overigens) reageert niet als ik de stelling/vraag lees. M.a.w. er komt niets boven behalve dan als antwoord: Beijum moet mooi blijven, waarbij ik dan voornamelijk het groen bedoel. Verder vind ik de formulering zo vaag dat ik er niks mee kan.

Ook gaat het weer over de bob, waarover ik al eerder eens schreef dat als de bob een andere bob moet worden, zoveel mogelijk mensen lid moeten worden en dan het bestuur afzetten tijdens een ledenvergadering. Dat zou ook een indicatie zijn voor de betrokkenheid van de bewoners voor deze organisatie. Kees.H zal wel weten of dat statutair kan. Maar ik heb ook al eerder geschreven dat ik persoonlijk en informatief niks merk van de bob als het over de wijk gaat, een krantje, ruzie via de media en dit blog en daar blijft het voor mij bij.

Om toch nog wat te suggereren voor de toekomst, (punt A en F van de reactie van mevrouw Vorsteveld) het lijkt me heel verstandig dat de huurprijzen voor lang leegstaande winkelpanden (de slager in winkelcentrum oost bijvoorbeeld) drastisch omlaag worden gebracht om starters een kans te geven. Desnoods zet je in het contract dat bij gebleken succes de huur verhoogd zal worden in overeenstemming met de gemaakte winst. Maar zolang leegstand is heel kwalijk en zonde van de ruimte.

Anoniem zei

Meneer Fritsma, U zegt dat wij ons druk moeten maken over de golfbaan en autoweg. Maar de BOB vertegenwoordigt ons toch en volgens u zijn die geweldig goed in het oplossingen zoeken.
Waar moet ik mij dan druk over maken......
Gerda

Kees.K zei

@Anoniem Gerda, misschien over het feit dat je in Beijum woont en je 'macht' als burger niet gebruikt?

Kees Huizenga zei

Ik heb de Stadsdeelvisie Noorddijk van september 2002, © gemeente Groningen/KWIZ, in mijn stadsarchief.

Vanmiddag wilde ik bellen met de SDC Noorddijk. Met het verzoek om mij de huidige Stadsdeelvisie Noorddijk toe te sturen. Niemand was hedenmiddag aldaar aan het werk. Maandagmorgen bel ik weer op.

Agendapunten voor Beijum

1. Ik wil in ieder geval die busbaan langs de Claremaheerd graag terug. Over de bussluis in Beijum-West lijkt een wijkdiscussie mij wenselijk.

2. Wat betreft de veiligheid is het raadzaam om de wenselijkheid van heerdwachten te bespreken. In Bedum en Veendam bestaat hier een goed draagvlak voor.

3. Plein Oost en het Winkelcentrum Beijum-West dienen beter verlicht te worden.

4. Er dient een onderzoek te komen naar onveilige, gevaarlijke en duistere plekken in Beijum. Samen met Stadsbeheer Noorddijk en de dienst RO/EZ. Met het oog op kinderen, mensen met een handicap en ouderen.

5. De wijkbewoners dienen op de hoogte gesteld te worden van de planvorming van de grote woningbouwcorporaties in Beijum. Mede in relatie met "intense/compacte laagbouw" en ontgroening.

6. Het groene karakter van Beijum dient veiliggesteld te worden.

7. Het voorstel van Jeffrey Lamein van Café Biljart Beijum om in Beijum te komen tot een busstelsel van lijn 6 en lijn 16, waarbij Beijum-Noord en Beijum-Zuid (Emingaheerd) worden bereikt, dient op de wijkagenda te komen.

8. Hoe moet Beijum in de toekomst beter ontsloten worden voor het autoverkeer?

9. Betere openbare verlichting van de bushaltes in Beijum.

10. Een betere bewegwijzering in Beijum.

11. Een geïntegreerd wijkaccommodatiebeleid m.b.t. welzijn, onderwijs, jeugdbeleid en sport.

12. Hoe vullen wij in Beijum het vraagstuk van de multiculturele samenleving in? Welke oplossingen zijn er? Dit raakt de items van wijkbewonersparticipatie, wijkintegratie, inburgering/taallessen/PC-lessen, de Familiebibliotheek Beijum, onderwijs, de St. Buurtcentra in Beijum, sociale activering, buurtbeheer, WeerWerk, Sociale Zaken, STIEL Beijum, MJD Beijum, vrijwilligerswerk, etc.

13. Wijkcameratoezicht op Plein Oost en in het WC Beijum-West meer intensief.

Kortom: er is werk aan de winkel!

Henk zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
GWanders zei

Mijn persoonlijke mening:
Is de intro ook van Mevr.Vorsteveld_Beentjes of is die vn dhr Fehrmann. Dat zou ik graag willen weten. De intro en de bedoeling(zoals ik die zie) van de stelling passen nl. helemaal niet bij elkaar. Haar reactie 13:59 komt ook niet overeen met de intro.
Het is een verblijdende stelling, goed voor Beijum. Eerlijk gezegd weet ik er niet eens direct antwoord op.Kunnen anderen dit wel,vooral over de tweede zin van haar stelling.

Jan zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
GWanders zei

Ik ben bang dat ook deze stelling weer verzandt in oeverloos geblabla over de bob. Ik zie de stelling als een gewetensvraag aan alle lezers van haar stelling.
Ze VRAAGT iets.
n.b. Er is nog maar één van de 22 die volledig op de stelling ingegaan is. Zelf een visie op papier zetten is best wel moeilijk. Dat doe je niet zomaar even.Verwijten wat een ander fout doet staat al in de intro en dat weten we nu wel.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
visieloos zei

Ik schreef toch al dat dat moeilijk is, te moeilijk voor mij.Ik ben nl. oliedom.Ik ben alleen nieuwsgierig naar anderen die wel een knappe visie hebben, maar dan zonder geschel. Komt er nog zo iemand?
GW

Debby de Vries zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Moeder zei

Bij de scholen zie ik graag verkeersdrempels.

Moeder zei

Aanvulling: op de wijkring. Of anders een oversteekverkeerslicht.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Ik wil later in Beijum begraven worden. Graag een mooi rustiek kerkhofje in de Groene Long.

Kees Huizenga zei

@ Frank

De "Cohen van Beijum" kan mevrouw Marjo van Dijken zijn. Ze is lid van de Tweede Kamer namens de PvdA en oud-fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen. Ik heb de laatste dagen genetwerkt en warme steun ontvangen.

Redenen voor bemiddeling door Marjo van Dijken:

1. ze kan heel goed communiceren;
2. ze is al jaren columniste/"medewerker" van de Beijumkrant;
3. ze is oud-voorzitter van de BOB;
4. ze is een groot voorstandster van wijkvrijwilligerswerk.

Op hoop van zegen!

Marjo woont niet meer in Beijum. Dit kan zelfs een voordeel zijn!

Kees.K zei

Als ex-amsterdammer zeg ik, wat moeten we in beijumsnaam met een marjo cohen? Een metro aanleggen van beijum naar de grote markt?

Karin.P. zei

Zo zie ik de toekomst van Beijum:

A wonen & werken
Plein oost gaat verder achteruit, het nieuwe Innersdijk met daarbij ingebouwd een zorgvoorzieningenpand moet het plein weer goed leven in blazen.

B huisvesting voor ouderen, de flat aan winkelcentrum oost die nu al gedeeld wordt door ouderen en psychiatrische patienten wonen straks helemaal geen ouderen meer in en wordt studentenhuisvesting.

C meer activiteiten in de wijk?
Blijft hetzelfde

F leefbaarheid, veiligheid en woonomgeving
Mensen tolereren steeds minder van elkaar men wordt steeds harder en meer op zichzelf dit gaat ten koste van de veiligheid en leefbaarheid.

verder sluit ik me aan bij:
Betere verlichting op plein oost

Alie zei

zal proberen ook wat zinnigs te noemen.

A: wonen en werken: goede voorzieningen voor alle leeftijden. Kinderrijk Beijum voorzien van (nog) meer en beter onderhouden speelvoorzieningen, een beheerder op de Amkemaflat (schijnt zootje te zijn, gehoord van bewoonster), geen studenten in eengezinswoningen maar bijvoorbeeld in de hoogbouw (boven wc oost bijv)
De grote werkgevers stimuleren mensen uit Beijum aan te nemen boven mensen uit andere wijken, misschien meer gesubsidieerde banen creeeren?
B: min of meer al beantwoord.. Begeleid wonen kan uitgebreid worden misschien? De zijlen(grevingaheerd) stichting Fokus (atensheerd)...
C: beter samenwerken tussen verschillende partijen bij organiseren van aktiviteiten, niet 3 dingen op 1 dag laten vallen.
Markten op plein oost anders doen, is al een paar jaar hetzelfde.
D: vraag en antwoordpunt bijv in innersdijk of wegwijzer. Of wisselend op oost en west.
E: heerden overleg, ja, als er maar animo voor is. Misschien 2 of 3 heerden die bij elkaar liggen samen? Ben er opzich wel voor, mits een heerdcommite dan ook geholpen/gesponsord wordt en mogelijkheden (ook financieel) om dingen in de heerden aan te pakken.
F: surveillerende wijkagenten, overal betere verlichting, op risicopunten cameratoezicht, beloopbare trottoirs, veilige fietspaden, duidelijke overzichtelijke oversteekplaatsen.
Verder, houdt groen groen, misschien zelfs uitbreiden. Laat ook heerdcommite's meewerken hierin, nette buurden realiseren.
Misschien worden we ooit nog eens de groenste, netste wijk (van het noorden om te beginnen).
Ach, ideeen genoeg.
Wordt er ook echt iets gedaan met de verschillende suggesties van de reageerders? Ben er wel benieuwd naar wanneer we het terughoren!

Mevr. Hazeberg zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jeffrey zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anna zei

Mijn speerpunten voor Beijum? Een paar gezellige kledingwinkeltjes en een HEMA met coffeecorner op plein oost.

Stefan S. zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.